Труд и творчество

Човешката расте, Копнеейки

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Apr 27, 2017 8:56 am

XVII Литературен конкурс „Димка Янчева“

Тема: -
Краен срок: 30 април 2017 г.
Резултати: 10 май 2017
Възраст: автори до 19-годишна възраст
Вид творба: поезия и проза (разказ, приказка или есе)
Изисквания: Представените творби да бъдат НЕПУБЛИКУВАНИ до сега и да бъдат напечатани в три екземпляра. Броят на творбите да бъде:
• За стихотворение – не повече от 3
• За проза – не повече от 1
Две последователни години един и същ участник не може да бъде носител на първа награда за поезия или проза.
Изпратете или донесете лично на адрес:
4270 гр. Първомай, ул. Орфей №7, Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1894 г. – гр. Първомай“, Библиотека, За литературен конкурс „Димка Янчева“.
Награди: За поезия – 94 лева
. За проза – 94 лева
За повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=25517&sid=7

Национален ученически конкурс “Цончо Родев” за разказ на историческа тема „ИЗПИТАНИЕ“

Тема: „ИЗПИТАНИЕ“
Краен срок: до 30 юни 2017 г
Резултати: ?
Възраст: Ученици от цялата страна от 7-ми до 12-ти клас (за учебната 2016- 2017 година). Участието е индивидуално.
Вид творба: разказ
Изисквания: Обемът на текста да бъде не повече от 4 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5. Конкурсът е анонимен. Всеки текст да бъде прикрепен към писмото в отделен файл, несъдържащ информация за автора. Заглавието на файла да съвпада със заглавието на творбата. В имейла впишете данните за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, клас, училище; тел. за връзка с училището, в което участникът учи.
Всеки участник има право да участва с един или два разказа. Ако са вече публикувани или наградени, нека в имейла (не във файла, в който е текстът на разказа), декларира този факт. Това се прави, за да се избегне плагиатството или разкриването на анонимността, които са изключително нежелани за организаторите.
Не се допуска участие на текстове, изпращани в предишно издание на този конкурс. Творбите за участие в конкурса се приемат само по електронен път на е-mail: nk_rodev - в - abv.bg
Награди: Първа награда – 250 лева
Втора награда – 150 лева
Трета награда – 100 лева
За повече информация: http://wp.flgr.bg/2017/04/20/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%86%D0%BE%D0%BD%D1%87/

Студентски конкурс LIBRe Essay Contest 2017

Тема: Фокусът е поставен върху следните тематични направления:
• Неприкосновеност на личния живот и наблюдение
• Електронна търговия и електронни финанси
• Електронно управление
• Интелектуална собственост онлайн
• Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии
• Информационна сигурност и компютърни престъпления
• Нови медии и социално общество
• Психология на киберпространството
• Видео игри и общество
Краен срок: 14.05.2017 г.
Резултати: 19.05.2017 г.
Възраст: български студенти в редовна или задочна форма на обучение или докторанти, или студенти, който в момента се обучават по студентска програма за обмен в чужбина.
Вид творба: есе
Изисквания: Есетата трябва да бъдат публикувани в електронен формат в секцията „Подай есе!“,заедно с придружаваща информация и попълнена декларация за авторско право. За повече информация относно изискванията към есето: http://contest2017.libreresearchgroup.org/#requirements-essays
Награди: Награда за 1-во място: Безплатно участие в 4-седмичното международно лятно училище по ИКТ право, организирано ежегодно от Института по правна информатика в Германия. Повече информация за лятното училище може да намерите на адрес: http://www.itwillbefun.eu
Награда за 2-ро място: Платен летен стаж (01.07.2017 – 30.09.2017 г.) във Фондация „ЛИБРе" със специализация в областта на правото на информационните и комуникационните технологии и свързани сфери.
Награда за 3-то място: Пакет подбрана литература в областта на ИКТ правото на стойност 500 лв. – с оглед желанието за специализация на наградения.
За повече информация: http://www.ngobg.info/bg/news/108288-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-libre-essay-contest-2017.html

Национален конкурс за есе за пълна стипендия от ВУЗФ

Тема: 1. „Как да възродим ценностите сред младите хора в България? “
2. “Кой според вас е най-болезненият обществен проблем, пред който сме изправени днес? Защо?”
3. “Ако имате властта да промените вашата общност по позитивен начин, какви конкретни промени бихте направили?”
Краен срок: 30 април 2017г.
Резултати: ?
Възраст: -
Вид творба: есе
Изисквания: Есето представлява свободен текст в обем до 5 стандартни машинописни страници (шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,5) и трябва да притежава следните характеристики:
– Въведение
– Ясно поставена теза
– Категорична обосновка на тезата с привеждането на конкретни факти в нейна подкрепа
– Изводи (заключение)
– Използваните литературни източници следва да са посочени под формата на бележки под линия (шрифт Times New Roman 10, междуредие 1).
За да участвате изпратете разработките и останалите документи за участие в конкурса (копие от дипломата за средно образование или удостоверение, заверено от училището и препоръки) на електронна поща: marketing - в - vuzf.bg или на адрес: гр. София, п.к. 1618, ул. “Гусла” № 1, Висше училище по застраховане и финанси, отдел “Маркетинг”.
Награди: стипендия за обучение във ВУЗФ в степен бакалавър.
За повече информация: http://youthub.bg/2017/04/natsionalen-konkurs-za-ese-za-plna-stipendiya-ot-vuzf/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby N.Perfilova » Fri Apr 28, 2017 4:29 pm

Конкурс за фантастичен разказ
Тема: Пътуване във времето
Краен срок: 30 август 2017
Резултати: Награденият автор ще бъде обявен на националния конвент Булгакон 2017.
Възраст:
Вид творба: Разказ. Предпочитаме разказите да са във фантастичния жанр, приключенска или твърда фантастика.
Изисквания: Разказът трябва да е до 2000 думи, написани на кирилица. Шрифт – Times New Roman, големина – 12, формати .doc .docx .rtf .odt.
Конкурсът е явен, вписвате имената си под заглавието на творбата.
Творбите ще се приемат от 1 май 2017 до 30 август 2017 година на:
Адрес: strugatskykonkurs-ет-gmail.com
Награда: Разказът оценен на първо място ще получи парична награда на стойност 300 лв. Ако се съберат достатъчно на брой качествени произведения ще издадем хартиен сборник, от който участващите в него автори ще получат по една авторска бройка.
За повече информация: Младежки дом Пазарджик
Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate!

