Човешката библиотека

драконче чете книга от Човешката библиотека, наопаки; художник: Станислава Димова

Алманах ФантАstika