Труд и творчество

Човешката расте, Копнеейки

Re: Труд и творчество

Postby Кал » Tue Jan 29, 2019 5:21 pm

Конкурс за детска рисунка

Тема: „Опазване на влажните зони и климатичните промени в нашия район“
Краен срок: 02.03.2019 г.
Резултати: 12.03.2019 г.
Възраст: деца от 1. до 8. клас
Вид творба: рисунка
Изисквания: Всеки може сам да избере материалите и техниката на рисуване, както и жанра. Творбите изпращайте от 2 февруари до 2 март на адрес:
Зелени Балкани
ул. „Скопие“ 1, офис 9,10
гр. Пловдив, пощенски код 4000
(Важи датата на пощенското клеймо.)
Награди:
I награда – тениска и фотоалбум „Магията на Поморийско езеро“;
II награда – торбичка за многократна употреба и пъзел;
III награда – „Приключенията на червеногушия гъсок Брент“ и определител на птиците на Поморийско езеро.
За повече информация: https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/bg/Konkurs-za-risunka-Opazvane-na-vlazhnite-zoni-i-klimatichnite-promeni-v-nashiya-rayon-.p700

User avatar
Кал
Първопроходец
 
Posts: 12503
Joined: Thu Jan 03, 2008 11:59 am
Location: Рамо до рамо. Искаш ли?
Has thanked: 9784 times
Has been thanked: 7717 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Mon Feb 18, 2019 5:20 pm

КОНКУРС ЗА ЕСЕ "МОЯТА СТРАНА, НАШИЯТ СВЯТ ПРЕЗ 2030 Г."

Тема: "Моята страна, нашият свят през 2030 г."
Краен срок: 15 март 2019 г.
Резултати: ?
Възраст: участници до 27 г.
Вид творба: есе
Изисквания: Ако сте от една от страните на Съвета на Европа и страните от ОНД, изпратете есето от 5000 думи на английски език на essay2019 - в - doc-research.org
Награди: пълна стипендия (до 3000 евро) за лятно училище по избор.
За повече информация:http://nism.bg/bg//articles/view/1616.spodelete-vasheto-vijdane-v-konkursa-za-ese-moyata-strana-nashiyat-svyat-prez-2030-g.html


Трето издание на Националния литературен конкурс „Писма до себе си”

Тема: -
Краен срок: 31 март 2019 г.
Резултати: ?
Възраст: за деца и младежи в 2 възрастови групи: от 7 до 13 години и от 13 до 20 години.
Вид творба: стихотворение или есе/разказ
Изисквания: Всеки участник може да предложи до 3 стихотворения или едно есе / кратък разказ (до 3 стандартни страници). Текстовете трябва да бъдат подписани с имената на участника и данни за контакт – адрес, години, училище, литературен клуб, ръководител/ учител, телeфон. Произведенията в 3 екземпляра се изпращат на адрес: Стара Загора – 6000, ул. „Захарий Княжески” № 71 , ет. 3, ЦПЛР (за литературния конкурс), копие трябва да се изпрати и на e-mail pismadosebesi - в - abv.bg в прикачен файл (шрифт Times New Roman 12). В текста на писмото също трябва да бъдат посочени данните на участника.
Награди: ? Наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание „Литературен лист”.
За повече информация: http://urban-mag.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%81%D0%B8-2019.html

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Sun Mar 03, 2019 10:06 pm

Конкурс за кратък разказ Агоп Мелконян

Тема: -
Краен срок: 31 март 2019 г.
Резултати: 26 април 2019 г. в сайта на списание „Сборище на трубадури“
Възраст: -
Вид творба: разказ
Изисквания: Очакваме разказите ви в обем до 1500 думи, написани на кирилица, шрифт Times New Roman или Courier, размер на шрифта 12, във формат .odt, .doc, .docx или .rtf. Разказите трябва да са на български език. Разкази на чужд език могат да бъдат изпращани, но организаторите не гарантират, че могат да осигурят навременен и качествен превод, така че творбата да се състезава наравно с останалите в конкурса. В този смисъл преводът остава задължение на участника. Допуска се един разказ от автор.
Допълнителни изисквания за творбите: Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (на хартия, в интернет, под формата на аудио и/или видео). Не се допускат разкази, участвали в предишни издания на конкурса. Разказите, които не отговарят на условията, няма да бъдат допуснати за участие.Изпращайте разказите до електронната поща на конкурса: konkurs2019 [ет] trubadurs.com*. За да бъдете идентифицирани при крайното класиране, в имейла за участието Ви в конкурса трябва да се съдържат:
Заглавие на имейла: „За конкурса“
Тяло на имейла (на отделни редове):
заглавие на разказа
трите Ви имена
имейл за контакт
град или населено място
точен адрес
телефон
Прикачен файл: заглавието на файла трябва да е името на разказа на кирилица, файлът трябва да е в един от одобрените формати (.odt, .doc, .docx или .rtf.), файлът трябва да съдържа единствено заглавие на разказа и текст на разказа (прочетете тази статия за препоръчителното форматиране)
Задължително използвайте вградения брояч на думи в MS Word/LibreOffice (възможни са разлики с Google Docs), за да се уверите, че сте в определения лимит за брой думи (1500).
В прикачения файл трябва да присъстват единствено заглавие на разказа и текст на разказа. Не вписвайте личните си данни в прикачения файл!
Награди: Разказите от челната тройка на редовното жури и носителят на специалната награда от почетното жури ще бъдат публикувани в сборник заедно с представителен подбор от творби на Агоп Мелконян. На всеки от финалистите ще бъдат връчени персонализиран плакет и допълнителни награди от организаторите.
За повече информация: https://trubadurs.com/2019/02/11/konkurs-agop-melkonyan-2019/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Mar 14, 2019 5:23 pm

Конкурс „Вековната мъдрост на нашия град“

Тема: „Вековната мъдрост на нашия град“
Краен срок: 15 април 2019 г.
Резултати: 15.05.2019 г.
Възраст: ученици от всички училища и гимназии на територията на Столична община в две възрастови групи – от V до VII и от VIII до ХІІ клас
Вид творба: есе или стихотворение.
Изисквания: Обем на предлаганите авторски произведения – до четири стандартни страници (Times New Roman, single, 12). Задължително условие е творбите да не са публикувани преди това на друго място, в това число и в интернет и социалните мрежи. Творбите се изпращат само по електронен път на адрес: sofiateachers - в - abv.bg Всеки участник има право да изпрати максимум по едно свое произведение в едното или в двете направления. Няма ограничения в броя участници от всяко отделно училище.
Награди: Първа награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления – електронна книга или таблет;
• Втора награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления – книги и флаш-памет;
• Трета награда за всяка една от двете възрастови групи на двете направления – книги.
Всеки участник получава едногодишна безплатна читателска карта за Столична библиотека. Всеки участник получава награда – книги, които ще бъдат предоставени като дарение от организаторите.
За повече информация: https://www.sofia.bg/web/guest/news/-/asset_publisher/1ZlMReQfODHE/content/konkurs-vekovnata-m-drost-na-nasia-grad-

Конкурс „Мими Праматарова“ 2019 - конкурс за литературно есе на тема „Топлинни острови – градове градини“

Тема: „Топлинни острови – градове градини“
Краен срок: 06.05.2019 г.
Резултати: 05.06.2019 г.
Възраст: ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 2001 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2003 г.
Вид творба: есе
Изисквания: Обемът на съчинението не бива да надхвърля 1000 думи. Текстът следва да е написан на шрифт Times New Roman, с разредка на редовете 1,5 и размер на шрифта 12 пункта. Участниците предоставят zip файл на имейл адрес myclimate - в - ecofund-bg.org, съдържащ:
o Попълнен формуляр за участие - от сайта;
o Удостоверение от съответното училище, че са редовни ученици;
o Текстът на съчинението в word формат.
Награди: Една първа награда – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 500 лева;
Една втора награда – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева;
Една трета награда – Грамота и еднократна стипендия от 200 лева.
За повече информация:https://ecofund-bg.org/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2019/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Wed Apr 10, 2019 11:57 am

Конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас

Тема: „Откровено за съдебната власт”
Краен срок: 20.05.2019 г., включително
Резултати: 07.06.2019 г.
Възраст: ученици от VIII до XII клас
Вид творба: есе
Изисквания: Всеки участник има право да участва с едно есе. Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
- Обем: до три печатни страници формат А4;
- Разредка на редове и абзаци: 1,5;
- Подравняване: двустранно;
- Шрифт: Times New Roman;
- Размер на шрифта: 12;
Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
- име, презиме и фамилия на участника;
- област, община, населено място, пълно наименование на училището,
клас;
- телефонен номер на училището;
- телефонен номер на участника;
- електронен адрес на училището;
- електронен адрес на участника
Есетата трябва да бъдат подадени на адрес: konkurs.vss - в - vss.justice.bg.
Награди: – предметни награди
За повече информация:http://www.vss.justice.bg/page/view/7165

XVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“

Тема: „Вяра“ / „….моята вяра, / че утре ще бъде / живота по-хубав, /живота по-мъдър…“.
Краен срок: 31 май 2019 г.
Резултати: 1 октомври 2019 г.
Възраст: 3 възрастови групи: деца, младежи от 15 до 25 години и възрастни
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Всеки участник има право да изпрати максимум 3 стихотворения, придружени от данни за автора: трите имена, навършени години, адрес, телефон и e-mail адрес. Стихотворенията се изпращат на адрес/ НЧ „Никола Йонков Вапцаров -1922“ – за конкурса, бул. „Цар Борис III“ № 132, София – п.к. 1618; e-mail vaptzarov_n - в - abv.bg.
Награди: ?
За повече информация: http://urban-mag.com/16-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.html

Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев” – Шумен 2019

Тема: -
Краен срок: 12 май 2019 г.
Резултати: 19.05.2019 г.
Възраст: В конкурса могат да участват само студенти от български висши училища
Вид творба: поезия, белетристика и критика (публицистика и журналистика)
Изисквания: В направление ПОЕЗИЯ се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници).
В направление БЕЛЕТРИСТИКА – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака).
В направление КРИТИКА – с един или повече текстове с общ обем до 15 стандартни страници. В раздела Публицистика и журналистика - до 3 текста с общ обем до 2 стандартни страници
Допуска се участие в различни жанрове.
Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове през 2018 г./2019 г.
Авторите следва да попълнят регистрационната форма за участие в електронния сайт на конкурса: [url]litkonkurs.shu.bg[/url]
Текстовете се приемат само в електронен вариант (прикачват се в регистрационната форма на сайта на конкурса)
Награди: Голямата награда на Конкурса е ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент. За ПОЕЗИЯ – първа награда 150 лв., втора награда 100 лева
За БЕЛЕТРИСТИКА – първа награда 150 лв., втора награда 100 лева
За КРИТИКА (публицистика и журналистика) – Наградата “Боян Пенев” на Шуменския университет в размер на 150 лв., втора награда – 100 лева
За повече информация: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_studenti/nacionalen_studentski_literaturen_konkurs_boyan_penev_shumen_2019

КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, посветено на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

Тема: „ДА ПРЕЛИСТВАШ ИЛИ ДА СКРОЛВАШ – ТУЙ Е ВЪПРОСЪТ?”
Краен срок: 15 април 2019 г., 17:00 ч.
Резултати: 23 април 2019 г.
Възраст: всички български граждани със статут на студенти.
Вид творба: есе
Изисквания: Есето следва да е създадено специално за конкурса. То не следва да е публикувано преди това или да е участвало в други конкурси. Размерът на творбата не трябва да надвишава 3600 знака (30 реда по 60 знака всеки).
Желаещите да участват в конкурса е необходимо да изпратят творбите си, придружени с данните на автора: трите имена, курс, електронна поща и телефон за връзка на адрес: УниБИТ, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 119, стая 205, за конкурса и на e-mail адрес: book_celebration - в - abv.bg
Желаещите да участват в конкурса трябва да представят творбите си на електронен (pdf или jpg-формати) и на хартиен носител, придружени с данните на автора: трите имена, курс, електронна поща и телефон за връзка. Адресът на УниБИТ е: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 205, за конкурса и електронен адрес: book_celebration - в - abv.bg.
Награди: първа награда– 100 лв., втора награда – 60 лв. и трета награда – 40 лв. Най-добрите есета ще бъдат публикувани в сборника „Книгата – нашето по-смислено настояще“.
За повече информация: http://wp.flgr.bg/2019/03/27/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE/

Национален конкурс за есе „Моето приключение в Европа с Европас“

Тема: „Моето приключение в Европа с Европас“
Краен срок: 01.07.2019г.
Резултати: 27 септември 2019 г
Възраст: ученици от VII – до IX клас; и ученици от Х – до ХII клас.
Вид творба: есе
Изисквания: Учениците могат да работят както самостоятелно, така и в екипи, но един човек има право да участва само веднъж (или самостоятелно, или като част от екип). Няма ограничение в броя на участниците в един екип или в броя на участниците от дадено
училище. Обемът на есето трябва да е до 3 600 знака - две стандартни машинописни страници, двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, 12; Всички творби трябва да са авторски. Всяка творба трябва да е попълнена на зададения от Европас център България
формуляр за кандидатстване:http://europass.hrdc.bg/wp-content/uploads/2019/04/formulyar-za-kandidatstvane.docx Всички кандидатури и съпътстващите ги документи, трябва да бъдат изпратени чрез e-mail на следния електронен адрес: europass_konkurs - в - hrdc.bg и на хартия на адрес: гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет.3; В темата /subject/ на имейла да пише: „Конкурс за есе „Моето приключение в Европа с Европас ”, а като текст в имейла да бъдат написани отново трите имена на участника, телефон и имейл за връзка.
Награди: предметни награди
За повече информация: http://hrdc.bg/news/konkurs-ese-europass/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Dess » Sun Apr 21, 2019 9:18 pm

Конкурс "Спирка за разкази"

Тема: избор от три: „Отново на път" (София), "А сега накъде?"(Варна), "В капана на времето" (Пловдив)
Краен срок: 10.05.2019 г.
Резултати: -
Възраст: няма ограничения
Вид творба: разказ
Изисквания: Дължина до 250 думи. Разказите се качват на сайта на организатора, като трябва да имат заглавие, различно от съответната тема, и име/псевдоним на автора.
Награди: публикуване на спирка на градския транспорт в съответния град.
За повече информация: www.spirkazarazkazi.bg
Reachin' for the stars... Why wait for one to fall?

User avatar
Dess
трън в гащите
 
Posts: 299
Joined: Mon Nov 07, 2011 3:42 pm
Has thanked: 423 times
Has been thanked: 581 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu May 02, 2019 2:04 pm

Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени алеят морски ширини…”

Тема: -
Краен срок: 30 юни 2019 г.
Резултати: 13 юли 2019 година.
Възраст: автори над 18 години от цялата страна
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Творбите (до 5 стихотворения), в 3 екземпляра, изпращайте на адрес:
Поморие 8200, ул. “Княз Борис І” № 51, до НЧ “Просвета 1888” (конкурс за поезия)
Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.
(валидно е пощенското клеймо на плика).
Награди: І награда – 500 лв. и плакет „Яворов”
ІІ награда – 350 лв. и диплом
ІІІ награда – 150 лв. и диплом
За повече информация:http://wp.flgr.bg/2019/04/30/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8-2/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Кал » Wed May 08, 2019 11:38 am

Национален конкурс за детска рисунка на тема „Дивите божури“

Тема: Дивите божури
Краен срок: 20 май 2019 г.
Резултати: 22 май 2019 г.
Възраст: между 4 и 16 години, разделени в следните категории:
· За деца от 4 до 7 години
· За ученици от 8 до 12 години
· За ученици от 13 до 16 години
Вид творба: рисунки
Изисквания: Всеки млад художник може да участва с до 2 рисунки, нарисувани на картон с размери 35/50 см, материали и техника по избор. За деца от 4-7 г. се допуска размер на рисунките А4.
На гърба на всяка рисунка трябва да бъде изписана следната информация: три имена на художника, възраст, учебно заведение, точен адрес, телефон за контакт на учител/родител.
Рисунките е необходимо да бъдат изпратени на адрес: п.к. 2227, гр. Божурище, бул. Европа, НЧ „Христо Ботев 1934“, конкурс „Дивите божури“
Награди: първо, второ и трето място във всяка от трите категории + специална награда на публиката ще бъдат обявени на 22 май 2019 г. по време на Деня на дивия божур и Международния ден на биоразнообразието в НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище от 13.00 часа
За повече информация: http://parks.bg/natsionalen-konkurs-za- ... e-bozhuri/

User avatar
Кал
Първопроходец
 
Posts: 12503
Joined: Thu Jan 03, 2008 11:59 am
Location: Рамо до рамо. Искаш ли?
Has thanked: 9784 times
Has been thanked: 7717 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu May 09, 2019 1:24 pm

Национален конкурс за поезия „В полите на Витоша”

Тема: -
Краен срок: 24 май 2019 г.
Резултати: ?
Възраст: автори на възраст над 18 години
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения. Стихотворенията се изпращат в пет екземпляра, в запечатан плик, а в малък запечатан плик се прилагат лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка). Изпращайте творбите си на адрес: София 1000, пл. „Славейков” №4, Столична община - Дирекция „Култура”, за конкурса „В полите на Витоша”. Участниците на възраст до 25 години трябва да отбележат на плика числото 25.
Награди:
- Първа награда – 800 лв. и малка пластика
- Втора награда – 500 лв.
- Трета награда – 300 лв.
- Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв.
За повече информация: http://artsofia.bg/bg/pub/nacionalen-konkurs-za-poezija-v-polite-na-vitosha

Национален литературен конкурс „С море в сърцето“

Тема: -
Краен срок: 16 юни 2019 г.
Резултати: ?
Възраст: -
Вид творба: в жанрове поезия и проза
Изисквания: Приемат се произведения на български автори в два жанра, оформени по БДС – с 30 реда на страница и 60 знака на ред:
• Поезия - до 2 лирични творби
• Проза - 1 текст с общ обем до 5 стр.
Всеки участник може да изпрати творби в горепосочените жанрове на littsarevo - в - gmail.com , придружени с кратка информация за автора, включваща биографична и творческа справка, както и данни за обратна връзка. Конкурсните произведения да не са публикувани другаде, освен в периодичен печат, също така, да не са награждавани в регионални или национални конкурси. Конкурсът е явен.
Награди: грамота от община Царево и парична премия в размер на 400 лева за първа награда, наградата за второ място е 300 лв, а за трето място 200 лв. Текстовете на спечелилите участници ще бъдат публикувани на официалния интернет сайт на Община Царево http://www.tsarevo.org Ще бъде издаден и сборник с всички номинирани произведения.
За повече информация: https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=29571&sid=7

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „РАДА КАЗАЛИЙСКА“ за 2019г.