N.Perfilova
Global Moderator
 
Posts: 79
Joined: Sun Nov 01, 2015 11:53 am
Has thanked: 23 times
Has been thanked: 43 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu May 04, 2017 11:14 am

Аз и немският език?! - конкурс за есе

Тема: Аз и немският език?!
Краен срок: 21.05.2017
Резултати: 30.05.-15.06.2017
Възраст: ?
Вид творба: есе
Изисквания: Формат: есетата трябва да бъдат с дължина до 2 страници А4. Могат да са на български или немски език. Моля, изпращай текста във форматите .doc, .docx или .pdf. Други формати (видео, стихотворение, реч) са добре дошли, но трябва да бъдат предадени в дигитална форма. Изпращайте на адрес praktikant1 - в - sofia.goethe.org. Моля, изпрати ни името, възрастта и Email-адреса си, за да можем да те информираме за резултатите. Необходима ни е и декларация, че ти сам си написал текста.
С настоящото потвърждавам, че написах собственоръчно есето. Не съм ползвал(а) други източници освен споменатите тук и съм отбелязал(а) всички заемки и цитати.
Подпис: ……………………………..
Награди: 1.Един стандартен курс по немски език в Гьоте-институт в новите помещения на Езиковия център или алтернативно онлайн курс на Гьоте-институт.
2.Пътуване до София и посещение на Гьоте-институт с нощувка и вечерна програма.
3.Пакет с книги на немски или български език в зависимост от езиковите познания на победителя.
4.За избраните 12 есета: превод и публикуване на български и немски език на сайта на организаторите.
За повече информация: https://www.facebook.com/events/1665344130436637

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС за есе, приказка, стихотворение, рисунка и фотография на тема: „България – врата към Европа“

Тема: „България – врата към Европа“
Краен срок: 15 юни 2017 г.
Резултати: 2 юли 2017 г.
Възраст: български деца и младежи до 18 годишна възраст от страната и чужбина или пребиваващи на територията на България. Конкурсът се провежда в три възрастови групи:
·Първа група: от от 5 до 10 години
·Втора група: от 11 до 14 години
·Трета група: от 15 до 18 години
Вид творба: есе, приказка, стихотворение, рисунка и фотография
Изисквания: Материалите се изпращат в електронен вид, рисунките и фотографиите трябва да бъдат с отлично качество и висока резолюция, на адрес: newspaper - в - storks.biz. Всеки участник трябва да попълни Апликационна форма в електронен вид. Декларацията от родителя би следвало да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес, заедно с творбата на участника и негови 5 любими снимки, необходими за представянето му в списание „Щъркел“.
Награди: ?
За повече информация: http://storks.biz/news/balgariya-vrata-kam-evropa

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu May 11, 2017 8:51 am

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ЯВОРОВИ ДНИ – 2017

Тема: -
Краен срок: 30 юни 2017 г. (валидно е пощенското клеймо на плика)
Резултати: 8 юли 2017 г.
Възраст: -
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра изпращайте на Адрес:
8200 – Поморие
ул. “Княз Борис І” № 51
(конкурс за поезия)
Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.
Награди: ?
За повече информация:http://wp.flgr.bg/2017/05/05/%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-2017-6-8-%D1%8E%D0%BB%D0%B8/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu May 18, 2017 12:49 pm

10 международен конкурс за кратка история „A Sea Of Words“

Тема: „Младежи, стереотипи и радикализация“
Краен срок: 24 май 2017 г.
Резултати: ? Церемония по награждаване в Барселона на 17 октомври 2017 г.
Възраст: между 18 и 30 години в деня на подаване на разказа
Вид творба: къс разказ
Изисквания: Историите трябва да с оригинални и написани на един от 43-те официални езика на страните от Евро-средиземноморкия съюз. Историите не трябва да надвишават 2500 думи. Текстовете могат да бъдат предадени индивидуално или в групи. Готовите творби можете да изпращате на: concurso - в - iemed.org
Награди: Авторите на 15-те най-добри творби ще бъдат поканени да присъстват на следните дейности:
– Церемония по награждаване в Барселона на 17 октомври 2017 г.
– Семинар за подобряване на литературния изказ воден от видни специалисти в областта, на 18 октомври 2017 г. и много др.Избраните истории ще бъдат публикувани в книга, в цифров формат, с текстовете на оригиналния език и съответните им превод на английски език през декември 2017 г.
За повече информация: http://youthub.bg/2017/04/10-mezhdunaroden-konkurs-za-kratka-istoriya-a-sea-of-words/

Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев"

Тема: -
Краен срок: 01.10.2017 г.
Резултати: 3.011.2017 г.
Възраст: 14-25 г. -към датата на отчитане на конкурса - 03.11.2017 г. и да нямат издадена стихосбирка.
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Конкурсът е явен. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 творби, напечатани в 3 екземпляра. Изпращайте творбите на адрес: lib - в -rodina-bg.org или с препоръчана кореспонденция на адрес: 6000 Стара Загора, бул. Руски 17, Библиотека "Родина". Изпратените творби да са придружени с точно посочени име и фамилия, настоящ адрес, телефон и дата на раждане на участника.
Награди: Първа награда - Приз "Златно яйце" и издаване на самостоятелна стихосбирка
Втора и трета награда - парични премии. Присъждат се и поощрения.
За повече информация: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/174367/1220870/version/1/file/Konkurs_Poezia+V+Hanchev-Stara+Zagora_2017.pdf

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Jun 08, 2017 8:56 am

Конкурс за есе за ученици от 13 до 19 години

Тема: „Моята кариера – мечта или реалност“.
Краен срок: 3 юли 2017 г. включително
Резултати: 19 юли 2017 г.
Възраст: ученици от 13 до 19 години
Вид творба: есе
Изисквания: Обемът на есето трябва да е до 3600 знака две стандартни машинописни страници, двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, 12. Всички творби трябва да са авторски. При избор за публикуване, родител или настойник трябва да подпише декларация, с която да гарантира оригиналността на творбата и да преотстъпи авторските й права на Центъра за развитие на човешки ресурси. Всяка творба трябва да е придружена от името на автора, дата на раждане, училище, адрес и телефон като в есето фигурират имената на участника, името на училището, клас и възраст. Всеки участник има право да участва с една творба. Творбата не трябва да е публикувана на друго място или да участва в друг конкурс. Всички кандидатури трябва да бъдат изпратени на имейл: euroguidance - в - hrdc.bg. Задължително се попълва и формуляр за участие.
Награди: предметни награди
За повече информация: http://euroguidance.hrdc.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13-%D0%B4%D0%BE-19-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-672

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Jun 15, 2017 10:11 am

Конкурс за кратка проза - 2017

Тема: -
Краен срок: до 31 юли 2017 г.
Резултати: 1 септември 2017 г.
Възраст: -
Вид творба: кратка проза
Изисквания: Приемат се до три непубликувани кратки прози в обем до 1800 знака (с разстоянията), изпратени по имейл. Няма изисквания за тема или за употреба на ключова дума. Конкурсът е анонимен. Текстовете (във формат: *.doc / *.txt / *.rtf) да бъдат прикрепени към писмото в отделен файл, несъдържащ информация за автора. В имейла впишете трите имена на автора и имейл за обратна връзка. Не се допуска участие с псевдоним. Изпращайте текстовете на адрес: konkurs - в- liternet.bg
Награди: Първите три наградени текста ще бъдат преведени на английски и публикувани в електронните списания eRunsMagazine и LiterNet, а техните автори ще получат специални грамоти.
За спечелилия Първа награда е предвидена сумата от 100 лева.
За повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=25864&sid=7

