Труд и творчество

Човешката расте, Копнеейки

Re: Труд и творчество

Postby Люба » Fri Feb 19, 2016 5:54 pm

Дано не повтарям новина:

Национален фонд „Култура”обявява конкурс по програма „Преводи”


Срок за кандидатстване: до 29 юни 2016

Конкурсът е за финансиране на: превод на разнообразни по жанр произведения на съвременното българско литературно творчество на различни езици, стремейки се да запази и представи пред чуждестранната аудитория многообразието му.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15:00 ч. на 29.06.2016 г.

Документи за участие в конкурса се депозират лично, от упълномощен представител или по пощата в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (диск).

Важи датата на получаване на пратката, независимо от пощенското клеймо.

Документи за кандидатстване на място се приемат само от вторник до четвъртък между 11:00 и 15:00 ч. в стая 711 и 713 в Министерство на културата – гр. София, бул. „Ал.Стамболийски” № 17.

За допълнителна информация:

web адрес: http://www.ncf.bg;

е-mail: office -в- ncf.bg;

Бюджет на конкурса: 20 000 лв.


УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Програма „Преводи” подпомага популяризирането на съвременната българската литература извън страната.


ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Целта на програма „Преводи” е да допринесе за популяризиране на съвременната българска художествена литература извън страната, като подпомага превода на разнообразни по жанр произведения на съвременното българско литературно творчество на различни езици, стремейки се да запази и представи пред чуждестранната аудитория многообразието му.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
- Български и чуждестранни, субсидирани от публични източници, организации, издателства, както и частни и неправителствени организации, чиято основна дейност включва превод и издаване на книги;
- В случай че кандидатстващата организация не е издателство, необходимо условие за кандидатстване е сключен договор за издаване на превода;
- В случай, че кандидатства българско издателство, то следва да е в партньорски взаимоотношения с чуждестранно издателство.

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ И ПРИОРИТЕТИ
— Програмата подкрепя еднократни проекти за превод на съвременна българска художествена литература;
— Приоритетно ще бъдат разглеждани проекти, предвиждащи като метод на разпространение издаването и на електронен вариант на книгата на съответния език.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Допустими разходи са разходи за преводачески труд.

НЕДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ И РАЗХОДИ
НЕ се финансират:
— вече издадени преводи на съответния език;
— преводи, чието публикуване се е състояло преди подписване на договор за отпускане на средства с Национален фонд „Култура” .

При кандидатстване задължително се запознайте с ОБЩИТЕ ПРАВИЛА за кандидатстване и с НОРМАТИВНАТА УРЕДБА на Национален фонд „Култура”.
Last edited by Люба on Fri Feb 19, 2016 5:54 pm, edited 1 time in total.
Reason: Ако е публикувана и просто не съм я открила, моля, изтрийте ме

User avatar
Люба
 
Posts: 3894
Joined: Mon Jul 25, 2011 10:52 pm
Has thanked: 3361 times
Has been thanked: 4956 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Feb 25, 2016 3:49 pm

Национален младежки конкурс за есе 2016 „АЗ В БЪДЕЩЕТО“

Тема: АЗ В БЪДЕЩЕТО
Краен срок: 10 октомври 2016 г.
Резултати: ?
Възраст: в две възрастови групи:
Първа група – до 13 години
Втора група – до 18 години
Вид творба: есе
Изисквания: Всяко есе не бива да надвишава 1 стандартна страница с кегел 12 (размер на шрифта). Да се пише правилно граматически и пунктуационно. Есетата изпращайте на e-mail: teen_stzagora - в abv.bg
Награди: ?
Повече информация: http://wp.flgr.bg/2016/02/18/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%B5-2016/

Национален конкурс за къс разказ „Рашко Сугарев”

Тема: -
Краен срок: 1 април 2016 г.
Резултати: ?
Възраст: до 35 години
Вид творба: къс разказ
Изисквания: Изпращайте вашите творби в 5 екземпляра на хартиен носител, с информация къде и кога са публикувани, с кратка автобиография и телефон за връзка, на адрес:
София 1421
кв. "Лозенец", пл. „Проф. Васил Геров” № 1
НДФ „13 века България”
За конкурса „Рашко Сугарев”
Награди:
I награда – 700 лв.
II награда – 500 лв.
III награда – 400 лв.
Повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=22940&sid=7

Инициатива "Зелени закони" провежда конкурс за кратък еко-комикс

Тема: Три теми:
1. Дюните по Черноморието
2. Чиста енергия за добър климат – Нега-ват
3. Старите гори – Забранете дърводобива в горите над 100 г.!
Краен срок: 29 февруари 2016 г
Резултати: -
Възраст: -
Вид творба: комикс
Изисквания: разказаната история да е в до 4 картинки
Награди: Наградният фонд е на стойност от 50.00 лв. за всяка една от темите. Най-добрите комикси ще бъдат отпечатани на хартия във формат пощенска картичка (А6), на гърба на които ще има послание до отговорната институция за предприемане на действия по решението на дадения проблем и които ще бъдат разпространявани и подписвани от граждани.
Повече информация: http://www.zelenizakoni.com/novini/konkurs-za-kratk-eko-komiks-ss-srok-do-29-fevruari

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Mar 03, 2016 11:45 am

Национален конкурс за детско литературно творчество „Искри“ 2016

Тема: няма
Краен срок: 30 април 2016 г
Резултати: ?
Възраст: деца до 16-годишна възраст
Вид творба: всякаква. Допускат се всички възможни жанрове.
Изисквания: Всеки от участниците в „Искри“ може да участва най-много с три творби. Те трябва да бъдат изпратени, заедно с пълните им данни и телефони за връзка най-късно до 30 април 2016 година
по пощата на адрес:
Българско национално радио
София 1040, бул. „Драган Цанков” № 4 - за конкурса „Искри”
или на имейл iskri - в - bnr.bg
Награди: ?
Повече информация: http://bnr.bg/hristobotev/post/100660556/programa-hristo-botev-obavava-nachaloto-na-nacionalnia-konkurs-za-detsko-literaturno-tvorchestvo-iskri-2016

Трети национален конкурс за студентско и ученическо есе

Тема: Тази година темите са:
За студенти – „Бежанската криза през погледа на икономиста“
За ученици – „Моите финанси формират моето бъдеще“.
Краен срок: 31.03.2016 г.
Резултати: ?
Възраст: ученици и студенти
Вид творба: есе
Изисквания: Изпрати есето си в обем до 5 страници на адрес essays_finance - в - ue-varna.bg! НЕ пиши своите данни в есето! То трябва да бъде анонимно. Остави трите си имена, курс/клас, специалност и университет/училище като текст в писмото.
Награди: Най-добрите есета ще бъдат публикувани, а авторите им ще получат награди от нашите спонсори. Всеки автор ще получи грамота за участие и изненада! Награждаването ще се проведе през април в Икономически университет – Варна. Най-добрите трима в студентския и в ученическия конкурс ще получат годишен дигитален абонамент за в. „Капитал“.
Повече информация: http://finance-club.ue-varna.bg/treti_nacionalen_konkurs_ese/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Mar 10, 2016 4:50 pm

Национален литературен конкурс „Димитър Димов“

Тема: произведение, посветено на медицински служител или лекарския труд от автори без медицинско образование
Краен срок: 30.04.2016 г.
Резултати: ?
Възраст: няма, автори без медицинско образование
Вид творба: белетристика, поезия, публицистика. Произведение, посветено на медицински служител или лекарския труд от автори без медицинско образование
Изисквания: В конкурса могат да участват само автори без медицинско образование с отпечатани или неотпечатани творби, независимо от датата на написването и публикуването им, като представят адрес за кореспонденция, професионална и творческа биография и екземпляр от книга, публикация или копие на хартиен носител на непубликувана творба. Материалите остават във фонда на музея „Димитър Димов“.
В конкурса може да се участва с повече от едно произведение. Адрес за получаване на творбите:
София – 1000
Ул. "Георги Раковски" № 138
Национален литературен музей
За конкурса „Димитър Димов“
Награди: Ще бъдат връчени три награди – за белетристика, поезия и публицистика (керамична статуетка с металопластика). При възможност, най-добрите творби да бъдат отпечатани в сборник до края на настоящата или началото на следващата година.
Повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23047&sid=7

Национален литературен конкурс „С море в сърцето”