Тема: -
Краен срок: 31 август 2019 г.
Резултати: ?
Възраст: -
Вид творба: стихотворение и/или разказ
Изисквания: Участниците изпращат едно стихотворение и/или един разказ до три печатни страници. Произведенията да не са публикувани до момента. Нужно е да се запишат три имена, адрес и телефон за контакт. При изпращане по e-mail, творбата да бъде като прикачен файл, с шрифт “Times new roman” – 12, с написани най-горе вляво трите имена на автора, адреса и телефон за кореспонденция. Материалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес:
Гр. София, п.к. 1172, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” № 55,
НЧ „Добри Чинтулов-1935”- за конкурса
или на e-mail: rada.kazaliiska - в - mail.bg
Награди: ? Наградените творби ще бъдат публикувани в сайта на читалището– chitalishte.info, както и в сайта на фондация „Буквите”
За повече информация: http://chitalishte.info/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby радина666 » Wed May 15, 2019 9:22 pm

Конкурс от ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК

Тема:
>>> въздействаща сила на гражданското сдружаване за общи каузи,

>>> енергията на протестите и хората в тях,

>>> смисъла от свободата на словото и борбата за нея.

Творбите могат да стъпват на реални случки и събития или да отразяват личното ти отношение като творец към значимостта на правото на сдружаване, правото на мирни събрания или свободата на словото за всички нас.

Краен срок: 26 май 2019 г.

Резултати: юли 2019

Възраст: няма ограничения

Вид творба: „Фотография“, „Илюстрация“, „Текст“

Изисквания:

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
Авторите могат да участват във всяка от 3-те категории: „Фотография“, „Илюстрация“, „Текст“. Творбите ще бъдат разгледани и оценени от жури от изтъкнати професионалисти и културни деятели.

Авторските фотографии, илюстрации и текстове трябва да изследват и/или да изобразяват отношение към гражданските права и свободи като фундаментален елемент на демократичните общности и по-специално по отношение на: правото на сдружаване (в сдружения, фондации, читалища, неформални групи), правото на мирни събрания (протести, митинги, манифестации) и свободата на словото.

Всеки автор може да подаде до 5 свои творби за участие в конкурса.

В категория „ФОТОГРАФИЯ“ се приемат професионални фотографии и любителски снимки (дигитални или аналогови).
В категория „ИЛЮСТРАЦИЯ“ се приемат рисунки, живопис, илюстрации, графични изображения, колажи, типографски работи и комикси;
В категория „ТЕКСТ“ се приемат есета, текстове с поезия, проза, както и публицистични текстове. Творбите трябва да са с максимална дължина до 3,000 думи.

ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ

Дигиталните копия на авторските фотографии, илюстрации и текстове се изпращат онлайн във формат: jpeg, png, pdf или word или, ако са по-големи от 5 MB – чрез линк за сваляне на файловете от платформа за безплатно споделяне (например, WeTransfer.com; dox.bg; tranz.it; dropbox.com) на имейл: contest -в- bcnl.org, лице за контакт – Айлин Юмерова.

Към авторските произведения кандидатите посочват категория, заглавие и кратко описание на творческата идея/замисъл, рефериращ към избраното право/права (не по-дълго от 1 страница). Кандидатите посочват и две имена, имейл и телефон връзка.

Награди: Най-въздействащите и свързани с темата творби ще бъдат удостоени със символични предметни награди и по една парична награда за първо място във всяка категория в размер на 250 лв.

По-широката селекция произведения ще бъдат включени в специална изложба за социално ангажирано изкуство и публично представени през юли 2019 в Къщата на гражданските организации и Зона 21 в София.

За повече информация: http://www.bcnl.org/news/konkurs-za-sot ... -2019.html
Last edited by Кал on Sun May 19, 2019 8:55 am, edited 1 time in total.
Reason: скривам мейла от спам-ботове

радина666
Global Moderator
 
Posts: 100
Joined: Fri Oct 19, 2018 6:46 pm
Has thanked: 0 time
Has been thanked: 149 times

Re: Труд и творчество

Postby mitseva » Sat May 18, 2019 12:28 pm

Община Лом и НЧ „ПОСТОЯНСТВО” 1856 гр. Лом обявяват
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ’2019
Тринадесето издание

За пръв път тази година в Националния литературен конкурс „Яна Язова” ще има и конкурс за поезия.

Условия:
- конкурсът е анонимен;
- литературен жанр – разказ или стихотворение, които не са награждавани
на други конкурси;
- до 3 разказа или 3 стихотворения в 3 екземпляра;
- размер на разказите – до 5 машинописни страници, а на стихотворенията – до 1 страница;
- възраст – от 14 до 35 години;
- срок за изпращане на творбите – 30 септември 2019 г.

Материалите да се изпращат в плик на следния адрес:
3600 гр. Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска – главен библиотекар в НЧ „Постоянство”1856 Лом.

За въпроси, свързани с конкурса, пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom -в- abv.bg или се обадете на тел: 0971/66472.

Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка. Данните за участника да се поставят в отделен плик.

Ще бъдат присъдени три награди за разказ: I награда - 200 лв., II награда - 150 лв., III награда - 100 лв. и Специална награда за участник от Лом.
За стихотворение наградите са три: I награда – 200 лв. , II награда - 150 лв. и III награда - 100 лв.

Резултатите от двата конкурса ще бъдат обявени на 21 октомври 2019 г. на сайта на Община Лом: http://www.lom.bg/
Наградите ще бъдат връчени на 24 октомври 2019 г.
Last edited by Кал on Sun May 19, 2019 8:51 am, edited 1 time in total.
Reason: скривам мейла от спам-ботове
"As I walk through frozen sands
Through the flames of burning lands
My feet are torn, they're torn to strands
I will not thirst

As I cross the raging sea
Waves are crashing over me
They drag me down, they drag me down
I will not drown"
User avatar
mitseva
Global Moderator
 
Posts: 174
Joined: Fri Jan 11, 2019 8:28 pm
Location: улица "Мечтание"
Has thanked: 499 times
Has been thanked: 394 times

Re: Труд и творчество

Postby mitseva » Wed May 22, 2019 2:51 pm

Конкурс за артистични проекти на жени

Български фонд за жените обявява отворена покана към художнички за финансиране на нови артистични проекти:

ВСИЧКО Е НАРЕД / EVERYTHING IS JUST FINE
Краен срок за кандидатстване: 27 юни 2019 г.
Размер на фонда: 30 000 лв.
Обявяване на резултатите: 15 юли 2019 г.

Български фонд за жените кани художнички от всички сфери на съвременните визуални изкуства да предложат проекти за нови творби, които се занимават с „женски теми“ – от мястото на жените в системата на изкуството до ролята им в обществото, равноправието, пазара на труда, майчинството и др. Избраните проекти ще бъдат финансирани с до 3500 лв. и представени в заключителна изложба.

Средствата за конкурса са предоставени от Power Pops, Takeaway, Mama Cash и Filia die Frauenstiftung.

ТЕМАТИЧЕН ФОКУС

Конкурсът цели да провокира дебат за ролята на жената в изкуството и в обществото днес. Равнопоставени ли са жените в България? Има ли в обществото, в изкуството или в семейството дискриминация и неравнопоставеност? Има ли смисъл от активизъм или феминизмът е вече затворена страница? Всичко наред ли е?

(Повече по темата за жените в системата на изкуството в България прочети в анализа на Добромира Терпешева тук)

Конкурсът цели да насърчи художничките да бъдат по-осъзнати за себе си като жени и да се занимават в творческата си работа с въпроси, които вълнуват жените – утвърждаване в семейството и на работното място, майчинство, стереотипи за външния вид, равностойно репрезентиране в областите на властта, на пазара на изкуство, в музейните колекции. Участничките в конкурса са поканени да изразят своята позиция чрез средствата на изкуството – да утвърдят или да отрекат нуждата от феминизъм днес в България.

ФОРМАТ НА КОНКУРСА

Допустимост

Творбите, с които художничките кандидатстват, трябва да отговарят на следните изисквания:

– Нова работа: кандидатките трябва да представят нова и непоказвана досега творба, създадена за конкурса и отразяваща неговия тематичен фокус. Не се приемат вече съществуващи творби. В случай, че кандидатката предлага нова творба от вече съществуваща серия, трябва ясно да бъде описано с какво тя се различава от предходните творби и как отговаря на темата на конкурса.
– Допускат се: живопис, скулптура, инсталация, обект, фотография, видео арт и саунд арт, акции, пърформанси. Добре дошли са всякакви смесени и експериментални формати, както и проучвания и документалистика, но те трябва да бъдат замислени за показване в галериен и музеен контекст – затова не се приемат (в класическия смисъл) театрални представления, кино филми, книги и др.

