Проект "Приказки за младите в Европа" - търсим партньори

Дом на екипа, който превежда, популяризира и продуцира български художествени текстове в чужбина.

Проект "Приказки за младите в Европа" - търсим партньори

Postby Кал » Tue Mar 04, 2008 12:12 pm

Здравейте, четящи приятели!

Издателство "ИнфоДАР" и Фантазийската преводаческа школа към фондация "Човешката библиотека" подготвят проект по Европейски фонд "Култура" за превод на четири български романа към немски и английски език. Името на проекта е Tales for Europe's Youth ("Приказки за младите в Европа") и избраните книги са обединени от пригодността си за по-млади читатели (10 години и нагоре), литературното си качество и силната си ценностна система, която по увлекателен начин ще запознае европейците с българската култура, предания и история - каквато е целта на такива проекти.

Четирите книги, с които участваме, са:

- "За змейовете и вампирите, за Марта, за потомството" - Величка Настрадинова

- "Аз, грешният Иван" - Николай Светлев (интервю с автора, което акцентира върху трилогията му за Доброто и Злото)

- "Аурелион: Монетата" - колективен роман на клуб "Светлини сред сенките", Казанлък

- "Мина, магиите и Бялата стъкленица" - Весела Николова Фламбурари

Ако идеята ви харесва и искате да помагате (а значи и да станете част от екипа ни :) ) - може да го сторите по два начина, и двата с краен срок 27 март:

1. Конкретна помощ: Търсим европейски партньори, които да изразят подкрепата си за проекта и готовността си да популяризират и помагат с разпространението на преведените книги, когато те са готови. На този етап става дума само за едно неформално обещание "Харесва ни какво правите, ако спечелите проекта, ще дадем едно рамо, за да стигнат четирите книги до повече читатели"; самата помощ ще ни е нужна едва в края на 2009-а, и то само ако спечелим проекта.

Партньорите могат да бъдат издателства, университети, читателски клубове, форуми, блогъри, културни институции - и всички други, за които се сетите и с които поддържате връзка. За този проект ни интересуват читателите в Германия, Австрия, Швейцария, Великобритания и Ирландия, както и други части от ЕС, където се ползва активно английски и/ли немски език (например Скандинавския полуостров). Може просто да ги свържете с нас - а може и направо вие да им разкажете за проекта (което е много по-убедителният вариант, ако познавате хората лично). Във втория случай ще ви осигурим превод на тази информация и резюмета на четирите книги на английски. Вие пък ни пишете какво друго ще ви е нужно.

2. Обща помощ: Искате да участвате като преводачи на кратки текстове (нехудожествени, информативни - подобни на този мой призив) от и към английски и немски; да помагате с кореспонденцията с немско- и англоговорящи среди.

Всички, които желаят да се включат по 1. или 2. - моля драснете ми един ред на kalin.nenov в gmail.com или оставете отговор тук. Специално за 1. - веднага ще ви пратя примерен текст на писмото за партньорство.

И - Бъдете! :)

Калин
Last edited by Кал on Wed Mar 19, 2008 1:27 pm, edited 1 time in total.
Reason: удължаваме срока :)
Човешката библиотека е нова. И... ваша? ;)

I'm smiling next to you
In silent lucidity
User avatar
Кал
Първопроходец
 
Posts: 12506
Joined: Thu Jan 03, 2008 11:59 am
Location: Рамо до рамо. Искаш ли?
Has thanked: 9816 times
Has been thanked: 7731 times

Re: Проект "Приказки за младите в Европа" - търсим партньори

Postby Кал » Tue Mar 11, 2008 12:49 pm

I. Of Zmeys and Vampires, of Marta, of Posterity – Velichka Nastradinova

All the world knows Marta Mateva as an opera diva; and only a tiny part of it, as its casual saviour and playful uplifter. Marta helps knit together temporal breaches; put chorteleks (do not ask us ... Marta only knows) where they belong; rescue revolutionary Alexander S. from the jungles of Latin America; and ultimately bring humanity one step closer to a genuine humanness (of which humaneness is only a fraction). All the while vexing, amusing and dismaying us with her mixture of lightheartedness and care for all of creation.