Тема: С море в сърцето
Краен срок: 24.05.2016 г.
Резултати: ? Официалната церемония по награждаването ще се състои в края на месец юни 2016 г. на сцената на Лятното кино в гр. Царево.
Възраст: -
Вид творба: два жанра – поезия и кратка проза
Изисквания: За поезия до 2 лирически творби, кратка проза - 1 текст с общ обем до 5 страници, оформени по БДС - с 30 реда на страница и 60 знака на ред. Конкурсът е явен. Всеки участник може да изпрати на адрес ittsarevo - в abv.bg творбите си с точна информация за обратна връзка.
Конкурсните произведения да не са публикувани другаде, освен в периодичния печат и да не са награждавани в други регионални или национални конкурси.
Награди: първа награда за поезия и за проза, получава грамота от Община Царево и парична премия в размер на 400 лева. Наградите за второ място са грамота и 300 лв, а за трето място – грамота и 200 лв. Журито по преценка може да присъди и поощрителни награди.
Повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23012&sid=7

Девети национален конкурс за млади художници и писатели "Душата на един извор"

Тема: свободна тема
Краен срок: 31 март 2016 г. (важи пощенското клеймо от датата на изпращане)
Резултати: 9 май 2016 г.
Възраст: от 15 до 25 години
Вид творба: приказка, кратък разказ, есе, картина
Изисквания: Формат на картините – от минимален 42/30 см до максимален 50/70см. Обем на литературните творби - до 3 страници (100 машинописни реда), като творбите се подават в 4 екземпляра. попълва се формуляр за регистрация тук. Творбите се изпращат на адрес: 8600, Ямбол, ул. “Г. С. Раковски” № 7, Общинска администрация, стая 404 – за конкурса.
Награди:
Първа награда – 1200 лв.
Втора награда – 800 лв.
Трета награда – 600 лв.
Отличените творби ще бъдат публикувани в специален сборник, в електронни и печатни медии, както и на интернет страниците на „Овергаз”, Община Ямбол и Фондация „Млада България”.
Повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23015&sid=7

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2016 г.

Тема: няма
Краен срок: 31 март 2016 г.
Резултати: ?
Възраст: 14 до 19 години (в гимназиалната училищна степен до XII клас)
Вид творба: стихотворение и разказ
Изисквания: Поезия - до пет стихотворения, проза – до три разказа. Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите. Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес:
гр. Бургас 8000
ул. “Гладстон“ 68
Къща музей “Петя Дубарова“
Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.
Награди: ?
Повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23004&sid=7

Конкурс за есе

Тема: 1. Аргументи за и против смъртното наказание
2. За и против клонирането на хора: Трябва ли хората се намесват в природата?
3. Трябва ли животните,да бъдат използвани за научни изследвания? Могат ли да бъдат заменени?
4. Ограничение или защита: Вечерният час предпазва ли тийнейджърите от неприятности?
5. Твърде зависими ли сме от компютри, за да живеем без тях?
Краен срок: 25 юни 2016 г.
Резултати: 1 юли 2016 г.
Възраст: -
Вид творба: есе
Изисквания: Есето е на английски език. Всеки може да участва само с едно есе. Дължина 1000-1700 думи. Формати .docs, .odt, .doc, or .rtf format. Напишете информацията за контакт на отделна страница. Изпращайте есето си на адрес contact[at]essayscapital.com като озаглавите имейла си "EssayCapital Writing Contest". Напишете името си, възраст, страна в самия имейл.
Награди: Първо място – $3000
Второ място – $2500
Трето място – $2000
Повече информация: http://www.essayscapital.com/essay-writing-contest/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Mar 17, 2016 11:51 am

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “Тайната на един продавач на мечти“

Тема: Тайната на един продавач на мечти
Краен срок: 21.03.2016 г.
Резултати: ?
Възраст: деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 18 години.
Вид творба: поезия или проза
Изисквания: Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/ специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 машинописни страници и да бъдат изпратени в печатен вид или на e-mail. Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:
8800 гр. Сливен
ул. “Никола Карев” № 1
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”
/за литературния конкурс/
или на e-mail: reglibsliven - в - iradeum.com
Награди: ? Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.
Повече информация: http://wp.flgr.bg/2016/01/12/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/

Национален конкурс за разказ „Атанас Липчев“ – 2016 г.

Тема: -
Краен срок: 15 май 2016 г.
Резултати: м. май, 2016 г. Официалното награждаване на победителите ще стане през първата седмица на м. юни 2016 г.
Възраст: без ограничение
Вид творба: разказ
Изисквания: Разказите трябва да са оригинали и непубликувани. Не се допускат за участие преводи или адаптации. Текстовете трябва да са с обем до пет стандартни (30х60) страници; размер на шрифта 12 в Times New Roman. Конкурсът е анонимен. На заглавната страница напишете само заглавието. Не поставяйте името на автора! Материали се изпращат по електронен път и на хартиен носител.
Изпращане на материалите по електронен път: Изпратете като отделни прикачени файлове: 1. Страница, съдържаща името на автора, пощенски код, град, адрес, имейл адрес, телефонен номер и заглавие на разказа, с който участвате.
2. Кратка биография на автора (не повече от 100 думи)
3. Пълен текст на разказа във Word или PDF формат.
Изпращане на материалите на хартиен носител: Името, адресът, телефонният номер и имейлът на участника се запечатват в малък ненадписан плик. Творбата и пликът с личните данни на автора се изпращат в голям плик. Всеки автор може да да участва в конкурса с един текст. Творбите се изпращат не по-късно от посочения в обявата срок. Материали, не отговарящи на което и да е от изискванията за участие няма да бъдат разглеждани и представени за журиране.
Разказите да бъдат изпратени на адрес: kil2009 -в- abv.bg или гр. Варна – 9000, ул. „Крали Марко” 11 (Дом на писателя) За Националния литературен конкурс „Атанас Липчев”.
Участието в конкурса не е обвързано с предварителна такса.
Награди: Голямата награда включва: бронзова статуетка на скулптора Киро Янев, плакет и първа публикация в изданието на Сдружение на писателите – Варна в. КИЛ
Втора награда включва: плакет и първа публикация в изданието на Сдружение на писателите – Варна в. КИЛ
Трета награда включва: плакет и първа публикация в изданието на Сдружение на писателите – Варна в. КИЛ
Повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23093&sid=7

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ УСИН КЕРИМ ЧЕПЕЛАРЕ 2016
СТАТУТ НА КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЯ „УСИН КЕРИМ” - ЧЕПЕЛАРЕ 2016

Тема: -
Краен срок: 30 юни 2016
Резултати: на първия етап, на заседание на журито се номинират 10 конкурсни стихосбирки, които ще се представят на заключителния поетичен конкурс-спектакъл;
на втория етап, се провежда заключителен конкурс-спектакъл. Той ще се състои на 14 октомври 2016 година от 18.00 часа в НЧ “Родопска искра”- Чепеларе. Авторите лично представят номинираните стихосбирки в рамките на 5 минути, по ред, изтеглен от предварителен жребий. Една от стихосбирките получава Националната награда за поезия „Усин Керим”.
Възраст: -
Вид творба: стихосбирка
Изисквания: За наградата за поезия „Усин Керим” могат да кандидатстват български поети без възрастови ограничения.
В конкурса не могат да участват творци, които вече са били носители на Националната наградата за поезия „Усин Керим”.
Авторите участват със стихосбирки с нови стихотворения, издадени през последните две години преди годината на връчване на наградата (2014 – 2015), като за целта изпращат на организаторите по 3 екземпляра. Стихосбирките се изпращат на адрес: Община Чепеларе
ул. „Беломорска”44Б
/за конкурса „Усин Керим”/
4850 Чепеларе
Авторите изпращат точен адрес за кореспонденция и телефон за връзка.
Награди: Национална литературна награда за поезия „Усин Керим“ - 1500 лв.
Награда на публиката - 500 лв.
Повече информация: http://www.smolyandnes.com/natsionalnata-literaturna-nagrada-za-poeziya-usin-kerim-chepelare-2016

Литературен конкурс на тема "Приказка за малкия закрилник на голямата природа"

Тема: Приказка за малкия закрилник на голямата природа
Краен срок: 01.04.2016
Резултати: ? Победителите ще бъдат наградени на специално честване в Дом на културата "Искър" на 22 април 2016 г. – Ден на Земята.
Възраст: Първа група – деца от 10 до 12-годишна възраст;
Втора група – деца от 12 до 15-годишна възраст.
Вид творба: ?
Изисквания: Произведенията трябва да са с определена насоченост към разделното събиране и оползотворяване на отпадъците като средство за опазване на природата. Участието е с една творба, написана на компютър при максимален брой страници – 3 (три).
Всяка творба трябва да се изпрати до 1 април 2016 г. в три екземпляра на адрес:
Дом на културата "Искър" – за литературния конкурс
бул."Кръстю Пастухов" № 23
1592 София
Всяка творба трябва бъде придружена от следната информация: име, възраст, адрес, училище/литературен клуб, преподавател.
Награди: първа награда – таблет
втора награда – електронен четец
трета награда – луксозна книга
Повече информация: http://www.sofiaculture.bg/index.php?show=konkursi#o152