“Вечната книга и ние” - Национален конкурс за есе, посветен на Библията

Тема: Участниците в конкурса могат да изберат една от предложените по-долу теми, на която да посветят своето есе:
• Грехопадението и изгубеният рай според книга Битие
• Мойсей – Божи избраник и водач на народа
• Христос и фарисеите
• Любовта в Посланията на свети апостол Павел
• Каин и Авел – последици от братоубийството
• Авраам – баща на много народи
• Свободата в Посланията на свети апостол Павел
• Обновата на човека, зададена от Спасителя
Краен срок: 10 септември 2017 г.
Резултати: 1 октомври 2017 г.
Възраст: ученици от 8. до 12. клас и участници над 19 години.
Вид творба: есе
Изисквания: Максималният обем на есето да е 6 стандартни страници. Към есето приложете вашите данни: име, фамилия, възраст и актуални координати за обратна връзка; за учениците – клас и училище. Като отделен файл прикачете и актуална снимка, която да придружава есето ви (за евентуална публикация).
Есетата, изпратени за участие в конкурса, не трябва да са публикувани в други електронни и печатни медии, или в лични блогове.
E-mail за изпращане на есетата: pravoslavie.bg - в - gmail.com
Награди: . Първа награда – 300 лв.
. Втора награда – 200 лв.
. Трета награда – 100 лв.
. Специална награда на Библейска библиотека – 200 лв. (за всяка от двете възрастови групи)
За повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=25938&sid=7

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Jun 29, 2017 10:28 am

Статут на Десетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“

Тема: Темите са по раздели: „НЕВЪЗМОЖНОТО ЩАСТИЕ” - за литературно творчество; и „ВСИЧКО СЕ СЪСТОИ В НАШИТЕ ЗАДРУЖНИ СИЛИ” - за журналистика.
Краен срок: 2 октомври 2017 г.
Резултати: 21-22 октомври 2017 г.
Възраст: ученици от 2-ри до 12 клас
Вид творба: стихотворение, разказ, приказка,журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр
Изисквания: Възможно е участието и в двата литературни рода /лирика и епос (художествена проза)/, както и в двата конкурсни раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси.
Изисквания към разказа и приказката - да бъдат до 2 /две/ печатни страници. Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./. Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени журналистически материали. Материалите да са до две печатни страници, като може да са публикувани, но не и награждавани в конкурси.
Възможно е екипите да участват и с повече от един материал в различни журналистически жанрове /например: репортаж, интервю, фоторепортаж, коментар, анализ и т.н./, които не са награждавани в други конкурси.
След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация: име и фамилия, дата на раждане на автора/авторите, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, електронна поща, телефон за връзка.
Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби на АДРЕС:
Общински детски център за култура и изкуство
гр. Русе 7005, кв. „Здравец”, ул. „Околчица” 9
За Десетия национален конкурс „Стоян Михайловски”
и по интернет на адрес: obdcki - в - abv.bg
Награди: грамоти и материални награди /плакети и пластики/. Ще бъде връчена и ГОЛЯМА награда /по една в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика/.
За повече информация: http://www.ekip101.com/e-vestnik/53-syobshtenija/200-statut-mihajlovski-2017


Конкурс за Литературната награда „Владимир Башев“ за 2017 г.
За издадена стихосбирка на автор до 32 години


Тема: -
Краен срок: 20 септември 2017 г.
Резултати: ? ноември 2017 г.
Възраст: автори до 32 г.
Вид творба: стихосбирка
Изисквания: Кандидатите за участие в конкурса могат да изпращат своите книги на адрес:
София 1000, ул. “Г. С. Раковски” 138, Национален литературен музей – за Национален конкурс “Владимир Башев”.
Награди: Националната литературна награда “Владимир Башев”.
За повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=26020&sid=7


Конкурс за есе 2017 за всички гимназисти по света

Тема: - Какви умения за живот могат да научат учениците в колеж? Кои трите са най-важните и защо?;
- Кое смятате за най-належащ социален проблем, пред който сме изправени? Защо?;
- Кой ви вдъхновява? Защо?;
- Представете три цели в живота, които смятате, че ще бъдат по-постижими, след като завършите колеж
Краен срок: 20 октомври 2017 г.
Резултати: ?
Възраст: гимназисти от цял свят
Вид творба: есе
Изисквания: Есето трябва да бъде написано на английски език и да е 700 - 900 думи във формат .doc, .rtf, .docx, or .odt Изпращайте есетата на адрес: support - в - rewardedessays.com, като темата на писмото е “Essay Contest.” На отделна страница се записват име, имейл адрес, телефон на участника
Награди: Парични награди от 500 USD, 350 USD и 150 USD
За повече информация: https://rewardedessays.com/blog/writing-contest

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Jul 06, 2017 12:50 pm

СТАТУТ НА ДВАНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОРЕТО, МОРЕТО, МОРЕТО…“ ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И КОМПЮТЪРНА РИСУНКА, ВАРНА 2017 г.

Тема: „МОРЕТО, МОРЕТО, МОРЕТО…“
Краен срок: 5 ноември 2017 г.
Резултати: 18.11.2017 г.
Възраст: Ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти клас от училищата, извънучилищните звена, школи, клубове и др., както и българските деца, живеещи в чужбина.
Вид творба: поезия и проза
Изисквания: Конкурсът е индивидуален. Всеки участник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се регистрира в електронна форма, която можете да бъде намерена на сайта на ЦПЛР - Общински детски комплекс, гр. Варна http://www.odk-varna.com. След регистрацията ще получите автоматична обратна информация (потърсете и в папка Спам). Стихотворенията се изпращат в един файл, а произведенията в проза – в друг файл. Имената на тези файлове задължително се изписват в регистрационната форма. В името на файла трябва да фигурират име и фамилия на участника, клас, населено място и раздел. Всеки участник има право да участва с 3 стихотворения и/или 1 произведение в проза до 4 страници, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта).
Творбите да са на български език. Всяка отделна творба се придружава с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, от който е направена регистрацията, клас (не възраст), училище /извънучилищно звено, школа, клуб и др./,. Данните се вписват във файла с творбата. Творбите се изпращат като прикачен файл с разширение doc или docx на имейл адрес: odk.literature - в - gmail.com.
Награди: ?
За повече информация:http://www.odk-varna.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0-xii-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Jul 13, 2017 10:03 am

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС – НОВА ЗАГОРА

Тема: -
Краен срок: 31.08.2017 г.
Резултати: Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на Празниците на поезията Нова Загора 2017 г. в рамките на Празника на града.
Възраст: автори над 18 – годишна възраст
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Конкурсът е анонимен. Всеки автор може да участва с до 3 непубликувани стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по - малък плик приложи: име, адрес, телефони за контакти на адрес:
гр. Нова Загора- 8900
ул. „24-ти май” №1
Община Нова Загора
за отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата”
За поетичния конкурс
Награди: Награда на кмета на община Нова Загора - на участник в конкурса от община Нова Загора – 150 лв.
Първа награда - 150 лв.
Втора награда - 100 лв.
Трета награда - 80 лв.
За повече информация: http://www.nova-zagora.org/node/1429

КОНКУРС FRESH GIRLS ЗА ЕСЕ НА ТЕМА “КАК СЕ ВИЖДАМ В СВЕТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ”

