Човешката библиотека » Следващ роман на Николай Теллалов