Литературен конкурс на тема: КЛИМАТЪТ И АЗ ЧОВЕШКОТО ЛИЦЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Тема: КЛИМАТЪТ И АЗ ЧОВЕШКОТО ЛИЦЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
Краен срок: 05.05.2016 г.
Резултати: Наградатите ще се обявят на 04.06.2016 г.
Възраст: ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 1998 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2000 г.
Вид творба: стихотворение, разказ, есе
Изисквания: Съчинението е на тема „Климатът и Аз. Човешкото лице на климатичните промени.“ Жанр – стих, стихотворение, разказ, есе. Обемът на съчинението не бива да надхвърля 1000 думи. Текстът следва да е написан на шрифт Times New Roman, с разредка на редовете 1,5 и размер на шрифта 12 пункта.Изпратете вашите конкурсни материали (ZIP или RAR файл, съдържащ попълнен формуляр, сканирано удостоверение от съответното училище Ии текстът на съчинението) от страницата „ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА КОНКУРС“ Може да изпратите вашите материали на страницата „Изпращане на материали за конкурс“.
Награди: Една първа награда – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 500 лева;
Една втора награда – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева;
Една трета награда – Грамота и еднократна стипендия от 200 лева.
Повече информация: http://myclimate.bg/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-2016/

Конкурс за студентско есе на тема "Единният цифров пазар на Европейския съюз и възможностите пред малките и средни предприятия в България и другите страни членки"

Тема: „Единният цифров пазар на Европейския съюз и възможностите пред малките и средни предприятия в България и другите страни членки“
Краен срок: 20 март 2016 г.
Резултати:
Възраст: В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 27 години.
Вид творба: есе
Изисквания: Есето не трябва да надвишава 1500 думи. Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос. Моля, изпратете своето есе, като попълните формуляра за кандидатстване.
Награди: ще бъдат отличени трите най-добри есета, а авторите им ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции.
Повече информация: http://www.epi-bg.org/index.php/bg/news/31-2014-12-07-20-21-35/essays/218-2015-03-08-15-40-31
Last edited by Кал on Thu Mar 17, 2016 11:59 am, edited 1 time in total.
Reason: скривам мейлите от спам-ботове

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Mar 24, 2016 11:40 am

Втори международен конкурс за хайку на тема „Вишнев цвят”

Тема: Вишнев цвят
Краен срок: 25 март 2016 г. за електронно участие
Резултати: 20 април 2016 г.
Възраст: -
Вид творба: хайку
Изисквания: Моля изпращайте вашите предложения – до 3 броя непубликувани и несподелени никъде хайку, придружени от имената на автора, пощенския адрес, телефон и имейл за контакт, на следния адрес: haiku_union - в -abv.bg. Официален език: български и английски
Награди: ?
Повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23125&sid=7

Национален конкурс "Моето хайку за София"

Тема: -
Краен срок: 20 април 2016 г.
Резултати: ?
Възраст: -
Вид творба: хайку
Изисквания: Всеки участник може да изпрати до 5 хайку. Изпращайте своите хайку на адрес 17etaj - в - gmail.com
Награди: ?
Повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23165&sid=7

Средношколски конкурс за поезия "Възкресения 2016"

Тема: Възкресения
Краен срок: 17 април 2016 г.
Резултати: ?
Възраст: ученици на възраст от 13 до 19 години
Вид творба: поезия
Изисквания: Изпращат се до три непубликувани стихотворения в три напечатани екземпляра,
като посочат име, възраст, училище, телефон и адрес за връзка.
Текстовете се приемат до 17 април 2016 г. на адрес:
9300 Добрич
Дом-паметник „Йордан Йовков”
п. к. 131
за „Възкресения”
или на e-mail - dobrichmuseum - в - abv.bg
Награди: ?
Повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23139&sid=7

НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ” – 2016 г.
Националната награда „Константин Константинов” е учредена през 2004 г. от Министерство на културата, община Сливен и Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен и се присъжда ежегодно в рамките на Националния фестивал на детската книга /Сливен/ – за принос в книгоиздаването за деца през предходната година.
Тема: -
Краен срок: 15 април 2016 г.
Резултати:
Възраст: -
Вид творба: книга
Изисквания: В конкурса могат да участват физически и юридически лица. За наградата в категории „Автор”, „Издателство” и „Илюстратор” се кандидатства само с първи издания, издадени през предходната година. Предложенията включват формуляр за участие, по два екземпляра от изданията, придружени с мотивирано предложение, както и евентуално други материали в подкрепа на кандидатурата. Предоставените материали не се връщат. Предоставят се на адрес: 8800 Сливен, ул. „Никола Карев” 1, Регионална библиотека „Сава Доброплодни”, за Националната награда „Константин Константинов”.
Предложенията в категории „Автор”, „Илюстратор” и „За цялостен принос” не могат да се правят от самите кандидати. Предложения за участие в конкурса могат да внасят и наблюдаващи актуалния книжовен живот критици и специалисти.
Награди: Наградата включва малка пластика, диплом и парична сума и се връчва в четири категории: голяма награда за цялостен принос и награди за: издателство, автор, илюстратор.
Повече информация:http://sbp.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81/

Славейкова награда за поезия – 2016
Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор.

Тема: -
Краен срок: 9 май 2016 г. (важи датата на пощенското клеймо).
Резултати: ?
Възраст: -
Вид творба: лирично стихотворение
Изисквания: Конкурсът за Славейковата награда е анонимен. Всеки автор има право да участва с 1 (едно) лирично стихотворение в 6 (шест) екземпляра, напечатани на пишеща машина или компютърна разпечатка. Подписани творби и ръкописи не се допускат до оценяване. Авторът изпраща общ плик, в който поставя:
. 6 (шест) неподписани екземпляра на своето стихотворение;
. Малък плик – запечатан, ненадписан – с писмена информация за: своето име, презиме и фамилия, адрес и телефон за контакти.
Всички творби остават във фонд „Славейкова награда”.
Награди: Славейкова награда – 1 600 лв. и почетен плакет.
. Втора награда – 600 лв. и почетен диплом.
. Трета награда – 300 лв. и почетен диплом.
. Трета награда – 300 лв. и почетен диплом.
Повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23117&sid=7

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Cliff_Burton » Tue Mar 29, 2016 3:06 pm

Нев гледам, че е пускала миналата година към тази програма, но явно е ежегодно :)

Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА подкрепя преводите на художествени произведения, за да насърчи трансграничната циркулация на литературни произведения в рамките на и извън Европа. Финансирането помага на издателите да увеличат превода, популяризирането и четенето на европейска литература чрез традиционни и цифрови канали.

Ако сте издател, можете да кандидатствате за:
превод на литературни произведения, вкл.романи, кратки разкази, пиеси, поезия, комикси и детска литература (в хартиен и цифров формат);
превод на откъси с цел насърчаване на продажбата на права за преводни произведения;
организиране на мероприятия, дейности за маркетинг и разпространение за популяризиране на преводни произведения.


http://www.creativeeurope.bg/?office=ku ... ranslation

Краен срок за кандидатстване: 27 април 2016 година, 12:00 ч. централноевропейско време.
PEACE & LOVE
User avatar
Cliff_Burton
Дзен-лунатик
 
Posts: 259
Joined: Fri Jan 09, 2009 4:02 pm
Location: ДАО
Has thanked: 296 times
Has been thanked: 378 times

Re: Труд и творчество

Postby Кал » Tue Mar 29, 2016 5:38 pm

Хубава програма (предполагам, наследник на ония чудовища с 200-страничната документация по програма „Култура 2007-13“), но трябва да ѝ намерим друга тема. Я огледайте за подходяща в подфорум „Фантазийска преводаческа школа“. Или направо създайте нова...
User avatar
Кал
Първопроходец
 
Posts: 12506
Joined: Thu Jan 03, 2008 11:59 am
Location: Рамо до рамо. Искаш ли?
Has thanked: 9817 times
Has been thanked: 7731 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Mar 31, 2016 8:41 am

Националния ученически конкурс за написване на стихотворение и есе "Живеем в земята на Ботев"

Тема: "Живеем в земята на Ботев"
Краен срок: 30 април 2016 г.
Резултати: ? Награждаването ще се състои във Враца на 27 и 28 май 2016 г. по време на традиционните Ботеви празници.
Възраст: ученици от V до ХII клас
Вид творба: стихотворение или есе
Изисквания: Участниците в конкурса за написване на стихотворение се разделят в 2 възрастови групи: първа (от V до VIII клас) и втора (от IХ до ХII клас). В конкурса за написване на есе има една възрастова група от VIII до ХII клас. Един участник може да се включи и в двата раздела. Всяко произведение трябва да бъде придружено от апликационна форма, залепена на гърба на всеки екземпляр. Произведенията се изпращат на адрес: Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 5, п. к. 89 (за Националния конкурс "Живеем в земята на Ботев").
Награди: по 3 награди за всяка възрастова група и вид литературна творба, 10 поощрения, както и специална награда от МОН и Националния дворец на децата.
Повече информация: тук