Финансови условия

– Максимална стойност на исканото финансиране: 3500 лв.
– Предоставеният бюджет може да бъде използван за продукция и хонорар.
– Максималният допустим хонорар, който кандидатките могат да планират в бюджета си, е 1500 лв.
– Допустими разходи: закупуване на материали, наем на техника и пространство, печатни и друг вид продукционни разходи. Допускат се и разходи за път, настаняване и хонорар на трети лица, стига целесъобразността им да бъде доказана и предварително одобрена от организаторите.
– Субсидията ще бъде изплатена на избраните кандидатки като стипендия.
– След приключване на проекта подкрепените участнички трябва да предоставят кратък финансов отчет, съдържащ опис на направените разходи. Разходооправдателни документи ще бъдат изисквани само в случай на съмнение или нужда от допълнителна яснота.

Представяне на резултатите и комуникация на конкурса

– Всички създадени в рамките на конкурса произведения ще бъдат представени в изложба, чиито дати и място на провеждане ще бъдат допълнително обявени и обсъдени с участничките.
– Участничките трябва да предоставят информация и изображения, необходими за публичната комуникация на конкурса. Те ще бъдат поканени и да съдействат за комуникацията на конкурса, като дават интервюта и др.

Авторски права

– Всички създадени в рамките на конкурса произведения остават собственост на съответните авторки.
– Организаторите от БФЖ ще бъдат признателни подкрепата им да се упоменава при евентуални бъдещи публични представяния на творбите.
– Участничките предоставят на организаторите за неопределен срок правото да използват информация, репродукции на творбите и фото- и видео документация от изложбата с цел популяризиране дейността и целите на БФЖ. БФЖ се задължава да упоменава коректно авторките и техните произведения, да не променя материалите и да не ги използва за комерсиални цели.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

За участие в конкурса се допускат всички жени и трансжени без ограничение във възрастта, образованието и опита. Кандидатките трябва да бъдат с българско гражданство или да са с местожителство в България. Приемат се кандидатури от български художнички, живеещи в чужбина.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатките трябва да включат в апликациите си следните документи:

– портфолио (съдържащо биография, телефон за контакт и поне 5 репродукции на произведения – не се приемат линкове към уебстраници вместо портфолио, то следва да бъде отделен файл, приложен към апликацията);
– идеен проект* (до 2 печатни страници). В идейния проект връзката на проекта с тематичния фокус на конкурса трябва да бъде ясно упомената и обоснована;
– бюджет на проекта, който включва размер и разпределение на разходите за продукция и хонорар;
– време, необходимо за изпълнение на проекта (желателно е да не е повече от 3 месеца);
– визуализации и допълнителни материали – по желание.

Технически изисквания:

– допустими файлове: pdf, doc, docx, xls, odt, jpeg, mov, mp4, mpeg
– изискуемите документи да бъдат с обща големина не повече от 10 мб.
– ако размерът на файловете е по-голям, следва те да бъдат изпратени чрез платформа за споделяне на файлове (wetransfer, tranzit, google drive, при видео: с частен линк). Не се приемат автоматични съобщения – линкът за сваляне трябва да бъде копиран в тялото на имейла и да бъде упомената неговата давност.
– Всички документи следва да бъдат на български или английски език.

Всички документи следва да бъдат изпратени до 23:59 ч. на 27 юни 2019 г. по електронен път на адрес: office -в- bgfundforwomen.org.

*Организаторите на конкурса насърчават задълбочено проучване и изследователска дейност. В този смисъл идейният проект може да описва не толкова конкретен финален продукт, колкото тема и посока, които ще бъдат засегнати. Въпреки това целта и подходът трябва да бъдат ясно дефинирани. При нужда, може да се обръщате към екипа на БФЖ на office -в- bgfundforwomen.org

ЖУРИ

Стефка Цанева – куратор, културен мениджър и критик. Следвала е скандинавистика и медийни науки в университета Хумболт в Берлин и сравнително изкуствознание в Нов български университет. Работи в културния отдел на Гьоте-институт и отговаря за проектите за визуални и сценични изкуства, както и за програмата на галерията на института. Заедно с Весела Ножарова и Вера Млечевска е основател на Международната кураторска резиденция КЛИК в София. През 2018 г. стартира проекта за споделено студио с художници Ö, както и поредицата от разговори „Нещо старо, нещо ново, нещо назаем, нещо синьо“, която се провежда в галерия „Структура“. От 2017 г. насам е куратор на ежегодната изложба „Арт старт: Млади художници, които да следим“ заедно с Весела Ножарова и Даниела Радева. Създател и водещ на радиопредаването „Молескин“ по Радио София и по Радио Пловдив“.

Десислава Димова – изкуствовед и куратор, работеща в Брюксел и в София. Тя има магистърска степен по „История на изкуството“ в Националната художествена академия в София и „Философия“ в Център за изследвания в съвременната европейска философия, Мидълсекс, Лондон. В момента тя организира проект за художествено сътрудничество за БОЗАР, Брюксел и организира и провежда изследвания на българските следвоенни авангарди с Център Жорж Помпиду в Париж. Курира поредицата от разговори на тема „Политика без поетика“, NICC, Брюксел (2014-2015); “Обекти, движещи ума в пространството.”, Фокус България, viennacontemporary (2015) и пешеходните лекции „Грешната страна на историята”, Фестивал „Западен парк”, София (2014). Нейните изложби включват съвместно курираната 10-годишна програма на Музейните нощи в Пловдив, България (2014) и „Благодарим Ви за разбирането – 2.“, Международнo биенале Антакия, Турция (2010)

Добромира Терпешева – изследовател, управител и куратор в София. Тя е управител на галерия UniArt, художественото пространство на Нов български университет. Работи по редица изложби като куратор, най-забележителните от които са „Онтологията: думи и графит“, Милко Бошков и Борис Христов, галерия UniArt (2019); „Празници за сетивата“. Жанрова картина от 17-ти и 18-ти век, Европейска колекция на европейското изкуство, галерия UniArt (2018); „Територии на гледката“, групова изложба, клон Васка Емануилова в Софийска градска художествена галерия (2017). Като координатор организира изложби като „Разрушителният позитивизъм на Милош Гавазов“, Милош Гавазов, галерия „Юниарт“ (2018); UNAPPARENT, сайт-спесифик инсталация, замислена от Борис Далчев и Михаела Добрева, галерия UniArt (2019); както и образователни инициативи и различни лекции в галерия UniArt от 2017 г. Тя публикува проучвания по темата за женския поглед – „Женският поглед“ на Камил Кледел, списание Следва (брой 36, 2018 г.) и съавтор на текст за публичното изкуство в градските пространства – Art in Large, Университетско списание (брой 23, 2018). Интересите на Добромира Терешева се простират от съвременното изкуство, с акцент върху общественото изкуство и българската културна сцена, до жените и изследванията на пола, театъра и изкуството на киното.

Леа Вайсова – главен асистент д-р в Софийския университет, специалност „Социология“. Нейните интереси са в областта на критическата социална теория и социални движения. Член на левия феминистки колектив ЛевФем. През годините е сътрудничила на следните артистични проекта: „Мултиполис: образите на града“ към the Fridge на Ивана Ненчева и Наталия Тодорова и с куратор Стефка Цанева, София куиър форум с куратори Боряна Росса и Станимир Панайотов, „Проект 0“ с автор Кирил Кузманов и куратор Владия Михайлова и др.

Гергана Куцева – Директор „Развитие и комуникации”, Български фонд за жените. Гергана е културолог, завършила е магистратура по „Културна антропология” и е публикувала над 20 статии и изследвания върху процеса на медиатизация и ефектите му върху политическата култура. От 2015 г. работи в Български фонд за жените. Зад гърба си има над 15-годишен професионален опит в областта на публичните комуникации за неправителствения, културен и бизнес сектори. Отговаряла е за организацията и комуникациите на множество културни и артистични събития и проекти.
Last edited by Кал on Wed May 22, 2019 2:59 pm, edited 1 time in total.
Reason: скривам мейла от спам-ботове
"As I walk through frozen sands
Through the flames of burning lands
My feet are torn, they're torn to strands
I will not thirst

As I cross the raging sea
Waves are crashing over me
They drag me down, they drag me down
I will not drown"
User avatar
mitseva
Global Moderator
 
Posts: 174
Joined: Fri Jan 11, 2019 8:28 pm
Location: улица "Мечтание"
Has thanked: 499 times
Has been thanked: 394 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Mon May 27, 2019 3:11 pm

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ В ЧЕСТ НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

Тема: „Творчеството на Николай Хайтов – наследство за българските литература и кино“
Краен срок: 1 юни 2019 г.
Резултати: ?
Възраст: Ученици от средните училища в страната
Вид творба: есе или литературен анализ
Изисквания: Конкурсните творби трябва да с изпращат на e-mail haitov_konkurs - в - abv.bg, придружени от следната информация за автора: трите имена, населено място, училище, адрес, e-mail, телефон, преподавател.
Конкурсът е анонимен.
Награди: първа награда (450 лв.), втора награда (300 лв.), трета награда (200 лв.), както и награди за преподавателите на наградените ученици (плакети, грамоти книги).
За повече информация:http://urban-mag.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-100-%D0%B3-%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2.html