Тема: КАК СЕ ВИЖДАМ В СВЕТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ
Краен срок: 20.09.2017 г.
Резултати: ?
Възраст: Момичета и млади жени на възраст от 12 ДО 29 г.
Вид творба: есе
Изисквания: Есето да е не по-късо от 1 стр. в Word и не по-дълго от 5 стр. Над едно есе работи само един автор. Задължително всеки автор трябва да напише името, годините и града, от който е. Своите работи изпращайте на admin - в - nauka.bg
Награди: ПЪРВА награда: електронен четец с всички електронни броеве на БГ Наука + допълнените и специализираните.
ВТОРА награда: Научна тениска по избор, книга на научна тематика по избор (от магазина на Българска Наука: kupinauka.com) и юбилейната книга на БГ Наука на хартия, Том 1
ТРЕТА награда: Научна тениска по избор от магазина на Българска Наука kupinauka.com.
За повече информация: https://nauka.bg/fresh-girls-2017/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Jul 20, 2017 10:41 am

Четвъртият национален конкурс за любовна лирика „Горчиво вино“

Тема: „Горчиво вино“
Краен срок: 15. 08. 2017 г. (валидна е датата на пощенското клеймо)
Резултати: до 06. 09. 2017 г.
Възраст: -
Вид творба: любовна лирика
Изисквания: Конкурсът е анонимен. За целта желаещите да участват трябва да изпратят голям пощенски плик, съдържащ едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение, без името на автора; малък, запечатан плик с попълнено заявление за участие в конкурса, изтеглено от сайта на читалището:http://chitalishtebratiamiladinovi.org/ и екземпляр от конкурсната творба, подписана собственоръчно от автора с неговото име. Максималният обем на творбата може да бъде до 30 реда.
Награди: диплом и плакет, както и специални награди. Творбите за участие в конкурса могат да бъдат изпратени по куриер, по пощата или занесени на място, на адрес: гр. Петрич 2850, обл. Благоевград, ул. „Александър Стамболийски” № 4, Народно читалище „Братя Миладинови 1914” – за конкурса „Горчиво вино“
За повече информация: http://sbp.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B8/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Jul 27, 2017 9:21 am

Национална награда за лирика „Иван Пейчев“

Тема: -
Краен срок: до 30 октомври 2017 г.
Резултати: Наградата ще бъде връчена на 16.12.2017 г.
Възраст: -
Вид творба: сборник с лирика
Изисквания: Изпращайте по два екземпляра от сборници с лирика, излезли от печат през последните две години, на адрес:
9700, Шумен, бул. „Славянски“ № 17, Община Шумен, отдел „Култура“
до Ивайло Цанев, за Националния конкурс за лирика „Иван Пейчев“
Награди: Наградата е левовата равностойност на 1500 евро, осигурени от Община Шумен, плакет и почетна грамота от СБП.
За повече информация: http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=26130&sid=7

ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ"

Тема: -
Краен срок: 10 септември 2017 г.
Резултати: 24 септември 2017
Възраст: -
Вид творба: лирика
Изисквания: Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да участвува с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор. Творбите изпращайте на адрес:
5250 гр. Свищов,
област В.Търново,
ул. “Д.Г.Анев” № 4 а, Община Свищов „Култура”, за конкурса.
Награди: Наградата за поезия “Николай Искъров” в размер на 250 лева
Първа награда – 150 лева
Втора награда – 100 лева
Трета награда – 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.
За повече информация: http://www.svishtov.bg/news_detail.php?id=5655

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Aug 03, 2017 10:47 am

Конкурс за младежко есе 2017

Тема: Европейската политика, формираща бъдещето
Краен срок: 08.09.2017 г.
Резултати: октомври 2017 г.
Възраст: младежи на възраст от 16 до 25 г. от страните членки на ЕС.
Вид творба: есе
Изисквания: Всеки може да участва с едно есе. Задължително е есетата да са на английски език, максимум 2500 думи. Тримата финалисти ще бъдат обявени през октомври и ще представят есетата си в Естония на финал. Победителят се определя чрез публичен вот.
Награди: пътуване до Естония, подготовка за изнасяне на есето пред публика.
За повече информация: http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/yec2017/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Aug 10, 2017 9:08 am

Конкурс за есе на тема “Белгийският опит в подкрепа на успешното българско председателство на Съвета на Европейския съюз”

Тема: Белгийският опит в подкрепа на успешното българско председателство на Съвета на Европейския съюз
Краен срок: 31 август 2017 г.
Резултати: ноември 2017 г.
Възраст: студенти в български университети
Вид творба: есе
Изисквания: Писмената работа трябва да бъде в PDF, в обем до 3 печатни страници, шрифт Times New roman, 12 пункта, а задължителните реквизити, които трябва да съдържа са: три имена, университет, специалност, курс, телефон и електронна поща. Изпраща се на presscenter - в - best2b.org
Награди: Победителят ще получи едногодишна стипендия, която ще му бъде превеждана от Best2B всеки месец в размер на минималната работна заплата.
За повече информация: http://youthub.bg/2017/07/belgijsko-blgarskata-asotsiatsiya-best2b-obyava-konkurs-za-ese-na-tema-belgijskiyat-opit-v-podkrepa-na-uspeshnoto-blgarsko-predsedatelstvo-na-sveta-na-evropejskiya-syuz/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Aug 17, 2017 10:45 am

Национален поетичен конкурс Нова Загора 2017

Тема: -
Краен срок: 31.08.2017 г.
Резултати: ?
Възраст: Право на участие имат автори над 18 – годишна възраст.
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Конкурсът е анонимен. Всеки автор може да участва с до 3 непубликувани стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по - малък плик приложи: име, адрес, телефони за контакти. Изпраща се на адрес: гр. Нова Загора- 8900
ул. „24-ти май” №1
Община Нова Загора
за отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата”
За поетичния конкурс
Награди: Награда на кмета на община Нова Загора - на участник в конкурса от община Нова Загора – 150 лв.
Първа награда - 150 лв.
Втора награда - 100 лв.
Трета награда - 80 лв.
За повече информация: http://www.nova-zagora.org/node/1429

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Sephiroth » Mon Aug 21, 2017 2:42 pm

Литературен Конкурс "ЗОВЪТ НА ЛЪВКРАФТ"

Image

Условия за участие в конкурса и допълнителна информация:
1. Всеки автор може да участва с един разказ.
2. В мейла, с който изпращате разказа за участие в конкурса, е необходимо да се съдържа кратък текст за това по какъв начин сте вдъхновени (до една стандартна машинописна страница).
3. Авторите, които участват с псевдоним, задължително трябва да посочат и истинските си имена. При евентуална публикация ще спазим желанието им да бъдат представени с псевдонима си.
4. Обем на творбите: от 2000 до 4650 думи.
5. Изисквания към оформлението и файловете: шрифт Times new roman; 12 пункта; разредка 1.5; файлови формати doc / docx / rtf. Разказите задължително да започват със заглавие и име на автора под заглавието.
6. Срок за приемане на творбите: от 20.08.2017 г. до 31.12.2017 г.
7. Очакваме разказите Ви на e-mail: dracus -маймунка- abv.bg
8. Жури: Освен екипа на сп. „Дракус“, в оценяването са включени членове от Клуб на авторите на хорър „Лазарус“. Състав на журито: Елена Павлова, Кети Илиева, Бранимир Събев, Иван Атанасов, Сибин Майналовски, Явор Цанев.
9. Отличените разкази ще бъдат публикувани в самостоятелен сборник, а авторите ще получат авторска бройка от него. Конкурсът е посветен и на преводача на Лъвкрафт – Адриан Лазаровски. Затова, като подарък от издателството, отличените ще получат и книгата му „Сбъдващия мечти“. С изпращането си на разказ за участие в конкурса, авторите предоставят на организатора правото за публикация в сборника.
Last edited by Кал on Mon Aug 21, 2017 3:10 pm, edited 1 time in total.
Reason: скривам мейла от спам-ботове