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Apr 07, 2016 12:14 pm

Трети национален поетичен конкурс "Горчиво вино"
Тема: Любовна лирика
Краен срок: 15.08.2016 г.
Резултати: до 06.09.206 г.
Възраст: над 18 г.
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Максимален обем на творбата - до 30 реда -Times New Roman, големина 12. Конкурсът е анонимен. Желаещите изпращат в голям плик: 1.едно непубликувано стихотворение напечатано в 3 екземпляра и 2.малък запечатан плик с попълнено заявление за участие и екземпляр от конкурсната творба, подписана собственоръчно от автора. Творбите изпращайте по куриер, пощата или на място на адрес: Гр. Петрич 2850, обл. Благоевград, ул. Александър Стамболийски 4, Народно читалище "Братя Миладинови 1914" за конкурса "Горчиво вино"
Награди: Ще бъдат връчени първа, втора и трета награди - диплом и плакет, както и специални награди.
Повече информация: http://www.chitalishtebratiamiladinovi. ... p/konkursi

Конкурс за плакат, видеоклип и есе /Съвместна инициатива на Комисията за защита на потребителите и Посолството на САЩ/

Тема: „Ако знаете Вашите права при онлайн пазаруване, няма да сгрешите!”
Краен срок: 19.10.2016г.
Резултати: ?
Възраст: Ученици от 9 до 12 клас и студенти
Вид творба: Категории за ученици:
Плакат – снимка на плаката в дигитален формат, заедно с кратко описание към него за посланието;
Видеоклип с продължителност до 10 минути – видеофайл или връзка към сайт за видео споделяне (youtube, vbox7, vimeo и др.), заедно с кратко описание към него.
Категории за студенти:
Есе – до 10 стандартни страници размер А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде с шрифт Times New Roman, 12 пункта;
Видеоклип с продължителност до 10 минути – видеофайл или връзка към сайт за видео споделяне (youtube, vbox7, vimeo и др.), заедно с кратко описание към него.
Изисквания: Допуска се участие на отбори, състоящи се до трима души. Могат да участват български ученици и студенти от страната и чужбина. Изпратете своите предложения на e-mail: competition - в - kzp.bg или на пощенски адрес: София 1000, пл. „Славейков” 4а, ет. 3, Комисия за защита на потребителите, с уточнението: За конкурса „Ако знаете Вашите права при онлайн пазаруване, няма да сгрешите!”. За изпратените по пощата материали, важи датата на пощенското клеймо. Не забравяйте да напишете своите имена, училище/университет, населено място, електронна поща и телефон.
Награди:Първа награда – 500 лв.
Втора награда – 300 лв.
Трета награда – 200 лв.
Повече информация: https://kzp.bg/novini/usloviya-za-provezhdane-na-konkurs-za-plakat-videoklip-i-ese

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СПАС ЗАФИРОВ“ за есе на тема „Истината има спокойно сърце“-Шекспир

Тема: Истината има спокойно сърце“-Шекспир
Краен срок: до 18.00 ч. на 23.04.2016 г. – Световен ден на книгата.
Резултати: 11 май 2016г.
Възраст: ученици от седми до дванадесети клас.
Вид творба: есе
Изисквания: Конкурсните материали се приемат на място в читалищната библиотека или по поща на адрес:
4550 гр. Пещера, ул. Димитър Горов“ 4 или на e-mdil: razvitie_pestera - в - abv.bg
В пощенски плик на отделен лист изпратете данни за себе си: име, възраст, адрес, училище, телефон за контакти.
Награди: Авторите на класираните от първо до трето място есета ще получат парична награда.
Повече информация: http://wp.flgr.bg/2016/04/03/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2/

Втори конкурс за разказ, стихотворение или описване на случка на родопски диалект

Тема: -
Краен срок: 10 октомври 2016 г.
Резултати: 1 ноември 2016 г.
Възраст: участват ученици от две възрастови групи
Първа група – от 4 до 8 клас
Втора група – 9-12 клас
Вид творба: поезия или проза
Изисквания: Всяко произведение трябва да бъде придружено със следната информация: име на ученика, клас, пощенски адрес, телефонен номер и e-mail за контакти, име на училище, клуб, читалище, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/. Всеки участник може да се представи с не повече от 3 творби. Творбите в проза да не надхвърлят 2 печатни страници. Творбите за участие в конкурса се изпращат по пощата, по куриер, на електронен адрес или на място:
4702, Смолян
Пл. „Възраждане”1
Народно читалище „Кирил Маджаров-1866”
За конкурса
e-mail: chitalishtekm - в - mail.bg; wili_3 - в - abv.bg
Всяка творба трябва да е придружена с цялата задължителна информация. Творбите, представени на хартиен носител трябва да бъдат копирани в 2 екземпляра. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с непълна или неточна информация.
Награди: Най-добрите творби ще бъдат отличени с грамоти, а победителите ще получат материална /парична/ награда.
Повече информация: http://wp.flgr.bg/2016/03/30/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Apr 14, 2016 9:16 am

Литературен конкурс за стихотворение на тема „НА ПРОЩАВАНЕ С ХРИСТО БОТЕВ”

Тема: На прощаване с Христо Ботев
Краен срок: 10 май 2016 г.
Резултати: 27 май 2016 г.
Възраст: възрастови групи:
– до 12 години
– от 13 до 18 години
– от 19 до 25 години
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Творбите (до три непубликувани стихотворения) трябва да бъдат изпратени на следния адрес:
Пловдив 4000, ул. „Стоян Чалъков” № 1 – „Народно читалище Възраждане 1983” – за литературния конкурс
или на електронна поща: chitaliste_vazrazdane - в - abv.bg като прикачен файл с разширение .doc или .docx. Участниците следва да посочат трите си имена, възраст, точен адрес, учебно заведение, телефон за връзка или e-mail.
Награди: ? предметни награди
Повече информация: http://wp.flgr.bg/2016/04/07/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby N.Perfilova » Tue Apr 19, 2016 1:26 pm

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ДИМКА ЯНЧЕВА”
Тема: Няма тематични ограничения
Краен срок: 4 май 2016 г.
Резултати: 10 май 2016 г.
Възраст: до 19 години
Вид творба: Поезия и проза (разказ, приказка или есе)
Изисквания: Представените творби да бъдат НЕПУБЛИКУВАНИ досега и да бъдат напечатани в три екземпляра; Броят на творбите да бъде: За стихотворение - не повече от 3; За проза - не повече от 1; Две последователни години един и същ участник не може да бъде носител на първа награда за поезия или проза.
Изпратете или донесете лично на адрес:
4270 гр. Първомай, ул. Орфей №7, Образцово народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1894 г. - гр. Първомай”, Библиотека за литературен конкурс „Димка Янчева”. Телефон: 336 98908 или 888 56 88 11
Награди: ЗА ПОЕЗИЯ - 93 лева; ЗА ПРОЗА - 93 лева
Повече информация: Литературен свят


Конкурс за фентъзи разказ "Песента на Юга"
Тема: Авторско произведение с фентъзи елементи на тема "Песента на Юга"
Краен срок: 6 май 2016 г. до 23:59
Резултати: 1 юни 2016 г.
Възраст: Без ограничение
Вид творба: Фентъзи разказ
Изисквания: Без ограничение в обема, минимум една страндартна страница формат А4. Разказ се изпраща на електронна поща: contest -във- fantasylarpcenter.com, заедно с две имена на автора и адрес за получаване на наградата.
Награди: "Приказни песни" от Джордж Р. Р. Мартин
Повече информация: „Песента на Юга“

Конкурс за хорър разказ
Тема: Хорър
Краен срок: 30 април 2016 г.
Резултати: 5 май 2016 г.
Възраст:
Вид творба: Кратък хорър разказ. Победителят се определя от участниците, които имат право общо на 3 гласа - не могат да гласуват за себе си. Гласуването ще е от 1 до 5 май.
Изисквания: Ограничения до 666 думи, регистрация във Фейсбук.
Награди: Публично възхваляване и морално потупване по рамото… Обещание и от автора на конкурса за връзка с издателство ;)
Повече информация: Конкурс за хоррър разказ

П.П. Извън темата, интерисувате ли се от още не официални конкурси?…
Last edited by Кал on Tue Apr 19, 2016 4:25 pm, edited 1 time in total.
Reason: скривам мейлите от спам-ботове
Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate!