Конкурс за сценарий

Тема: „Сърце”
Краен срок: 1 юли 2019 г.
Резултати: ?
Възраст: до 35 години
Вид творба: сценарии за всички видове филми (игрални, анимационни, документални, експериментални)
Изисквания: Един кандидат може да участва само с един сценарий. За да кандидатствате, изпратете следните документи до office - в - filmsociety.bg преди закриването на конкурса :
- попълнен, подписан и сканиран формуляр за кандидатстване /http://www.filmsociety.bg/uploads/files/Formuliar2019_Y5mI.docx/, включващ декларация за доброволно предоставяне на лични данни
- електронно копие на сценария със заглавието на творбата, името на автора и неговия e-mail адрес на заглавната страница
- обяснителна бележка, не по-дълга от една страница, описваща мотивацията на автора да участва в конкурса и по какъв начин неговият/нейният сценарий е обвързан с темата „Сърце”
Награди: Награда за най-добър сценарий в размер на 1000 лева
Награда за най-добър филмов проект
За повече информация: http://youthub.bg/2019/05/konkurs-za-stsenarij/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby mitseva » Mon May 27, 2019 7:21 pm

Нов живец
обявява
8-ми литературен конкурс на тема
"КУТИЯ С НЕИЗПРАТЕНИ ПИСМА"


Условия за участие

Конкурсът е отворен за участие на всички български автори.
Всеки може да участва с до три произведения в раздел.
Изпратените произведения да не са публикувани в електронен или книжен вариант.
Няма ограничение на възрастта на участниците.
Дължината на всеки разказ да бъде максимално 4 страници Microsoft Word документ, за стихотворения няма ограничение.
Произведенията, които не отговарят на условията, ще бъдат декласирани.
Конкурсът е анонимен

Творбите да се изпращат по имейл като прикачен файл на ел. поща на КДК “Нов Живец” – Атина с тема “За конкурса“: novzhivets(маймунка)gmail.com

В имейла включете кратка информация за автора – имена, телефон, възраст и адрес.

Всички произведения ще бъдат предоставени на комисията по оценяване само с пореден номер.

Краен срок на изпращане на творбите: 01–09-2019г.

Комисия

Конкурсните творби ще бъдат оценени от компетентна комисия. Имената на членовете на комисията, ще бъдат обявени след приключването на конкурса.

Награди на конкурса “Кутия с неизпратени писма”

На първи етап ще бъдат номинирани по десет творби от всеки раздел – поезия и проза.

На втори етап ще бъдат отсъдени следните награди:

За първо място в раздел проза: статуетката на клуба, 100 евро и почетна грамота
За първо място в раздел поезия: статуетката на клуба, 100 евро и почетна грамота
За второ място и трето място във всеки раздел ще бъдат връчени почетни грамоти.
Всички номинирани творби ще получат похвална грамота.

Статуетките, паричните награди и грамотите на заелите първо място ще бъдат изпратени по пощата или куриер.

Всички други грамоти ще бъдат изпратени на отличените в електронен вариант.

Внимание! С участието си в този конкурс, авторите дават правото на КДК „Нов Живец“-Атина да използва всички авторски творби по собствено усмотрение за презентации, издаване на брошури, печатни и електронни информационни бюлетини, статии и прочие без ограничение, както и за реклама на следващи издания на този конкурс.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на специално събитие на КДК “Нов Живец” – Атина на 06/10/2019г. и ще се публикуват в сайта на КДК “Нов Живец” – Атина https://kdk-atina.eu, както и в страницата на КДК “Нов Живец” – Атина във Facebookhttps://www.facebook.com/КДК-Нов-Живец-Атина-1416677725245676/. С изпращането на творбите, всички автори приемат посочените условия.

Пожелаваме успех на всички участници!
"As I walk through frozen sands
Through the flames of burning lands
My feet are torn, they're torn to strands
I will not thirst

As I cross the raging sea
Waves are crashing over me
They drag me down, they drag me down
I will not drown"
User avatar
mitseva
Global Moderator
 
Posts: 174
Joined: Fri Jan 11, 2019 8:28 pm
Location: улица "Мечтание"
Has thanked: 499 times
Has been thanked: 394 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Wed Sep 04, 2019 3:01 pm

Дирекцията „Национален парк Пирин“ обявява конкурс за фотография, рисунка и есе

Тема: -
Краен срок: 18.10.2019 г.
Резултати: ?
Възраст: -
Вид творба: рисунка, фотография и есе
Изисквания: ФОРМАТ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Рисунка – хартиен носител;
2. Фотография – формат JPEG;
3. Есе.Всеки участник може да изпрати 3 фотографии, 3 рисунки и есе в срок на адрес обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско 2770, ул. ”България” №4 или на e-mail: pirin_np - в - abv.bg или dnp - в - pirin.bg. Необходимо е изпратените материали да бъдат придружени със следната информация: име на участника, възраст, населено място, училище /ако сте ученик/, също така и координати за обратна връзка – телефон, електронна поща или адрес. В специално създаден албум във фейсбук страницата на Посетителски информационен
център на Национален парк "Пирин" https://www.facebook.com/NPPirin/ и на сайта на паркаhttp://www.pirin.bg/ или dnp@pirin.bg ще бъдат публикувани всички снимки, рисунки и есета по реда на тяхното получаване. Гласуването ще се извърши онлайн във фейсбук страницата ни с харесвания под всяка публикация и ще продължи до 31.10.2019 г.
Награди: грамоти и предметни награди
За повече информация: https://www.pirin.bg/?p=3433

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЗЕМЯ НА ПЕЕЩИТЕ КОЛЕЛЕТА“

Тема: свързаност с проблематиката за земята, труда на хората и Добруджа
Краен срок: 08 октомври 2019 година
Резултати: ?
Възраст: автори, навършили 16 години.
Вид творба: разказ
Изисквания: Формат на разказа – до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1. Всеки автор може да участва с един разказ. Допуска се и съавторство. В конкурса участват само произведения, които не са публикувани до момента на приключването на конкурса, включително и в електронен вариант. Участниците представят творбите си в електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси:
•на е-mail адрес: kultura - в - toshevo.org
•на адрес: Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, за конкурса /в този случай важи датата на пощенското клеймо и ръкописи не се връщат/
Придружаваща информация на отделен файл /лист: три имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и e-mail адрес.
Награди: парични награди и публикации
За повече информация: http://toshevo.org/g/?p=22414

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Люба » Wed Oct 02, 2019 3:06 am

Красиви отличени и други, несмеещи да се сетят с какво и те са достойни за тук, ей-сега по никое време видях, че пак е обявен един конкурс:
За енджиотата и хората

И сигурно и преди съм питала, но - с всичко тук като направено, със средата, начина и причините за общуване, ЧоБи може на толкова човешки език да си разкаже, че току-виж и парична награда да й дойде? Някой няма ли да дръзне? Аз бих, ама едно, че няма да сколасам времево и второ - съм силно увредена от енджиотския език, та нищо достойно за награда не мога да произведа.

СРОК: 15 октомври 2019
Парите ги раздават - ноември ;)
Last edited by Кал on Wed Oct 02, 2019 12:24 pm, edited 1 time in total.
Reason: премествам + преименувам

User avatar
Люба
 
Posts: 3833
Joined: Mon Jul 25, 2011 10:52 pm
Has thanked: 3342 times
Has been thanked: 4907 times

Re: Труд и творчество

Postby Cliff_Burton » Mon Jan 20, 2020 1:16 pm

Конкурс в памет на писателя Иван Попов

Сдружение „Интегрален клуб по фантастика, евристика и прогностика Иван Ефремов“

обявява

Конкурс за фантастичен разказ
на тема „Киберпънк, евристика, футурология“Конкурсът се посвещава на Иван Попов, който почина през 2019 г. Иван Попов е автор на научна фантастика, предимно в поджанра киберпънк, преводач, есеист, футуролог и един от най-големите фенове на фантастиката у нас. Член на клуб „Иван Ефремов“. През годините той е превел на български език произведения на Станислав Лем, Виктор Пелевин, Андрей Лазарчук, Пьотър Льолик, Брус Стърлинг, Ник Бострьом, Кирил Есков, Ефим Островски, Александър Тюрин, Евгений Лукин, Феликс Кривин, Михаил Успенски. Автор е на статии и есета в сп. „Тема“, а също така и създател на сайтовете „Подкрушие“, „Лаборатория по езиково инженерство“, „КЕФ (Киберпънк, евристика, футурология)“.