User avatar
Sephiroth
 
Posts: 6
Joined: Wed Nov 11, 2009 5:28 pm
Has thanked: 0 time
Has been thanked: 3 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Fri Sep 01, 2017 11:04 am

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "ЗЕМЯ НА ПЕЕЩИТЕ КОЛЕЛЕТА"

Тема: - Конкурсът има за цел да продължи литературната традиция на Йовковия разказ, в който действията и персонажите са вдъхновени от хуманизма, трудолюбието на добруджанеца и стремежа към красотата във всички нейни форми и проявления.
Краен срок: до 30 септември 2017
Резултати: ?
Възраст: автори, навършили 16 години.
Вид творба: разказ
Изисквания: Формат на разказа – до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1. Всеки автор може да участва с един разказ. Допуска се и съавторство. В конкурса участват само произведения, които не са публикувани до момента на приключването на конкурса, включително и в електронен вариант. Участниците представят творбите си в електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси:
• на е-mail адрес: kultura - в - toshevo.org
• на адрес Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, за конкурса /в този случай се гледа пощенското клеймо и ръкописи не се връщат/
Придружаваща информация на отделен файл /лист: трите имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и e-mail адрес за връзка.
Награди: ? Награден фонд за 2017 г. – 1 500 лв
За повече информация: http://www.knigite.bg/konall.php?bid=469

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ’2017

Тема: -
Краен срок: 30 септември 2017 г.
Резултати: 19 октомври 2017 г.
Възраст: от 14 до 35 години
Вид творба: разказ
Изисквания: Конкурсът е анонимен; Разказите да не е награждавани на други конкурси; Допускат се до три литературни творби в три екземпляра; Размер на творбата – до пет машинописни страници; Материалите да се изпращат в плик на следния адрес:
3600 гр. Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска –
главен библиотекар в НЧ „Постоянство”1856 Лом.
Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка.
Данните за участника да се поставят в отделен плик.
Награди: I награда - 200 лв.
II награда - 150 лв.
III награда - 100 лв.
Специална награда за участник от Лом.
За повече информация: http://www.knigite.bg/konall.php?bid=465


Конкурс за есе на тема „МОЯТ РОДЕН ГРАД ЛОМ”

Тема: „МОЯТ РОДЕН ГРАД ЛОМ”
Краен срок: 30 септември 2017 г.
Резултати: 19 октомври 2017 г.
Възраст: ученици от Община Лом на възраст до 18 години
Вид творба: есе
Изисквания: Конкурсът е анонимен; Есетата да не е награждавани на други конкурси; Допускат се до три броя в три екземпляра; Размер на творбата – до пет машинописни страници; Материалите да се изпращат в плик на следния адрес:
3600 гр. Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска –
главен библиотекар в НЧ „Постоянство”1856 Лом.
Върху плика добавете (За есе).
Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка.
Данните за участника да се поставят в отделен плик.
Награди: I награда – 100 лв.
II награда – 50 лв.
III награда – 30 лв.
За повече информация: http://www.knigite.bg/konall.php?bid=465

Четвърти национален конкурс за млади поети „Димитър Бояджиев” 2017 г.

Тема: -
Краен срок: 21 септември 2017
Резултати: 2 октомври 2017
Възраст: автори до 30-годишна възраст.
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Участието е анонимно. Всеки автор изпраща до 5 непубликувани стихотворения по електронен път /sculture_paz - в - abv.bg/ или по пощата, в запечатан плик, като в по-малък плик приложи: име, адрес, телефон за контакти, на адрес: 4400 Пазарджик, бул. „България” 2, Община Пазарджик, Дирекция „Образование и култура”.
Награди: издаване на стихосбирка на най-добре представилия се автор и
грамота;
- издаване на сборник със стихотворения на други автори, участвали в
конкурса и отличени от комисията.
За повече информация: http://www.knigite.bg/konall.php?bid=470

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Oct 05, 2017 12:54 pm

КОНКУРС ЗА ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА: „140 ГОДИНИ ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ”

Тема: „140 ГОДИНИ ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ”
Краен срок: 05.11.2017 г.
Резултати: ?
Възраст: За рисунка:
Първа категория – до IV клас
Втора категория – до VIII клас
За есе и песен – до 18 години
Вид творба:Есе, рисунка,песен
Изисквания: За есе – до 3 600 знака
За песен – до 4 минути, на електронен носител, индивидуални изпълнения, дует, група
За рисунка – до 2 броя от автор, без ограничения в техниката и размерите.
Творбите трябва да се изпращат на адрес: гр. Плевен 5800, ул. „Димитър Константинов” №2, e-mail: incentre_library_pl - в - abv.bg
Награди: ?
За повече информация: http://svishtov.bg/news_detail.php?id=5756

КОНКУРС за ЕСЕ „О, неразумний юроде…”

Тема: „О, неразумний юроде…”
Краен срок: 25 октомври 2017 година, 22 часа
Резултати: 1 ноември 2017 година.
Възраст: ученици на възраст от 13 до 19 години от учебните заведения на територията на Габровска област.
Вид творба: есе
Изисквания: Обемът на есетата не трябва да надвишава 3 (две) машинописни страници, шрифт Times New Roman, pt 12, разредка 1,5.
Всеки участник представя едно есе, като прилага кратка информация за себе си – трите имена; селището, училището и класа, в които се обучава; адрес по местоживеене; телефон и е-mail (контактите могат да бъдат на родител/ настойник на ученика).
Творбите могат да бъдат изпратени по е-mail: konkurs_ese_paisii - в - abv.bg в електронен вид или като пощенска пратка на адреса на библиотеката – гр. Габрово, пл. „Възраждане” 23, РБ „Априлов-Палаузов”, гише „Регистрация и информация” (за конкурса) или донесени в библиотеката в запечатан плик.
Награди: Отличените творби ще бъдат публикувани на web-страницата на Регионална библиотека – Габрово и във вестник „100 вести“. Победителите в конкурса ще получат специални грамоти и награди.
За повече информация: http://libgabrovo.com/page/bg/aktualno/novini.php

Конкурс за рисунка, есе и стихотворение на тема: „Моята среща със Земята от Космоса“