N.Perfilova
Global Moderator
 
Posts: 79
Joined: Sun Nov 01, 2015 11:53 am
Has thanked: 23 times
Has been thanked: 43 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Apr 21, 2016 9:05 am

Десето издание на Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша”
За автори на възраст над 18 години


Тема: -
Краен срок: до 24 май 2016 г., включително (важи датата на пощенското клеймо)
Резултати: ?
Възраст: над 18 години
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Конкурсът е анонимен. Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения.
Стихотворенията се изпращат в пет екземпляра, в запечатан плик, а в малък запечатан плик се прилагат лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка) на адрес:
София 1000, пл. „Славейков” № 4, Столична община – Дирекция „Култура”, за конкурса „В полите на Витоша”.
Материали не се връщат.
Награди: Първа награда – 800 лв. и малка пластика
. Втора награда – 500 лв.
. Трета награда – 300 лв.
. Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв.
Повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23339&sid=7

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Apr 28, 2016 10:55 am

Конкурс за разказ/есе - „Аз и моето училище“

Тема: „Аз и моето училище“
Краен срок: до 20 май 2016 г.
Резултати: 1 юни 2016 г.
Възраст: ученици от 1-ви до 12-ти клас
Вид творба: разказ или есе
Изисквания: Ако си ученик, приобщи се към нашата инициатива и напиши есе или разказ на тема: „Аз и моето училище“ или ни разкажи за моментите, когато някой ти е помогнал да се чувстваш специален в училище или ти си направил същото за някой друг. Разказите/есетата се изпращат на електронна поща office - в - cie-bg.eu, заедно с три имена, имейл, телефон, училище и възраст или на адрес: гр. София 1527, бул. „Васил Левски“, 114, ет. 1, за Център за приобщаващо образование.
Разказите и есетата ще бъдат публикувани на [url]Priobshti.se[/url].
Награди: ? предметни награди
Повече информация: http://priobshti.se/article/novini-ot-dni-na-priobshtavaneto-2016/konkurs-za-razkazese-az-i-moeto-uchilishte

Ученически спортен конкурс "Аз и спортът"

Тема: "Аз и спортът"
Краен срок: 09.05.2016
Резултати: май 2016
Възраст: ученици до 18 г. от училища в гр. София
Вид творба: есе, снимка или видео
Изисквания: Есе - до 2 страници, видео до 2 минути, снимка - до 2 снимки. Добавете информация за ваши имена, години и училище. Може да участвате по няколко начина:
1. Изпратите вашите есе/снимка/видео на info - в - footura.com
2. Публикувате публично във ФБ вашите есе/снимка/видео като използвате хаштаг #АзиСпортът
3. Директен ъплоуд на есе/снимка/видео на стената във ФБ, групата или страницата на Фуутура.
Награди: ? 3 призови и 7 отличителни награди.
Повече информация: http://footura.com/index.php/2016/04/16/footura-obqvqva-uchenicheski-konkurs/

Конкурс за есе

Тема: Теми по избор: Моето бъдеще в моите ръце, Да образоваш ума, без да образоваш сърцето, не е никакво образование, Езикът на добродетелите е разбираем за всички хора по света.
Краен срок: 20 май 2016
Резултати: 31 май 2016
Възраст: ученици от 8 до 12 клас от цялата страна
Вид творба: есе
Изисквания: Есето да е до 3600 знака или 2 печатни страници. Изпращайте на имейл office - в - blagotvoritel.org
Награди: 1 място - 250 лв. и грамота
2 място - 150 лв. и грамота
Повече информация: http://www.blagotvoritel.org/page.php?P=87&

Национален студентски литературен конкурс "Боян Пенев" - Шумен 2016

Тема: -
Краен срок: 10 май 2016 г.
Резултати: 22 май 2016
Възраст: само студенти от български висши училища
Вид творба: стихотворение, разказ, критика
Изисквания: В направление Поезия се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници). В направление Белетристика – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака). В направление Критика – с един или повече текстове с общ обем до 15 стандартни страници. Допуска се участие в различни жанрове. Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове през 2015 г./2016 г.
Авторите следва да попълнят регистрационната форма за участие в електронния сайт на конкурса:[url]litkonkurs.shu.bg[/url]Текстовете се приемат само в електронен вариант (прикачват се в регистрационната форма на сайта на конкурса)
Награди: Голямата награда на Конкурса е издаване на книга на автор-студент. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.)
За поезия – първа награда 100 лв., втора награда 70 лева
За белетристика – първа награда 100 лв., втора награда 70 лева
За критика – Наградата “Боян Пенев” на Шуменския университет в размер на 100 лв., втора награда – 70 лева
Награда на публиката – 50 лева
Повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23376&sid=7

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu May 12, 2016 9:45 am

Конкурс за студентско есе 2016 на Българската Макроикономическа Асоциация

Тема: В търсене на бърз икономически растеж след "Голямата рецесия"
Краен срок: 31 май 2016 г.
Резултати: ?
Възраст: всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети
Вид творба: есе
Изисквания: Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението. Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma - в - bma-bg.org
Награди: Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 500 лв., а класираните на второ и трето място ще получат по 200 лв.
Повече информация: http://www.bma-bg.org/bg/announcements/studentessay2016

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu May 19, 2016 10:00 am

Първи национален конкурс за хайку и сенрю „Носачи на вятъра“

Тема: свободна тема
Краен срок: 26 май 2016 г.
Резултати: 31 май 2016 г.
Възраст: -
Вид творба: хайку и сенрю
Изисквания: В конкурса могат да участват автори с хайку и сенрю на свободна тема, непубликувани в книги, стихосбирки, антологии и официални периодични издания (включително и електронни списания). Допускат се стихове, публикувани в интернет, социалните мрежи, блогове за поезия и виртуални литературни групи. Моля, изпращайте своите предложения – до 3 броя хайку/сенрю, изписани в самото писмо, придружено от прикачен файл с името и фамилията на автора, пощенски адрес, телефон и имейл за контакт, на следния адрес: haiku_union - в - abv.bg
Награди: ?
Повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23551&sid=7

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ МОЕТО СИНЬО ЛЯТО”- 2015

Тема: Моето синьо лято
Краен срок: 15.09.2016г.
Резултати: 10.10.2016 г
Възраст: Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:
-Първа категория младежи 14 до 29 години.
-Втора категория възрастни 30+ години.
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Участниците в конкурса могат да участват с до две непубликувани стихотворения всяко с дължина не повече от една страница. Стиховете трябва да са с тематика за морето и Странджа планина. Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, възраст, адрес, телефон, имейл за връзка.
Награди: Най-добрите стихотворения ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете категории с предметна награда.
Повече информация: https://docs.google.com/forms/d/1rQ96CA23FIsBUXffZ0MsfriG_z4GrRTFihyoBnGSYUM/viewform

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu May 26, 2016 9:03 am

Статут на Деветия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Тема: Две теми: „СВОБОДАТА – ТОЗИ СКЪПОЦЕНЕН ДАР” - за литературно творчество; и „ДОН КИХОТ ИЛИ ХАМЛЕТ? ИЛИ И ДВАМАТА СА ИЗЛИШНИ?” - за журналистика.
Краен срок: до 3 октомври 2016 г.
Резултати: 22-23 октомври 2016 г.
Възраст: ученици от 2-ри до 12 клас в три възрастови групи:
Първа група – до IV клас
Втора група – от V до VII клас
Трета група – от VIII до XII клас
Вид творба: Два раздела:
І. Литературно творчество –
А. Поезия
Б. Проза /разказ,приказка/
- Литературни есета няма да се разглеждат от журито.
ІІ. Журналистика
А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/
Б. Колективна /ученически вестник/
Изисквания: За раздел литература: Възможно е участието и в двата литературни рода /лирика и епос (художествена проза)/, както и в двата конкурсни раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси. Изисквания към разказа и приказката: да бъдат до 2 /две/ печатни страници.
За журналистическия раздел: 1. Индивидуално участие:
Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:
Първа група – до IV клас
Втора група – от V до VII клас
Трета група – от VIII до XII клас
Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./.
2. Колективно участие:
Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени журналистически материали.
Възможно е екипите да участват и с повече от един материал в различни журналистически жанрове /примерно: репортаж, интервю, фоторепортаж, коментар, анализ и т.н./, които не са награждавани в други конкурси.
Материалите може да са публикувани, но не и награждавани в конкурси; да са до две печатни страници.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА:
1. След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация: име и фамилия, дата на раждане на автора/авторите, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, електронна поща, телефон за връзка.
2. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби на АДРЕС:
Общински детски център за култура и изкуство
гр. Русе 7005, кв. „Здравец”, ул. „Околчица” 9
За Деветия национален конкурс „Стоян Михайловски”
и по интернет на адрес: obdcki - в - abv.bg
Награди: грамоти и материални награди /плакети и пластики/ по раздели, жанрове и възрастови групи. Ще бъде връчена и ГОЛЯМА награда /по една в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика/.
Повече информация: http://www.ekip101.com/e-vestnik/53-syobshtenija/198-statut-na-devetiya-naczionalen-uchenicheski-konkurs-za-literaturno-tvorchestvo-i-zhurnalistika-stoyan-mixajlovski

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby N.Perfilova » Wed Jun 01, 2016 11:00 am

Конкурса за градски истории на Мтел „4Gрадски“
Тема: Възможност да разкажете своята градска история под формата на текст, видео или снимки.
Краен срок: 22 юни 2016 г. (срокът е удължен)…
Резултати: ?
Възраст:
Вид творба: текст, видео или снимки.
Изисквания: 4 думи и чат-символи, които задължително трябва да присъстват в твоята история – град, скорост, :) и <3.
Награди: Четирима от най-добрите автори ще спечелят технологични награди от Мтел и ще получат съвети от писателя Александър Шпатов как да разказват още по-интересни истории.
Повече информация: 4Gрадски
Last edited by N.Perfilova on Tue Jun 14, 2016 7:48 pm, edited 1 time in total.
Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate!