Искрено ви желаем успех и с нетърпение очакваме да прочетем разказите ви!УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

1. Електронна поща на конкурса: Изпращайте вашите разкази на адрес konkurs e т sf-sofia т о ч к а com. Ще се оценяват само разкази, изпратени на този електронен адрес. (Виж също т. 9.)
2. Срок за изпращане на разказите: 23:59 ч. на 31 март2020 г.
3. Тема на конкурса: „Киберпънк, евристика, футурология“. Изпратените разкази трябва да съответстват на поне една от трите области в рамките на посочената тема. Жанровото преливане е допустимо. Журито има право да оцени по-ниско разкази, по отношение на които същото счита, че посоченото съответствие липсва или е трудно установимо.
4. Език: български; азбука: кирилица. Приемат се и разкази на други езици, но организаторите не гарантират, че могат да осигурят навременен и качествен превод, така че творбата да се състезава наравно с останалите в конкурса. В този смисъл преводът остава задължение на участника.
5. Максимален обем на разказите: 7500 думи (според брояча на Microsoft Word).
6. Формат на файла: .doc, .docx, .odt или .rtf. Препоръчително е шрифтът да е Times New Roman или Courier, размер 12.
7. Брой творби:Допуска се по един разказ от автор.
8. Допълнителни изисквания:Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (на хартия, в интернет, под формата на аудио и/или видео). Не се допускат разкази, участвали в други конкурси. В конкурса не могат да участват със свои творби членовете на журито, както и всички участващи в организирането и координирането на конкурса.
9. Съдържание на имейла, изпратен за участие в конкурса:
а) заглавие на имейла: „За конкурса“;
б) тяло на имейла (на отделни редове):
– заглавие на разказа;
– трите имена на автора/ите;
– имейл за контакт;
– град или населено място;
– точен адрес;
– телефон.
в) прикачен файл: той трябва да е в един от одобрените формати (.doc, .docx, .odt или .rtf) и трябва да съдържа единствено заглавието и текста на разказа. Не вписвайте личните си данни в прикачения файл!
10. Посочените изисквания (вкл. по отношение на анонимността на разказите) следва да бъдат спазвани от участниците най-малко до датата на оповестяване на резултатите и на отличените разкази.
Разкази, неизпълняващи гореизброените задължителни условия, не се допускат до участие в крайното класиране.

Оценяване на творбите: Конкурсът е анонимен; четенето и оценяването се извършват от шестчленно жури. Членовете на журито ще разполагат единствено със заглавията и текстовете на разказите. Оценяват се литературните и идейните качества на творбите. Класирането се извършва по общи оценки, получени чрез отчитането на индивидуалните оценки на всички членове на журито. По общо съгласие на членовете на журито се допуска отличаване на разкази за поощрение на техните автори извън наградния фонд на конкурса.

Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своите разкази! С изпращането на разказа авторът/ите се съгласява/т да предостави/ят на организатора правата за еднократна публикация на разказа в сборник (електронен или хартиен) или в сп. „Тера фантастика“. Други (допълнителни) публикации на творбите задължително се съгласуват с авторите.

Резултати от конкурса: Заглавията на наградените творби ще бъдат обявени на 28.05.2020 г., когато Иван Попов щеше да навърши 50 години.

Награден фонд: Предвижда се присъждане на три парични награди за отличените от журито разкази, както следва:
– Първа награда – 500 лв.;
– Втора награда – 300 лв.;
– Трета награда – 200 лв.
Допуска се неприсъждане на съответна/и награда/и в случай, че според общата преценка на журито никой от допуснатите до участие в конкурса разкази не е получил достатъчно висока оценка.

Членове на журито:

1. Дилян Благов – доц. д-р инж., председател на сдружение „Интегрален клуб по фантастика, евристика и прогностика Иван Ефремов“, редактор в сп. „Тера фантастика“, библиограф.
2. Елена Борисова – д-р по нова и съвременна българска литература, преводач, автор на дисертационен труд за българската фантастика, ръководител на проекта „Фантастика и бъдеще“ и едноименния сайт.
3. Далия Ал-Халил – д-р по педагогика на обучението по български език и литература, писател, асистент в СУ, носител на награди от конкурси за фантастика.
4. Д-р Григор Гачев – писател, преводач, известен блогър, администратор на Уикипедията на българската фантастика.
5. Васил Сивов – доц. д-р по икономика, поет, есеист, преводач, изследовател на фантастиката.
6. Юрий Илков – почетен председател на клуб „Иван Ефремов“, главен редактор на сп. „Тера фантастика“, изследовател на фантастиката.

Защита на личните данни

Администратор на личните данни е сдружение „Интегрален клуб по фантастика, евристика и прогностика Иван Ефремов“, с адрес: София, ул. „Кракра“ 2А, стая 213.

Във връзка с личните данни, които са предоставени на администратора, авторът има право да изисква от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, или ограничаване на обработването им, а също така и правото на преносимост на данните.

С изпращането на разказ на посочения електронен адрес и със съдържание, указано в обявата, авторът се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни (изброени по-горе в същата обява) за целите на конкурса – организация, класиране, оповестяване на резултати от конкурса и комуникация с участниците.

Авторът има право да оттегли своето съгласие във всеки един момент, като в този случай организаторите не могат да гарантират неговото участие в конкурса в съответствие с оповестените тук правила.

В случай, че възникнат въпроси, свързани с личните данни, те следва да бъдат изпращани на посочения мейл на конкурса.

Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и ще бъдат съхранявани от администратора до изтичане на една година от крайния срок за участие в конкурса, след което същите ще бъдат заличени.

Отличените в конкурса участници, на които са присъдени парични награди, следва да предоставят съответни лични данни за сключване на договор и изплащане на присъдените награди, в съответствие с изискванията на приложимото национално законодателство (вкл. данъчно и осигурително законодателство). В този случай техните лични данни ще бъдат обработвани за целите на сключване на договор и/или по силата на закона, като същите ще бъдат съхранявани в съответните законоустановени срокове, след което ще бъдат заличени. Тези лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато това се налага по силата на закона или същите са били изискани от компетентен орган в рамките на неговите правомощия.

Личните данни ще се обработват от посочения администратор на данни и само и единствено от лица, които са членове на сдружението администратор.

Във връзка с обработването на личните данни авторът има право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България по смисъла на приложимото законодателство е Комисията за защита на личните данни.
PEACE & LOVE

User avatar
Cliff_Burton
Дзен-лунатик
 
Posts: 258
Joined: Fri Jan 09, 2009 4:02 pm
Location: ДАО
Has thanked: 295 times
Has been thanked: 375 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Apr 16, 2020 2:21 pm

Международен конкурс за есе “Нека защитим нашия свят: традициите на тюркския свят”

Тема: Нека защитим нашия свят: традициите на тюркския свят
Краен срок: 1 май 2020 г.
Резултати: ?
Възраст: студенти от висши училища
Вид творба: есе
Изисквания: Есетата да са написани на роден език или на английски и да не са по-дълги от 3 страници. Изпратете и следната информация - име, фамилия, дата на раждане, име на висше училище, страна, град, адрес и телефон за контакт на turkictraditions -в- gmail.com
Награди: ? грамоти и награди
За повече информация: http://www.focus-news.net/news/2020/04/14/2765966/mezhdunarodniyat-fond-za-tyurkska-kultura-i-nasledstvo-obyavyava-konkurs-pod-nadslov.html

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Хорър конкурс за младежи

Postby Sephiroth » Thu May 28, 2020 10:20 am

Здравейте! Отдавна не съм писал тук, но мисля, че този конкурс може би ще представлява интерес за някои от вас при положение, че тук има доста млади хора, пишещи.

Ние от клуб LAZARUS търсим бъдещите родни таланти в литературата на ужаса. Защото не е достатъчно един автор да се развива, да градира и да нараства постоянно като творец - той носи в себе си дълг и отговорност. Отговорност към писаното слово и дълг към бъдещите поколения, които ще го наследят и ще тръгнат по същия творчески път.

Затова - провеждаме конкурс за разказ до 2000 думи, чиито участници да са с възрастова граница между 13 и 19 навършени години към датата на обявяване на конкурса. Време за провеждане на конкурса - между 24 май и 1 октомври 2020 г. Разказът не бива да е публикуван никъде досега, под никаква форма и да не е печелил награди в други конкурси. Формат на файловете на изпратените разкази — .doc, .docx, .rtf, шрифт: Times New Roman, Arial, Calibri, размер на шрифта —12. Допускат се до 2 разказа от участник, като евентуално ще се спрем на един от тях.

Награди:
- книги от членове на клуб LAZARUS;
- четене на отличените произведения от конкурса на Хелоуинско литературно четене в София;
- публикуване на сборник с отличените произведения, като всеки участник ще получи безплатни бройки от въпросното издание.

Изпращайте разказите си като прикачени файлове на имейл clublazarus -в- mail.bg заедно с ваша кратка творческа биография към момента в свободен стил.
Attachments
999.jpg
(126.21 KiB) Not downloaded yet
Last edited by Кал on Thu May 28, 2020 2:23 pm, edited 1 time in total.
Reason: премествам + преименувам; скривам мейла от спам-ботове

User avatar
Sephiroth
 
Posts: 6
Joined: Wed Nov 11, 2009 5:28 pm
Has thanked: 0 time
Has been thanked: 3 times

Re: Труд и творчество

Postby радина666 » Sat Jun 20, 2020 7:06 pm

Тема:
Светулки в шепите на времето
Краен срок:
01.09.2020
Резултати:
04.10.2020
Възраст:
всякаква
Вид творба:
поезия или разкази
Формат:
за разказите до 4 стр. в Уорд, за стихотворенията няма ограничение
Конкурсът е анонимен.
Конкурсът е отворен за участие за всички автори пишещи на български език.
Всеки може да участва с до 3 произведения в раздел.
Изпратените творби да не са били публикувани в електронен или книжен вариант.
Творбите да се изпращат по имейл novzhivets -в- gmail.com със заглавие на имейла: За конкурса
В имейла включете кратка информация за автора: имена, телефон, възраст и адрес.
Награди:
Първо място в раздел проза: Статуетката на клуба и почетна грамота
Първо място в раздел поезия: Статуетката на клуба и почетна грамота
За второ и трето място във всеки раздел ще бъдат връчени почетни грамоти.
Всички номинирани грамоти ще получат похвална грамота.
Повече информация: Тук