Тема: „Моята среща със Земята от Космоса“
Краен срок: 25 октомври 2017г
Резултати:
Възраст: Ученици от 5-ти до 12-ти клас разделени в две групи: 5-7 клас и 8-12 клас.
Вид творба:
Изисквания: •Размер на картините: минимум 30/40 cm максимум 49/70 cm.Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване. Рисунките трябва да са в оригинал. Лични данни: Да бъдат нанесени на гърба на всяка картина в долния ляв ъгъл с големи печатни букви или на залепен лист с формат 15/20 cm отпечатани следните данни:
Име и фамилия:
Пол:
Възраст и клас:
Училище:
Адрес (e-mail, телефон):
Име (заглавие) на рисунката
Всяко дете може да изпрати до две рисунки включително.
Моля, изпращайте рисунките на адрес:
маг. Цвета Среброва
секция „Дистанционни изследвания и ГИС“
Институт за космически изследвания и технологии-БАН
ул. Акад. Георги Бончев, блок 1
гр. София 1113, ПК 799
България
Обемът на есето/стихотворението трябва да е до 3 600 знака – две стандартни машинописни страници, двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, 12; Всички творби трябва да са авторски. Родител или настойник трябва да подпише декларация, с която да гарантира оригиналността на творбата и да се съгласи с Creative Commons лиценза Криейтив Комънс договор3. Творбите могат да бъдат изпращани от автора, родител/настойник или учител; Всяка творба трябва да е придружена от името на автора, дата на раждане, училище, клас, адрес, телефон и имейл за връзка; Всеки участник има право да участва само с една творба; Творбата не трябва да е публикувана на друго място или да участва в друг конкурс. Моля изпращайте произведенията на адрес:
E-mail: openday - в - eeobss.space
Награди: атласи, глобуси, книги, пъзели, материали за рисуване, почетни грамоти
За повече информация: http://eeobss.space/bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Oct 12, 2017 11:27 am

V Национален литературен ученически конкурс за есе

Тема: Първа тема: Ако машина на времето те „върне” в България през март 1943 година, как би постъпил/а ?
Втора тема: Ако в бъдеще настъпи политически режим, който извършва геноцид над определен етнос, какъв избор би направил/а и какви жертви би могъл/а да понесеш?
Трета тема: Аз бях един от спасените…
Краен срок: 10 февруари 2018 г.
Резултати: март 2018 г.
Възраст: ученици от VIII до XII клас от цялата страна.
Вид творба: eсе
Изисквания: Творбите по тази тема трябва да бъдат базирани на автентичната история на български евреин, преживял събитията през март, 1943 година. Журито ще оцени изследователския дух на авторите – издирване на очевидци или техни наследници, както и творческото пресъздаване на техните спомени. Участниците трябва да изпращат своите произведения на адрес: center.alef - в - gmail.com или на адрес: Бургас 8000 пл. Баба Ганка 4, ет. 4. Център„Алеф”.
Награди: I място – участие в едноседмичен международен конгрес за млади лидери в Херцлия, Израел за сметка на организаторите, II място – 300 лв, III място – 200 лв.
За повече информация: http://alef-bg.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-v-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D1%87%D0%B5/

Шести международен поетичен конкурс “Лирични гласове”

Тема: -
Краен срок: 5.11.2017 г. включително
Резултати: ?
Възраст: -
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Според регламента на конкурса участниците трябва да изпратят:
• 2 стихотворения (максимум до 24 реда всяко), които да не са публикувани в книга и да не са получавали награди в други конкурси;
• кратка биографична бележка, включваща: име, адрес, телефон, творчески изяви, издадени книги. Творбите да бъдат изпратени само на имейл: lirichniglasove - в - abv.bg.
Награди: • Голяма награда „Романьола Мирославова“ – диплом и издаване на книга;
• В двата раздела: български и международен, ще бъдат определени първа, втора и трета награда – диплом и предметни награди.
За повече информация: https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=26412&sid=7

Четвърти национален конкурс за стихотворение, есе и рисунка по случай Въведение Богородично

Тема: Въведение Богородично – 21 ноември
Краен срок: 10 ноември 2017
Резултати: ?
Възраст: всички ученици от І до ХІІ клас от цялата страна
Вид творба: стихотворение, есе и рисунка
Изисквания: Всички желаещи да участват в конкурса да изпратят творбите си на адрес:
Пловдивска св. митрополия
ул. ”Станислав Доспевски” № 14
“Културно - просветен отдел”
4000 Пловдив
Награди: грамоти и предметни награди
За повече информация:http://plovdivskamitropolia.bg/novini/3064-2017-10-06-14-26-08.html

Конкурс за младежка авторска творба на Младежка банка - Монтана

Тема: -
Краен срок: 30.11.2017 г.
Резултати:
Възраст: 15-29 г.
Вид творба: поезия, разказ, повест, есе, приказка
Изисквания: Творбите изпращайте на адрес: mikc.montana -в- gmail.com
Награди: ? Най-добрите творби ще бъдат отпечатани в сборник.
За повече информация:https://www.facebook.com/youth.bank.montana/posts/1413839802066300

Национален поетичен конкурс Непознати улици 2017

Тема: Непознати улици
Краен срок: 31.10.2017
Резултати: ?
Възраст: ученици от 7-12 клас.
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Всеки участник се регистрира на сайта на конкурса и публикува в панела Post лично написани от него 3 стихотворения на свободна тема. За всяко избира категорията на съответната година и клас.
Награди: ?
За повече информация: http://gpaeburgas.org/MARY/?page_id=2
Last edited by Кал on Thu Oct 12, 2017 11:39 am, edited 1 time in total.
Reason: скривам мейла от спам-ботове

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Wed Nov 01, 2017 12:32 pm

Международен ученически конкурс на тема: „Роди се дете, Син ни се даде", посветен на Рождество Христово

Тема: „Роди се дете, Син ни се даде", посветен на Рождество Христово.
Краен срок: 5 декември 2017 г.
Резултати: 20.12.2017 г.
Възраст: деца и младежи до 18-годишна възраст от всички страни по света
Вид творба: есе, разказ, стихотворение, пиеса, рисунка и произведение на приложното изкуство
Изисквания: Творбата трябва да бъде изпратена на родния език на автора, придружена с превод на английски език. Материалите да се изпращат в електронен вид, рисунките и произведенията на приложното изкуство – като снимки с отлично качество и висока резолюция, на адрес: newspaperstorks - в - gmail.com . Участниците не заплащат такса за участие в конкурса. Всеки участник попълва и изпраща следните материали: апликационна форма /http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2017/09/01-Application-form.docx/, декларация /http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2017/09/02-Declaration.docx/, творбата си, 5 свои снимки за представянето му в списание "Щъркел".
Награди: ?
За повече информация: http://storks.biz/news/a-child-was-born-a-son-was-given-to-us

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Nov 02, 2017 10:19 am

Национален конкурс за поезия „Христо Фотев”
За български поети, издали книги през последните две години (2016, 2017)


Тема: -
Краен срок: 31.12.2017 г.
Резултати: ? Церемонията по награждаването ще се проведе на 25 март 2018 г.
Възраст: -
Вид творба: стихосбирка
Изисквания: За наградата за поезия „Христо Фотев” могат да кандидатстватбългарски поети, издали книги през последните две години (2016, 2017). Изпращат се по 4 екземпляра от стихосбирка. Изпращайте книгите на адрес:
Отдел „Култура” (за Националния конкурс „Христо Фотев”)
Община Бургас
ул. „Александровска” № 26
8000 гр. Бургас
Награди: парична премия от 2000 лв., пластика от СБП и диплом от Община Бургас.
За повече информация: https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=26551&sid=7