N.Perfilova
Global Moderator
 
Posts: 79
Joined: Sun Nov 01, 2015 11:53 am
Has thanked: 23 times
Has been thanked: 43 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Jun 09, 2016 8:47 am

Конкурс за кратка проза - 2016

Тема: -
Краен срок: до 31 юли 2016 г.
Резултати: 1 септември 2016 г.
Възраст: -
Вид творба: кратка проза
Изисквания: приемат се до три непубликувани кратки прози в обем до 1800 знака (с разстоянията), изпратени по имейл. Конкурсът е анонимен. Текстовете (във формат: *.doc / *.txt / *.rtf) да бъдат прикрепени към писмото в отделен файл, несъдържащ информация за автора. В имейла впишете трите имена на автора и имейл за обратна връзка. Не се допуска участие с псевдоним. Изпращайте текстовете на адрес: konkurs - в - liternet.bg.
Награди: Първите три наградени текста ще бъдат преведени на английски и публикувани в електронните списания eRunsMagazine и LiterNet, а техните автори ще получат специални грамоти. За спечелилия Първа награда е предвидена сумата от 100 лева.
Повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23705&sid=7


Конкурс “Къде е доброто?”
Национален конкурс по повод 95 години от създаването
на Български младежки Червен кръст


Тема: “Къде е доброто?”
Краен срок: 30.09.2016 г.
Резултати: ? Награждаването на победителите ще се състои на официална церемония на 14.10.2016 г. – 95-тият рожден ден на Български младежки Червен кръст. Точна информация за събитието ще бъде публикувана в сайта на организацията между 05.10 и 10.10.2016 г, а спечелилите ще бъдат уведомени лично (по телефон или имейл).
Възраст: за категория "Снимка" участниците трябва да са между 14 и 35 г., за категория "Картичка" желаещите за участие ще бъдат разделени в две възрастови категории 7-13 години и 14-35 години, за категория "Комикс" желаещите да участват в тази категория трябва да са на възраст между 14 и 35 години.
Вид творба: Три категории:
– Категория „Снимка“;
– Категория “Картичка“;
– Категория „Комикс“.
Изисквания: Основните изисквания за участие в категория „Снимка“ са доброто качество на снимките, а също така и обвързаност им с темата на конкурса – „Къде е доброто?“. Изискванията за участие в категория „Картичка“ са картичките да бъдат с размер 10,5см/15см, отговарящ на формат А6. Ограничения за използвани техники няма (могат да бъдат както ръчно, така и изработени чрез компютърни програми). Доброто качество и обвързаност с темата на конкурса – „Къде е доброто?“ са основни критерии за оценка. Изискванията за участие в категория „Комикс“ са задължително да се обозначи последователността на страниците, като позволеният обем е до 8 печатни страници, формат А4. Сюжетът на творбите трябва да бъде драматургично завършен в рамките на изпратения материал. Техниката е по избор. Качеството и обвързаността с темата на конкурса – „Къде е доброто?“ са основни критерии за оценка.
Всеки участник следва да попълни онлайн формата за кандидатстване, в която се посочват три имена, възраст, настоящ адрес, телефонен номер, електронна поща и категорията, в която участва. Също така следва да прикачат и произведенията, с които кандидатстват. Също така може да се кандидатства и по поща, като произведенията и данни
за участника се изпратят на адрес:
Български Червен кръст
Национален съвет
бул. “Джеймс Баучер” 76
1407 София
България
За Национален конкурс „Къде е доброто“,
Български младежки Червен кръст
Награди: ?
Повече информация: http://youth.redcross.bg/95years/competition/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby N.Perfilova » Sun Jun 12, 2016 3:50 pm

Kонкурс за фантастичен разказ
Тема: Първи контакт. Първа среща с извънземна форма на живот. Предпочитаме разказите да са във фантастичния жанр, приключенска или твърда фантастика.
Краен срок: 31 юли 2016 г.
Резултати: ?
Възраст: ?
Вид творба: Кратък разказ
Изисквания: Разказът трябва да е до 2000 думи, написани на кирилица. Шрифт - Times New Roman, големина – 12, формати .doc .docx .rtf .odt. Конкурсът е явен, вписвате имената си под заглавието на творбата. Изпращайте творбите си на имейл адрес: strugatskykonkurs[et]gmail.com
Брой творби: По един разказ от участник. Ще приемаме непубликувани на хартия разкази, както и не награждавани в други конкурси. С предимство ще са досега непубликуваните в интернет.
Награди: Разказът оценен на първо място ще получи парична награда на стойност 300 лв. Награденият автор ще бъде обявен на националния конвент Булгакон 2016. Ако се съберат достатъчно на брой качествени произведения ще издадем хартиен сборник, от който участващите в него автори ще получат по една авторска бройка.
Повече информация: ИА Фокус и фейсбук страницата „Истории от някога“
Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate!

N.Perfilova
Global Moderator
 
Posts: 79
Joined: Sun Nov 01, 2015 11:53 am
Has thanked: 23 times
Has been thanked: 43 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Jun 16, 2016 11:46 am

Националната литературна награда за поезия „Усин Керим” - Чепеларе 2016

Тема: -
Краен срок: 30 юни 2016 година
Резултати: 14 октомври 2016 година
Възраст: -
Вид творба: стихосбирка
Изисквания: За наградата за поезия „Усин Керим” могат да кандидатстват български поети без възрастови ограничения. В конкурса не могат да участват творци, които вече са били носители на Националната наградата за поезия „Усин Керим”. Авторите участват със стихосбирки с нови стихотворения, издадени през последните две години преди годината на връчване на наградата (2014 – 2015), като за целта изпращат на организаторите по 3 екземпляра на адрес:
Община Чепеларе
ул. „Беломорска”44Б
/за конкурса „Усин Керим”/
4850 Чепеларе
Авторите изпращат точен адрес за кореспонденция и телефон за връзка.
На първия етап, на заседание на журито се номинират 10 конкурсни стихосбирки, които ще се представят на заключителния поетичен конкурс-спектакъл; На втория етап, се провежда заключителен конкурс-спектакъл. Той ще се състои на 14 октомври 2016 година от 18.00 часа в НЧ “Родопска искра”- Чепеларе. Авторите лично представят номинираните стихосбирки в рамките на 5 минути, по ред, изтеглен от предварителен жребий. Една от стихосбирките получава Националната награда за поезия „Усин Керим”.
Награди: Национална литературна награда за поезия „Усин Керим“ - 1500 лв.
Награда на публиката - 500 лв.
Повече информация: http://www.smolyandnes.com/natsionalnata-literaturna-nagrada-za-poeziya-usin-kerim-chepelare-2016

Конкурс за есе

Тема: Избор между 5 теми:
The Pro and Con Arguments for the Death Penalty
Human Cloning Pros and Cons: Should People Interfere with Nature?
Should Animals Be used for Research? Is Their Role Replaceable?
Limitations or Protection: Do Curfews Keep Teens Out of Trouble?
Are We Too Dependent on Computers to Function Without Them?
Краен срок: 25.06.2016
Резултати: 01.07.2016
Възраст: -
Вид творба: есе
Изисквания: Есето трябва да е написано на английски език, между 1000-1700 думи във формат .docs, .odt, .doc, или .rtf. Информацията за контакт трябва да е написана в отделен документ. Изпращайте есетата на адрес contact[at]essayscapital.com.
Награди: Първо място – $3000
Второ място – $2500
Трето място – $2000
Повече информация: http://www.essayscapital.com/essay-writing-contest/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Jun 23, 2016 10:13 am