Ради
Last edited by Кал on Sat Jun 20, 2020 8:34 pm, edited 1 time in total.
Reason: прикривам мейл от спамботовете

радина666
Global Moderator
 
Posts: 100
Joined: Fri Oct 19, 2018 6:46 pm
Has thanked: 0 time
Has been thanked: 149 times

Re: Труд и творчество

Postby радина666 » Tue Jul 21, 2020 8:38 pm

Тема:
Рисунки в жълто
Краен срок:
15.10.2020
Резултати:
25.01.2021
Възраст:
всякаква
Вид творба:
разкази
Формат:
Авторите участват с един разказ с максимална дължина 10 машинописни страници, във формат word. Задължително условие е изпратените текстове да не са издавани досега.
Творбите за конкурса "Вие пишете, ние четем" се изпращат в електронен вид, в два файла – един файл само с текста (неподписан) и един файл – с текста, с име, фамилия, адрес и телефон за обратна връзка, на адрес:
office -в- biblioteka-bulgaria.bg
Награди:
Наградата ще отиде при най-добрите 20 разказа - те ще бъдат издадени в тематичния сборник

Р И С У Н К И В Ж Ъ Л Т О през 2021 г.
Повече информация: ТУК

Ради
Last edited by Кал on Tue Jul 21, 2020 9:53 pm, edited 1 time in total.
Reason: прикривам мейл от спамботовете

радина666
Global Moderator
 
Posts: 100
Joined: Fri Oct 19, 2018 6:46 pm
Has thanked: 0 time
Has been thanked: 149 times

Re: Труд и творчество

Postby радина666 » Tue Jul 21, 2020 8:47 pm

Международен конкурс “ Иван Бързаков“, 2020

Тема:
“ Страданието и изгнанието – както в чужбина, така и в собствената родина“
Краен срок:
01.10.2020
Резултати:
Точната дата ще бъде съобщена на фейсбук страницата на Сдружението до 20 ноември.
Възраст:
всякаква
Вид творба:
разказ, стихотворение, есе или книга
Формат:
Всеки автор може да участва само с един материал в жанр по избор.
Наградата се печели еднократно, от живи автори.
Наградите се определят единствено на базата на високо художествено майсторство и експресивност по темата.
Материалите се приемат най- късно до 01 октомври на електронен адрес : professorbarzakov.konkurs -в- abv.bg
Награди:
Дават се две парични награди от: 700лв и 300лв; няколко отличия или грамоти за участие.
Повече информация: Тук

Ради

ПП: Май това е конкурс за Миро Моравски и "Невидена река".
Last edited by Кал on Tue Jul 21, 2020 9:53 pm, edited 1 time in total.
Reason: прикривам мейл от спамботовете

радина666
Global Moderator
 
Posts: 100
Joined: Fri Oct 19, 2018 6:46 pm
Has thanked: 0 time
Has been thanked: 149 times

Re: Труд и творчество

Postby Кал » Mon Mar 22, 2021 6:07 pm

Списание „Й кратко“ търси разкази

Тема: -
Краен срок: 15 май 2021 г. за брой 1
Резултати: до 6 седмици от пращането на разказа
Възраст: -
Вид творба: разказ
Изисквания: до 5000 думи / до 1000 думи (категория „микро-разказ“); „Пращайте разказите си на адрес hello -в- ikratko.net със заглавието на разказа в темата на писмото. Текстът на разказа може или да е копиран в самото писмо, или изпратен в прикачен файл (rtf, doc, docx, pdf). Моля, в началото на мейла посочете Вашето име, броя думи и дали разказът Ви е бил публикуван преди, и къде.“
Награди: 40 лв. за нов разказ, 20 лв. за вече публикуван; 25 лв. за нов микро-разказ, 10 лв. за вече публикуван
За повече информация: https://ikratko.net/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d0%b7/

User avatar
Кал
Първопроходец
 
Posts: 12503
Joined: Thu Jan 03, 2008 11:59 am
Location: Рамо до рамо. Искаш ли?
Has thanked: 9784 times
Has been thanked: 7717 times

Re: Труд и творчество

Postby радина666 » Thu May 20, 2021 5:03 pm

Конкурс ИВАН БЪРЗАКОВ 2021

Тема:
“ Страданието и изгнанието – както в чужбина, така и в собствената родина“
Краен срок:
01.11.2021
Резултати:
Наградите и отличията се обявяват до средата на месец ДЕКЕМВРИ.
Възраст:
всякаква
Вид творба:
разказ, стихотворение, есе, пиеса или книга
Формат:
Всеки автор може да участва само с един материал в жанр по избор.
Наградата се печели еднократно, от живи автори.
Наградите се определят единствено на базата на принадлежност по темата и художествено майсторство.
Постъпленията за Конкурса се приемат най-късно до 01 ноември 2021 г. – на електронен адрес: professorbarzakov.konkurs -в- abv.bg
Награди:
Дават се две парични награди от: 700лв и 300лв; няколко отличия или грамоти за участие.

Повече информация: https://ivanbarzakov.com/%d0%ba%d0%be%d ... 1%81-2020/

Ради

радина666
Global Moderator
 
Posts: 100
Joined: Fri Oct 19, 2018 6:46 pm
Has thanked: 0 time
Has been thanked: 149 times

Re: Труд и творчество

Postby радина666 » Thu May 20, 2021 5:25 pm

Конкурс "Граждански будилник" 2021

Тема:
Правата и свободите във виртуалния свят

Краен срок:
01.06.2021

Резултати:
На 26 август 2021 г. на Фестивал на Гражданския будилник в София ще наградим отличените автори, а техните творби ще бъдат представени в изложба на открито пред Народния театър „Иван Вазов“ и разпространени в онлайн изложба.

Възраст:
всякаква

Вид творба:
фотография, илюстрация или текст

Формат:
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
Кандидатстващите фотографии, илюстрации и текстове трябва да бъдат авторски произведения, които изследват и/или отразяват отношение към дигиталната трансформация на правото на сдружаване, на правото на мирни събрания (протести) или на свободата на словото във виртуалния свят.
Всеки автор може да подаде до 5 творби за участие във всяка една от 3-те категории.
В категория „Фотография“ се приемат професионални фотографии и любителски снимки.
В категория „Илюстрация“ се приемат рисунки, живопис, илюстрации, графични изображения, колажи, типографски работи и комикси.
В категория „Текст“ се приемат есета, текстове с поезия и проза. Текстовете трябва да са с максимален обем до 1500 думи.
Към кандидатурата задължително се посочват:
>> Две имена, имейл и телефон за връзка с автора/авторския колектив;

>> Категория на творбата/серията творби;

>> Заглавие на творбата/серията творби;

>> Кратка аргументация на творческата идея, реферираща към избраното право/права (максимум до 100 думи);

>> Кратка история на творбата/серията творби - кога е създадена и какво е провокирало автора/авторския колектив да я създаде;

>> Съгласие, съотв. несъгласието на автора/авторския колектив за публикуване на творбата/серията творби във Фейсбук страницата на конкурса за гласуване от публиката.

Авторите, чиито творби са отличени в конкурса и класирани за включване в изложбите, следва да разрешат и изрично да предоставят на Български център за нестопанско право - организатор на конкурса ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК 2021 - безвъзмездното право на ползване върху авторските творби за популяризиране на резултатите от конкурса и разпространение на творбите с некомерсиална цел посредством изложбите и банката с изображения за свободно ползване от трети лица.

За участие в конкурса се попълва >> формуляр за кандидатстване <<
Дигиталните копия на авторските фотографии, илюстрации и текстове се изпращат във формат: jpg, png, pdf или word – като прикачени файлове или, ако са по-големи от 5 MB, чрез линк за сваляне на файловете от платформа за безплатно споделяне (например, wetransfer.com; dox.bg; tranz.it; dropbox.com) .

Формулярът за кандидатстване и приложените към него творби се изпращат на имейл: budilnik -@- bcnl.org, лице за контакт – Айлин Юмерова.

ГЛАСУВАНЕ НА ПУБЛИКАТА
Докато професионалното жури оценява произведенията, публиката също ще може да излъчи своите фаворити. От 15 юни до 15 юли 2021 г., 23:59 часа, ще тече онлайн гласуване във Фейсбук страницата на ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК. Творбите, получили най-голям брой споделяния в своята категория („Фотография“, „Илюстрация“, „Текст“), ще бъдат удостоени с отличието „Изборът на публиката“, а техните автори ще бъдат удостоени с парична награда от наградния фонд** на конкурса и символични предметни награди.

Награди:
Най-добрите, въздействащи и свързани с темата на конкурса творби ще бъдат удостоени с парични и символични предметни награди - комплект бандана шал и платнена торба с дизайнерската визия на ГРАЖДАНСКИЯ БУДИЛНИК.

Авторите на произведенията, класирани от журито, както и тези, избрани от публиката за призовото „Първо място“ във всяка от трите категории, ще получат парична награда. Те ще си разпределят средствата от наградния фонд** на конкурса. Ще получат възможност и за популяризиране на творчеството им чрез специално интервю в Списание 8.