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Nov 09, 2017 11:31 am

Конкурс за есе на тема „Аз съм българче”

Тема: „Аз съм българче”
Краен срок: 31.12.2017г.
Резултати: 03.03.2018г.
Възраст: деца – български ученици, на възраст между 7 и 15 години, живеещи в България или в чужбина.
Вид творба: есе
Изисквания: За участие в Конкурса е необходимо всеки участник да подготви есе , състоящо се от 1337 знака, символизиращи годините от създаването на Българската държава. Есетата ще бъдат изпращани само по електронна поща, на адрес: prozorets - в - bnt.bg, придружени от снимка и кратка информация за всеки участник. Заедно с есето, всеки участник следва да изпрати и следните си лични данни за контакт: три имена, дата на раждане, адрес, електронна поща и телефон за връзка с родител/законен представител.
Задължително условие за участие в Конкурса е заедно с есето и данните за контакт участникът да изпрати по електронната поща и попълнена декларация за съгласие от името на родител/законен представител на детето във връзка с участието му във всичките етапи на Конкурса. Образец на декларацията ще бъде достъпен на уеб страниците на БНТ по т.1.8. от настоящите Правила, както и на уеб страницата на Сдружението – http://www.azmogaiznam.com.
Участниците в Конкурса имат право да изпращат само есета, които към момента на обявяване на същия не са публикувани в печатни или интернет издания, и/или с които не са участвали в други подобни конкурси. Съдържанието на есетата трябва да бъде оригинално и съобразено с темата на Конкурса.
Награди: ?
За повече информация:http://azmogaazznam.com/index/news/id/223

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Nov 16, 2017 10:42 am

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „И ДЕЦАТА ПОКОРЯВАТ СВЕТА. ПОКАЖИ, ЧЕ МОЖЕШ!“

Тема: "Изпитание ли е талантът?"
Краен срок: 8 декември 2017 г.
Резултати: 14 декември 2017 г.
Възраст: ученици на възраст от 15 – 19 години от цялата страна
Вид творба: есе
Изисквания: Есетата да са максимум 2 стандартни страници, шрифт Times New Roman 12, които не са публикувани до момента.Текстовете се изпращат в прикачен файл на e-mail info- в -forbgkids.org или на адрес: Център за млади таланти, пл. "Атанас Сиреков" 4, Бургас-8000, придружени от информация за участника: трите имена, снимка и кратка творческа биография, дата и място на раждане, адрес, e-mail и телефонен номер, име на учебното заведение.
Награди: парична премия и грамота за първите трима класирани
За повече информация: http://www.urban-mag.com/bg/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B8+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%E2%80%9E%D0%98+%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%2C+%D1%87%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%88%21%E2%80%9C/10321

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Nov 30, 2017 11:28 am

Национален ученически конкурс за есе „Душата ми е пленница…”

Тема: „Душата ми е пленница…”
Краен срок: 22 декември 2017 г.
Резултати: 5 януари 2018 г.
Възраст: ученици от 8 до 12 клас
Вид творба: есе
Изисквания: Обем до 2 стандартни машинописни страници в Word – формат; Times New Roman, 12 pt.
Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена от следната информация: име на автора, възраст, учебно заведение, пощенски адрес, телефон и е-mail адрес за контакти.
Изпращайте своите творби на е-mail адрес nlmuseum - в- abv.bg или на адрес: София, ул. „Г. С. Раковски” № 138, ет. 2, за Национален литературен музей.
Награди: ?
За повече информация: http://nlmuseum.bg/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Fri Dec 15, 2017 12:16 pm

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЕМА ,,Там, вдън годините назад, там, чак под края на небето…”

Тема: ,,Там, вдън годините назад, там, чак под края на небето…”
Краен срок: 10 януари 2018 г.
Резултати: ?
Възраст: ученици от ІV до ХІІ клас
Вид творба: поезия и проза - по възрастови групи
Изисквания: Жанровете за отделните възрастови групи:
Първа възрастова група (ІV,V, VІ клас) – приказка, стихотворение, разказ;
Втора възрастова група (VІІ, VІІІ, ІХ клас) – стихотворение, приказка, разказ, есе;
Трета възрастова група (Х, ХІ, ХІІ клас) – стихотворение, разказ, есе.
Творбите за конкурса могат да бъдат до 3 на брой с обем до 2 стандартни машинописни страници.
Творбите се изпращат на адреса на Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов”, Сливен.
Награди: ?
За повече информация: http://wp.flgr.bg/2017/12/10/5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2/

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ НА ТЕМА: ,,Когато пиша, ставам друг човек”

Тема: ,,Когато пиша, ставам друг човек”
Краен срок: 10 януари 2018 г.
Резултати: ?
Възраст: -
Вид творба: стихотворение, разказ, есе, фрагмент, импресия
Изисквания: В конкурса участват учители творци. Творбата за конкурса може да бъде една с обем до две стандартни машинописни страници, всяка с обозначени на тях трите имена, адрес, телефон за връзка или електронен адрес. Творбите се изпращат на адреса на Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов”, Сливен.
Награди: ?
За повече информация: http://wp.flgr.bg/2017/12/10/5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Sat Dec 23, 2017 11:36 am

Конкурс "Краят на света и след това"

Тема: "Краят на света и след това"
Краен срок: 11.01.2018 г.
Резултати: ?
Възраст: -
Вид творба: разказ
Изисквания: Изпратете разказа си в размер до 1000 думи на адрес: trubadurs точка mag във gmail точка com. Ще бъде публикуван на страниците на сп „Сборище на трубадури“, където всеки ще има възможността да го оцени и коментира. Победителите ще бъдат избрани в две отделни класирания на екипа на Сборището, както и от публиката чрез нейните оценки. Гласове могат да се подават до 18-и януари 2018 г.
Награди: Парични награди в размер на 50, 30 и 20 лв.
За повече информация:http://trubadurs.com/2017/12/21/krayat-na-sveta-i-sled-tova-20171221/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Fri Jan 05, 2018 12:51 pm

XVII Национален поетичен конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов"

Тема: "Любовта е пиянство или пиянство от любов"
Краен срок: 12.02.2018 г.
Резултати: ?
Възраст: лица над 18 години
Вид творба: стихотворение
Изисквания: Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят голям пощенски плик, съдържащ:
-едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
-малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, имейл, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография / дата и място на раждане, публикации /
Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното.
Адресът за получаване на стихотворенията е:
гр. Силистра - 7500
ул. „С. Велики” №33
Община Силистра
стая 314, За конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”
Награди: три парични награди: първа - 200 лв., втора – 150 лв., и трета - 100 лв. Награда на Литературното сдружение „Реката и приятели” - 100 лв.
За повече информация: https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=26890&sid=7