КОНКУРС НА СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ 2016

Тема: "Истанбул"
Краен срок: 31 август 2016 г
Резултати: ?
Възраст: -
Вид творба: издадена книга - поезия или проза.
Изисквания: Могат да участват автори, които имат поне една издадена книга. Те трябва да изпратят до 5 стихотворения или текст в проза (до 18 000 знака). Авторите на селекционираните текстове ще бъдат обявени по време на фестивала. Произведенията им ще бъдат преведени на турски език и издадени в сборник в Турция през 2017 г. Текстовете, придружени от кратка творческа справка, се изпращат на e-mail office- в -literaryfest.org.
Награди: издаване в сборник на турски език през 2017 г.
Повече информация: тук

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ „АЗ В БЪДЕЩЕТО“ 2016

Тема: "Аз в бъдещето"
Краен срок: 10 октомври 2016 г.
Резултати: ? Церемонията по награждаването ще се състои в навечерието на 1 ноември в Народно читалище "Родина-1860", Стара Загора.
Възраст: младежи до 18-годишна възраст, разделени в 2 възрастови групи: до 13 години и до 18 години.
Вид творба: есе
Изисквания: Есетата не трябва да надвишават една стандартна страница (шрифт 12 пункта). Текстовете се изпращат на e-mail: teen_stzagora - в - abv.bg
Награди: ? Присъждат се първо, второ и трето място във всяка възрастова група и поощрителни награди.
Повече информация: тук

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby N.Perfilova » Wed Jul 13, 2016 12:04 pm

VI конкурс По стъпките на лятото
Тема: Темата е свободна, желателно да е лятна.
Краен срок: 31.08.2016 (краят на лятото)
Резултати: ?
Възраст:
Вид творба: Категориите са две – Поезия и Проза.
Изисквания: Всеки автор може да участва с до три непубликувани произведения във всеки раздел (интернет публикациите също се броят). Темата е свободна, желателно да е лятна.
Ще присъства и хумористичната ни категория – „На чаша свобода", съответно с раздели: поезия и проза. (Моля, уведомявайте ни предварително в писмото, когато произведенията Ви са за хумористичната категория);
Произведенията изпращайте на адрес: summer-в-bukvite.bg
Произведенията се изпращат в WORD, формат (DOC или DOCX файлове), с големина на шрифта 12 пункта.
Произведенията в раздел Проза да бъдат не по-дълги от 10 страници, формат А4.
Награди: Тази година конкурса ще се проведе по нова формула. Ще бъде явен (имената на авторите ще бъдат обявени) и ще има гласуване от публиката.
Ще има награда на журито, както и награда на публиката.
Наградата, традиционно, е издаване на хартиена книга, като за победителя на публиката има условието да е събрал поне 500 гласа в гласуването.
На всички номинирани ще бъдат раздадени книги на издателство „Буквите".
Всички произведения, ще бъдат публикувани в сайт „Буквите“
Организаторите си запазват правото да не допуснат до участие произведения с недостатъчни литературни качества.
Повече информация: Фондация Буквите


НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ’2016 ДЕСЕТО ИЗДАНИЕ
Тема: Литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси.
Краен срок: 30 септември 2016 г.
Резултати: 21 октомври 2016 г. на сайта на Община Лом.
Възраст: от 14 до 35 години. (В рамките на НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ’2016 за пръв път ще бъде проведен и конкурс за есе на тема „МОЯТ РОДЕН ГРАД ЛОМ”, в който могат да участват ученици от Община Лом на възраст до 18 години. За този конкурс върху плика добавете (За есе). Важат същите изисквания, адрес на получаване, имейл и телефон за въпроси и срок на получаване и обявяване на резултатите.)
Вид творба: Разказ/Есе
Изисквания: Конкурсът е анонимен; до три литературни творби в три екземпляра; размер на творбата – до пет машинописни страници. Материалите да се изпращат в плик на следния адрес: 3600 гр. Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска — главен библиотекар в НЧ „Постоянство”1856 Лом. За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom-в-abv.bg или да се обадите на тел: 0971/66472. Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка. Данните за участника да се поставят в отделен плик.
Награди:
Ще бъдат присъдени три награди:
I награда - 200 лв.
II награда - 150 лв.
III награда - 100 лв.
Специална награда за участник от Лом.
Награди, конкурс за есе на тема „МОЯТ РОДЕН ГРАД ЛОМ”:
I награда – 100 лв.
II награда – 50 лв.
III награда – 30 лв.
Наградите ще бъдат връчени на 26 октомври 2016 г.
Повече информация: Община Лом


Литературен конкурс Рада Казалийска 2016
Тема: „И ето ти дочака със своите очи да видиш…“
Краен срок: 1 септември 2016 г.
Резултати: 1 ноември 2016 г.
Възраст: Без възрастови ограничения.
Вид творба: Стихотворение, есе, разказ.
Изисквания: Едно стихотворение, едно есе или един разказ до три печатни страници или максимум по едно произведение от всеки жанр; произведенията да не са публикувани до момента; три имена, адрес и телефон за контакт. При изпращане по e-mail, творбата да бъде като прикачен файл, с шрифт“ Times new roman” – 12, с написани най-горе вляво трите имена на автора, адреса и телефон за кореспонденция.
Материалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес:
Гр. София, п.к. 1172, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски”№55, НЧ „Добри Чинтулов-1935”- за конкурса. Или на e-mail: rada.kazaliiska-в-mail.bg
Награди: Награждаването ще се извърши на 1 ноември 2016. Наградените творби ще бъдат публикувани в сайта на читалището – chitalishte.info, както и в сайта на фондация „Буквите”.
Повече информация: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ- 1935”
Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate!

N.Perfilova
Global Moderator
 
Posts: 79
Joined: Sun Nov 01, 2015 11:53 am
Has thanked: 23 times
Has been thanked: 43 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Jul 14, 2016 9:41 am

КОНКУРС ЗА ЕСЕ „КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЕС, ЗА ДА НАСЪРЧИ МЛАДИТЕ ХОРА ДА СТАНАТ ПРЕДПРИЕМАЧИ?“

Тема: „Какво може да направи ЕС, за да насърчи младите хора да станат предприемачи?“
Краен срок: 2 септември 2016 г.
Резултати: ноември 2016 г.
Възраст: младежи от 16 до 25 г. от европейските държави-членки или COSME държави партньори.
Вид творба: есе
Изисквания: Есето не трябва да надвишава 2500 думи и трябва да бъде написано на английски език. Допуска се само едно есе от кандидат. За повече информация: smeweek.secretariat - в - lowassociates.eu.
Награди: На победителя в конкурса за есе ще бъдат поети всички разходи за пътуване на събранието на МСП в Братислава, Словакия, което ще се проведе през ноември 2016 г.
Повече информация: https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/category/european-sme-week-youth-essay-competition/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Jul 21, 2016 9:02 am

Пети национален литературен конкурс "Мара Белчева"
Тема: -
Краен срок: 16.09.2016 г.
Резултати: ? Наградите се обявяват и връчват на тържествена церемония, организирана през месец октомври в рамките на Празниците на град Севлиево.
Възраст: -
Вид творба: поетична творба
Изисквания: Организаторите целят да стимулират творческия потенциал на българските поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време. Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да изпраща 3 поетични творби, придружени с имената на участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация на творчеството на кандидата. Материалите се изпращат на e-mail: mara_belcheva_sevlievo - в - abv.bg или с препоръчана кореспонденция на адрес:
5400, Севлиево
пл. „Свобода” № 1
Община Севлиево, Отдел „Култура и ВЕИ”
за национален конкурс за поезия „Мара Белчева”
Произведенията се оценяват от комисия, включваща представители на организаторите и институциите в Севлиево от сферата на културата.
Награди: Първа награда – грамота и парична сума – 500 лв.
Втора награда – грамота и парична сума – 300 лв.
Трета награда – грамота и парична сума – 100 лв.
Награда на бизнес сдружение „Севлиево XXI век” за севлиевска поетеса
Специални награди на съорганизаторите на конкурса
Повече информация: http://bukvite.bg/konall.php?bid=428

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС ЗА ЛЮБОВНА ЛИРИКА „ГОРЧИВО ВИНО”

Тема: -
Краен срок: 15.08.2016 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/
Резултати: Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на уебсайта и фейсбук страницата на читалището до 06. 09. 2016 г.
Възраст: -
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Желаещите да участват трябва да изпратят голям пощенски плик, съдържащ:
- едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение, без името на автора
- малък, запечатан плик с попълнено заявление за участие в конкурса, изтеглено от сайта на читалището: http://chitalishtebratiamiladinovi.org/ и екземпляр от конкурсната творба, подписана собственоръчно от автора с неговото име. Творбите за участие се изпращат по куриер, по поща или на място, на адрес:
гр. Петрич 2850, обл. Благоевград
ул. „Александър Стамболийски” № 4
Народно читалище „Братя Миладинови 1914” – за конкурса „Горчиво вино“
Максимален обем на творбата – до 30 реда.
Награди: първа, втора и трета награди - диплом и плакет, както и специални награди.
Повече информация: http://bukvite.bg/konall.php?bid=412