По-широка селекция произведения ще бъдат представени в изложба на открито пред Народния театър „Иван Вазов“ в София, както и популяризирани в онлайн изложба. Отличените произведения ще бъдат публикувани в онлайн банка за свободно ползване на изображения на сайта на Български център за нестопанско право.

Повече информация: http://bcnl.org/analyses/uchastvay-v-ko ... -2021.html

Ради
Last edited by радина666 on Thu May 20, 2021 5:46 pm, edited 1 time in total.

радина666
Global Moderator
 
Posts: 100
Joined: Fri Oct 19, 2018 6:46 pm
Has thanked: 0 time
Has been thanked: 149 times

Re: Труд и творчество

Postby радина666 » Thu May 20, 2021 5:36 pm

Конкурс "АЛБЕНА" 2021

Тема:
разказ, пресъздаващ женски образ в драматични сюжетни обстоятелства.

Краен срок:
10.06.2021

Резултати:
първата седмица на месец юли, 2021 година на електронните сайтове на Кметство Врабево, на Фондация Българска Памет, както и в други литературни издания.

Възраст:
над 18 години

Вид творба:
разказ

Формат:
В конкурса могат да участват с един разказ автори навършили 18 години, пишещи на български език като потвърдят авторството на изпратените материали с трите си имена, година на раждане, електронна поща и телефон.

Задължително изискване е конкурсните произведения да не са публикувани предварително и да не превишават четири страници формат А4, размер 14 пункта, с шрифт Times new roman.Творбите се изпращат на електронен адрес konkurs.albena-@-abv.bg. от 15 януари до 10 юни 2021 година.

Награди:
Ще обяви петима лауреати, на които ще бъдат връчени плакети на конкурса и разпределен награден фонд от 3000 лева
Наградените в конкурса разкази ще бъдат публикувани в четвъртото издание на „Антология Албена“.

Повече информация: https://bgmf.eu/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8 ... j0BeIxfwzw

Ради
Last edited by радина666 on Thu May 20, 2021 5:46 pm, edited 1 time in total.

радина666
Global Moderator
 
Posts: 100
Joined: Fri Oct 19, 2018 6:46 pm
Has thanked: 0 time
Has been thanked: 149 times

Re: Труд и творчество

Postby радина666 » Thu May 20, 2021 5:44 pm

Конкурс ГОСТИ НА ДРАКУЛА 2021

Тема:
ГОСТИ НА ДРАКУЛА
разказ, вдъхновен от Брам Стокър и класическия му роман „Дракула“.

Краен срок:
31 август 2021 г.

Резултати:
-

Възраст:
всякаква

Вид творба:
разказ

Формат:
Авторите могат да участват с по едно произведение до 5000 думи
(Файлове .doc .docx шрифт Times New Roman, големина 12).
Разказите очакваме на e-mail: dracus -@- abv.bg.

Награди:
Отличените произведения ще бъдат издадени до края на годината в самостоятелен сборник, а включените автори ще получат авторски екземпляри от него.

Повече информация: https://gaiana-books.com/%d0%ba%d0%be%d ... kOdiEm2PfA

Ради

радина666
Global Moderator
 
Posts: 100
Joined: Fri Oct 19, 2018 6:46 pm
Has thanked: 0 time
Has been thanked: 149 times

Re: Труд и творчество

Postby радина666 » Thu May 20, 2021 5:52 pm

Конкурс ДИВОТО 2021

Тема:
сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и др.

Краен срок:
30.06.2021 г.

Резултати:
В печатните и електронни средства за информация, информационни агенции, както и постоянно във вестник “Наслука” и сп. “Лов и риболов”, електронния портал на НЛРС-СЛРБ и сайта “Дивото”.

Възраст:
всякаква

Вид творба:
разказ

Формат:
Къс разказ с обем до 3 машинописни страници
В конкурса участват произведения, които до момента не са публикувани.
Всички желаещи да вземат участие в конкурса за къс разказ “Дивото” за наградата “Дончо Цончев”, могат да изпращат своите произведения на е-mail: snejina_mihailova -@- abv.bg или на адрес: гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова, в срок до 30 юни 2021 г.

Награди:
– Първа награда – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер на 500 /петстотин/ лева.
– Първа поощрителна награда – грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лева.
– Втора поощрителна награда – грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лева.
– Една награда в категория “Млади таланти” (до 18 г.) – грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лева

Повече информация: https://www.slrb.bg/sport-i-kultura/nat ... rs-divoto/

Ради

радина666
Global Moderator
 
Posts: 100
Joined: Fri Oct 19, 2018 6:46 pm
Has thanked: 0 time
Has been thanked: 149 times

Re: Труд и творчество

Postby negesta » Tue May 25, 2021 2:50 pm

Конкурс на тема: „Градът на бъдещето“

Краен срок: 15 септември 2021 г.

Резултати: до средата на октомври 2021

Възраст: ученици и студенти (с френски език)

Вид творба: разказ, стихотворение, есе; рисунка, комикс, фотография

Изисквания: допускат се само авторски произведения, написани на френски език, отговарящи на темата на конкурса и с неотстъпени авторски права; до 2 творби в категория; разказ – до 2000 думи; есе – до 900 думи; стихотворение – до 1800 знака; графичните категории задължително са придружени от заглавие на френски език. Произведенията се изпращат на имейл: villedemain-в-protonmail.com, като в свободен текст се посочват: трите имена, учебно заведение, град, клас (курс).

Награди: сертификати за участие, публикуване, предметни награди

За повече информация: https://romanistikakonkursi.blogspot.co ... ge_59.html

User avatar
negesta
 
Posts: 727
Joined: Thu Jan 03, 2013 6:53 pm
Has thanked: 2635 times
Has been thanked: 1436 times

Re: Труд и творчество

Postby Jane Undead » Sat Oct 23, 2021 2:55 pm

Конкурс за еротичен разказ

Тема: еротичен разказ

Краен срок: 23.11.2021 г.

Резултати: N/A

Възраст: всякаква

Вид творба: разказ

Формат:
Къс разказ с обем до 5 машинописни страници.
В конкурса могат да участват и публикувани произведения.
Всички желаещи да вземат участие в конкурса, могат да ги изпращат на имейла ми dielight -@- abv.bg до 23:59 часа на 23 ноември 2021 г.

Награди:
– Първа награда – копие на романа ми „Спи с мен“ с автограф.
– Други награди – книги, ако се получат достатъчно разкази.
– Подбрани разкази ще публикувам на блога си, в раздел „еротика“.

Непопустимост:
Гадости (урина, екскременти и т.н.), насилие и включване на герои-деца в еротичните сцени.

Повече информация: във ФБ профила ми (SnezhanaTasheva)

Скрит текст: покажи
По случай един месец от премиерата на романа ми „Спи с мен“ реших да обявя конкурс за еротичен разказ. Всички са поканени да се включат с колкото искат на брой творби. Ето подробности:

– Обем пет стандартни страници на разказ (9000 знака с интервалите).

– Разрешени са колкото на брой искате герои от който си искате пол, без еротични сцени с участието на герои-деца (макар че тийнейджърите са окей).

– Без гадости (урина, екскременти, нечистоплътност и т.н.) и насилие. Такива разкази няма да бъдат дочитани докрай, а ако случайно успея, няма да участват в класирането.

– Ако получа нееротични разкази или поезия, също няма да участват в надпреварата.

– Старайте се да използвате културен език. Вулгарните и просташки разкази ще бъдат оценявани по-ниско.

– Използвайте спелчек. Ако си нямате, ето един онлайн:

http://slovored.com/spellchecker/

Имайте предвид също, че преди запетая, точка, многоточие не се поставя интервал.

– Ако някой реши да използва конкурса, за да се изгаври с мен, ще бъде дисквалифициран и докладван. Нека бъдем учтиви помежду си.

– Допуска се участие на вече публикувани разкази.

– Творбите не трябва да бъдат анонимни – напишете името и фамилията си във всеки файл, под заглавието.

– Използвайте удобни за четене шрифтове и размери (например Times New Roman, Liberation Serif, Arial, Calibri и т.н.), както и формати на файловете – doc, docx, odt, txt. Не пращайте pdf-и, от тях се копира по-трудно.

Какво печелите?

Авторът на разказа, който ме впечатли най-силно, ще получи копие на „Спи с мен“ с автограф. Запазвам си правото да наградя с други книги още разкази, в зависимост от полученото качество и количество. Освен това, отличените разкази ще бъдат публикувани в раздел „еротика“ на блога ми. Можете да видите там горе-долу какъв тип разкази търся, но не е нужно да ме имитирате – харесвам и разкази, които не ми е възможно да напиша.

Ето блога ми:

https://janeundead.wordpress.com/catego ... %ba%d0%b0/

Ето и малко информация за книгата „Спи с мен“, включително откъс от нея:

https://store.ergobooks.eu/product/spi- ... a-tasheva/
Last edited by Кал on Sat Oct 23, 2021 3:13 pm, edited 1 time in total.
Reason: махам външен линк и цитирам пълните условия

Jane Undead
Global Moderator
 
Posts: 241
Joined: Sat Aug 20, 2011 1:50 am
Has thanked: 29 times
Has been thanked: 108 times

PreviousNext

Return to Копнежите

Who is online

Users browsing this forum: CCBot and 0 guests