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Jan 11, 2018 12:17 pm

XV Световен конкурс за детско хайку 2017-2018 г., България

Тема: „Живи неща“
Краен срок: 15 февруари 2018 г.
Резултати: ?
Възраст: Кандидатстващите трябва да бъдат на възраст под или на 15 г. на 15 януари 2018 г.
Вид творба: хайку
Изисквания: Само едно хайку от дете (напечатано или написано на ръка). Хайку трябва да бъде придружено от ръчно нарисувано или ръчно изработено художествено произведение на същата страница, използвайки лист с размер А-4 (21 см х 29.7 см) или лист за писма (8.5 инча х 11 инча). Залепете формуляра за кандидатстване на гърба на произведението си. Всякакви произведения на изкуството (освен снимки и цифрови рисунки) могат да бъдат изпращани. Всяка кандидатура трябва да бъде оригинална и непубликувана творба от самото дете. Забранена е помощ от други лица (родители, други възрастни, братя и сестри или други деца). Хайку трябва да бъде представено на три кратки реда.
Изпращайте творбите си на адрес:
. Български хайку съюз, п.к. 144, София – 1172
Специално за София, освен по пощата, творбите могат да бъдат оставени и на място в:
. Галерия "Класика", ул. "Юрий Венелин" No 32, от понед. до четв. (11:00-15:00 ч.) или
. Арт галерия "Виталика", бул. "Мария Луиза" No11, Търговски център "София-2000", ет. 2 (12:00-18:30 ч.)
Награди: ? Най-добрите хайку от света ще бъдат публикувани в антологията на конкурса „Хайку от децата по света“, том 15.
За повече информация: https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=26924&sid=7

Национален литературен конкурс на тема: “В търсене на талисман за щастие”

Тема: “В търсене на талисман за щастие”
Краен срок: 20.03.2018 г.
Резултати: ?
Възраст: деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 18 години.
Вид творба: разказ, приказка, стихотворение
Изисквания: Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (разказ, приказка, стихотворение), специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 стандартни компютърни страници (60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница) и да бъдат изпратени в печатен вид или на e-mail.
Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:
8800 гр. Сливен
ул. “Никола Карев” № 1
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”
(за литературния конкурс)
или на e-mail: reglibsliven - в - iradeum.com
Награди: ?
За повече информация: http://wp.flgr.bg/2018/01/07/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5-2/

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

Re: Труд и творчество

Postby valentindivanov » Wed Jan 17, 2018 6:54 pm

Конкурс: за рисунка на тема: „Бъдещето през моите очи“

Тема: „Бъдещето през моите очи“
Краен срок: 02.03.2018 г.
Резултати: ?
Възраст: от 6 до 18 г.
Вид творба: детска рисунка
Изисквания: Всяко дете може да участва в конкурса с не повече от 2 живописни или графични рисунки, с материали по избор. Размерите на рисунката трябва да са 35/50 см. На гърба на всяка творба трябва да има следната информация:
– трите имена на автора
– възраст и клас
– точен адрес и телефон за връзка
– училище, извънучилищно звено
– заглавие /ако има/
– име и фамилия на ръководителя
Оценка и класиране на участниците ще се извърши в три възрастови групи:
І група: 6 – 10 г.; ІІ група: 11 – 14 г.; ІІІ група: 15 – 18 г.
Ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда и поощрителни награди за всяка възрастова група.
Награди: ?
За повече информация: http://www.novjivot.info/2018/01/17/%d0 ... %bd%d0%ba/

valentindivanov
 
Posts: 18
Joined: Mon Mar 18, 2013 4:24 pm
Has thanked: 0 time
Has been thanked: 28 times

Re: Труд и творчество

Postby Adi » Thu Jan 18, 2018 10:58 am

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ВОДАТА - ИЗВОР НА ЖИВОТ" 2018 Г.

Тема: ВОДАТА - ИЗВОР НА ЖИВОТ
Краен срок: 02.03.2018 г.
Резултати: 16.03.2018 г.
Възраст: ученици от 1 до 12 клас в три групи /1-4 клас, 5-8 клас, 8-12 клас/
Вид творба: поезия и проза /разказ/
Изисквания: Всеки участник може да представи едно стихотворение и/или разказ. Всяко учебно заведение може да участва с до трима участници с по едно произведение във възрастова група и раздел. Всяко произведение трябва да е разпечатано в 3 екземпляра и да съдържа:
-име и фамилия на участника
-клас, училище, школа, ръководител - телефон и имейл на училището или организацията, която се представя
-адрес, на който ще бъде изпратена евентуалната награда.
Творбите се изпращат задължително с опис и задължителната информация на адрес:
ЦПЛР гр. Бургас
ул. Райна Княгиня 11
8000 гр. Бургас
Награди: ?
За повече информация: http://www.odk-burgas.com/sites/default/files/components/statut/1/voda18literaturno.pdf

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРАВОСЛАВНА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА НА ТЕМА „ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ- РАДОСТ ДОНЕСЕ” 2018 Г.

Тема: „ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ- РАДОСТ ДОНЕСЕ”
Краен срок: 8.03.2018 г.
Резултати: 19.03.2018г.
Възраст: Ученици в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:
І-ва възрастова група - от 1-4 кл.
ІІ-ра възрастова група - от 5-8 кл.
ІІІ-та възрастова група - от 9-12 кл.
Вид творба: Поезия и проза( есе или разказ)
Изисквания: Всеки участник може да представи до 2 произведения.
Възможно е участие и в двата раздела.
Конкурсното произведение трябва да има следната информация:
1)Име, фамилия на участника
2)Клас, училище, школа( извънучилищно звено)
3)Точен адрес и телефон.
Творбите да са до 2 машинописни страници, да не са участвали в петте предишни конкурса „Христос возкресе- радост донесе” и в други литературни конкурси.
Конкурсни изисквания:
- съответствие с темата на конкурса;
- вероучителна точност;
- адекватно жанрово изпълнение на творбата;
- оригиналност, художественост и др.
ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА СЛЕДНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС: odkbourgas - в - gmail.com ТЕМА: За конкурса „Христос возкресе- радост донесе”
Награди: ?
За повече информация: http://www.odk-burgas.com/content/nacionalen-konkurs-za-pravoslavna-poeziya-i-proza-na-tema-hristos-vozkrese-radost-donese

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “ЧУДО ДО ПОИСКВАНЕ“

Тема: “ЧУДО ДО ПОИСКВАНЕ“
Краен срок: 20.03.2018г.
Резултати: ?
Възраст: деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 18 години.
Вид творба: разказ, приказка, стихотворение
Изисквания: Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/ специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 стандартни компютърни страници /60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница/ и да бъдат изпратени в печатен вид или на e-mail. Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:
8800 гр. Сливен
ул. “Никола Карев” № 1
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”
/за литературния конкурс/
или на e-mail: reglibsliven - в - iradeum.com
Награди: ? Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.
За повече информация: http://reglibsliven.iradeum.com/competition/competition_fest_2018.htm

User avatar
Adi
Global Moderator
 
Posts: 190
Joined: Wed Aug 13, 2014 10:43 am
Has thanked: 239 times
Has been thanked: 365 times

PreviousNext

Return to Копнежите

Who is online

Users browsing this forum: CCBot and 0 guests