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

Тема: -
Краен срок: 31.08.2016 г.
Резултати: Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на Празниците на поезията Нова Загора 2016 г. в рамките на Празника на града.
Възраст: над 18 – годишна възраст
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Всеки автор може да участва с до 3 непубликувани стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по - малък плик приложи: име, адрес, телефони за контакти на адрес: гр. Нова Загора- 8900
ул. „24-ти май” №1 Община Нова Загора за отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата” За поетичния конкурс
Награди: Награда на кмета на община Нова Загора - на участник в конкурса от община Нова Загора – 150 лв.
Първа награда - 150 лв.
Втора награда - 100 лв.
Трета награда - 80 лв.
Повече информация: http://bukvite.bg/konall.php?bid=427

Национален конкурс за стихове "Мое синьо лято"

Тема: Мое синьо лято
Краен срок:[/b]15.09.2016 г.
Резултати: до 10.10.2016 г.
Възраст: В конкурса могат да участват всички младежи и възрастни посочени в категориите от цялaта страната:
- Първа категория младежи от 14 до 29 години.
- Втора категория възрастни 30+ години.
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Участниците в конкурса могат да участват с до две непубликувани стихотворения всяко с дължина не повече от една страница. Стиховете трябва да са с тематика за морето и Странджа планина. Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, възраст, адрес, телефон, имейл за връзка.
Награди: грамоти и предметни награди
Повече информация: http://bukvite.bg/konall.php?bid=424

Национален поетичен младежки конкурс "Към Родината"

Тема: Към Родината
Краен срок: 1 октомври 2016 г.
Резултати: 1 ноември 2016 г.
Възраст: до 30 години
Вид творба: стихове
Изисквания: Всеки автор има право да участва с три поетични творби.Текстовете се изпращат в три екземпляра на адрес София – 1000 п.к 71
Награди: 1. Награден фонд
Първа награда 500 лв.
статуетка „Пегас” и грамота
Скулптор: Венелин Петров
Втора награда 400 лв.
статуетка и грамота
Трета награда 300 лв.
статуетка и грамота
2. Отпечатване НА НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ в сп. „Пламък”
Повече информация: http://bukvite.bg/konall.php?bid=422

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby N.Perfilova » Fri Jul 22, 2016 9:43 am

Литературен конкурс на тема „Морето!”
Тема: Кратки произведения на морска тематика.
Краен срок: 30 август (включително)
Възраст: —
Вид творба: Конкурсът няма жанрови и възрастови ограничения. Изпращаните творби следва да бъдат придружени от кратка информация за автора с имена и адрес за обратна връзка.
Изисквания: Моля, изпращайте материалите си по електронен път в Word документ на адрес: zakonkursa.lumen-в-gmail.com
Награди:
Първа награда - 300.00 лв.
Втора награда – уикенд за двама в гр. Ахтопол
Трета награда – 150.00 лв.
В извън конкурсната програма ще бъдат представени и отличени литературни произведения на тема „Странджа”.
В деня на награждаването ще бъде учредена специална награда за маринистика.
Журито на конкурса ще раздаде допълнителни награди за детско творчество и дебют.
За повече информация: тел. 0889351968; katia.sueva-в-gmail.com - Катя Съева, Организатор: Сдружение „Лумен”, гр. Ахтопол.
Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate!

N.Perfilova
Global Moderator
 
Posts: 79
Joined: Sun Nov 01, 2015 11:53 am
Has thanked: 23 times
Has been thanked: 43 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Aug 18, 2016 8:53 am

Конкурс за есе за младежи по случай Европейската седмица на МСП


Тема: "Какво може да направи ЕС, за да се насърчи младите хора да станат предприемачи"
Краен срок: 2 септември 2016 г.
Резултати: ноември 2016 г.
Възраст: младежи от 16 до 25-годишна възраст от европейските страни-членки.
Вид творба: есе
Изисквания: Есето трябва да е на английски, до 2500 думи. Всеки участник може да праща само по едно есе. Имейл: smeweek.secretariat - в - lowassociates.eu.
Награди: 1 награда - заплатено пътуване до Братислава за представяне на есето пред Асамблеята на МСП и обучение за презентиране на есето.
2 и 3 награда - представяне на презентация на есето на видео стена пред Асамблеята на МСП
За повече информация: https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/europeansmeweekyouthessaycompetition2016/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Aug 25, 2016 9:46 am

ХІI-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕТЕСИ “ДОРА ГАБЕ”

Тема: -
Краен срок: 07.10.2016 г.
Резултати: Наградите ще бъдат обявени и връчени в края на м. октомври 2016 г
Възраст: млади поетеси от цялата страна
Вид творба: поетична творба
Изисквания: Няма ограничения в тематиката, формата и размера на творбите. Конкурсът е явен. Всеки автор има право да участва с 5 поетични творби, които представя в три екземпляра.Творби на участничките ще се приемат на адрес:
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ
ЗА КОНКУРСА “ДОРА ГАБЕ”
УЛ. “ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ” № 35
СОФИЯ 1000
Ел. адрес: sbgp - в - abv.bg
Творбите трябва да бъдат придружени от име, адрес и координати за връзка.
Награди: Ще бъдат присъдени І, ІІ, ІІІ и поощрителни награди на Община Генерал Тошево и две специални награди: на Славянска литературна и артистична академия – Варна и на Издателство „Захарий Стоянов”.
Пътните разходи са за сметка на организаторите.
Отличените творби ще бъдат отпечатани във в. „Словото днес“, сп. „Знаци“ и сп. „Антимовски хан“.
За повече информация: http://sbp.bg/%D1%85%D1%96i-%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B8/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Sep 15, 2016 10:32 am

Конкурс за нова пиеса на Нов български университет

Тема: -
Краен срок: 31 януари 2017 г.
Резултати: ?
Възраст: пълнолетни български и чуждестранни граждани
Вид творба: пиеса
Изисквания: В конкурса може да се участва само с една творба на година. Приемат се драматургични творби на български език, които не са били публикувани под никаква форма преди предаването им за участие в Конкурса за нова пиеса – нито като цяло, нито в отделни свои части. Творбите изпращайте на електронен или хартиен носител на dramacontest - в - nbu.bg или гр. София, ул. „Монтевидео“ № 21, Корпус 1, департамент „Театър“ за Конкурс за нова пиеса.
Награди: Наградата е индивидуална и се състои от диплом, сценична реализация и парична сума.
За повече информация: http://www.dramacontest.nbu.bg/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby N.Perfilova » Mon Sep 19, 2016 10:14 am

Трети Национален литературен конкурс „Станка Пенчева” под надслов „Дървото на живота” – Стралджа 2016
Тема: Дървото на живота
Краен срок: 20 октомври 2016 г.
Резултати : 1 ноември, 11:00 ч.
Възраст: —
Вид творба: проза, поезия
Изисквания:
 • Конкурсът е явен и се провежда в следните направления поезия – стихотворение (до три броя) проза – кратък разказ или есе (до три броя и до 5 машинописни страници), придружени с имената на участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация на творчеството на кандидата.
 • Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.
 • Материалите за участие се приемат с препоръчана кореспонденция от 20 септември до 20 октомври 2016г. на адрес:
  [red] гр. Стралджа, ул. ”Хемус” № 12, Община Стралджа (за Национален конкурс „Станка Пенчева”) [/red]
 • Конкурсните произведения се оценяват от 5-членно жури, утвърдено от Кмета на Общината, включващо литературни критици, поети, писатели и представител на организаторите.
Награди:
 • За поезия се присъждат следните награди:
  • Първа награда – грамота и парична награда
  • Втора награда – грамота и парична награда
  • Трета награда – грамота и парична награда
 • За проза се присъждат следните награди:
  • Първа награда – грамота и парична награда
  • Втора награда – грамота и парична награда
  • Трета награда – грамота и парична награда
 • Специална награда на Кмета на Общината
Награждаване:
На 1 ноември от 11,00 ч. в Клуба на пенсионера в гр. Стралджа ще бъдат обявени резултатите от конкурса и връчени наградите на отличените участници.
Авторите на наградените творби ще бъдат предварително уведомени за откриването и връчването на наградите.
Националният конкурс „Станка Пенчева” завършва с литературно четене на наградените творци.
За повече информация: За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса: 8600 гр. Стралджа, ул. ”Хемус” № 12, Община Стралджа (за Национален конкурс „Станка Пенчева”) тел. 04761/64-67, e-mail: straldjainf – ет - yahoo.com, уеб: Културни новини
Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate!

N.Perfilova
Global Moderator
 
Posts: 79
Joined: Sun Nov 01, 2015 11:53 am
Has thanked: 23 times
Has been thanked: 43 times

PreviousNext

Return to Копнежите

Who is online

Users browsing this forum: CCBot and 0 guests