A professional cello player and a renowned novelist, author Velichka Nastradinova imbues her writing with melody and harmony. The paradoxical blend of naturalness and ingenuity in her dialogues has caused many a gaping mouth and fit of laughter. Her unorthodox, mirthful wisdom, bearing a flavour of the Far East, comes as a much needed glue for our fragmentary world. Just like her Marta, Mrs Nastradinova helps it heal, grow whole.


II. I, Sinner Ivan – Nikolay Svetlev

Saint Ivan Rilski (John of Rila, 876 – c. 946) is the patron of Bulgaria, a miracle-worker whose guidance and counsel were sought by nobles and peasants alike. Nikolay Svetlev's novel incorporates all known apocrypha and life stories of the saint, adapts them to our modern concerns and attitudes, and transforms Ivan's life into a stylistic tour de force. Its expressive language, dynamic narration and contemporary references are aimed specifically at today's young audience: teenagers and young adults; the novel builds bridges between generations – those long past gone and those who are just about to bloom now. The protagonist's worldly, emotional and spiritual growth is built around, and in turn builds up, the core of traditional Bulgarian values (such as perseverance, faith and compassion), which renders the text a condensed introduction to Bulgaria's history and mores. The prose itself knows no parallel in intensity and vividness in all of Bulgarian literature, except for Anton Donchev's classic Time of Parting. In 2000, I, Sinner Ivan was named "fantastic novel of the year" by the Bulgarian community of SF readers (since it can be classified as alternative history).

This is Nikolay Svetlev's third novel. His first one, All Evil's Glory (translated into English in 1996) is a sinister, grotesque take on the Apocalypse and the power relations in our world. It was recognized by US readers for its graphic, unflinching portrayal of all we sum up as 'evil'.


III. The Coin – Dimitar Milchev, Stefan Vasilev, Tenyo Stoynov, Simeon Shopov, Viktoriya Zaharieva, Maya Stoykova, Valentina Dimova

The Coin is a pioneer in several respects. It is the first New Weird novel in Bulgaria, blending the conventions of fantasy and science fiction, and fertilizing both genres with its emphasis on personal growth and interactions. It is also the first collective novel in Bulgaria: written by seven authors each of whom has contributed equally to the final coherent text. Such a collaborative effort has no known parallel in Bulgaria and has been recognized by the Municipality of Kazanlak as a major contribution to the local cultural life. Within the book, it makes for a most varied, authentic dialogue – each character comes with the unique voice and attitudes of the author who is in charge of her or him.

Another not-to-be-overlooked feat is the fact that six of the seven authors are high school students. Thus The Coin voices the concerns of contemporary young people, in their very own language. The polished, succinct style is all the more remarkable for that: the product of seven major revisions over a year of uninterrupted work.

Even though there are elves and dirigibles in The Coin, it deals with unmistakably human issues: the fear of taking responsibility for another; the frustration in following orders that contradict your innermost feeling; the difficulties of growing up in an environment that is changing at an incredible rate – much like our world. Seen through the six pairs of young eyes, each of these issues takes on a new significance and ways to be resolved, much needed in our turbulent times, not just in Bulgaria or Europe, but everywhere.


IV. Mina, the Spells and the White Vial – Vesela Nikolva Flamburari

In a school for gifted children at the Black Sea coast, eleven-year-old Mina seems to be at a disadvantage: her only gift is that of snatching stories out of thin air. Even her best friends, the twins Yanil and Kitan, are accomplished musicians.

Not quite so in the magical world that a mysterious Basket kidnaps the three children to. It turns out to be the Upper Land of Bulgarian folklore: abode of zmeys and samodivas, the wizard of a chestnut (or is it the other way round?) Kastinn, the Blackumen, the Old Man of the Long Beard... Mina and her friends come to know that balance has been upset when the king of the Blackumen broke the White Vial, and that now ordinary people have become jealous and distrustful of their fellows; nor do they any longer respect nature and its order but try to enforce an order of their own. Before they can fulfill their destiny, the children need more lessons: about magic, natural lore, and most importantly, about caring – for one another, for their new friends (and enemies), for all the land around them.

Mina, the Spells and the White Vial is a lively, laugh-provoking, sometimes surprisingly poignant Bildungsroman that never once lets its young readers suspect it is anything of the kind. The novel blithely steps around the pitfalls of didacticism – which is perhaps why some of our young friends place it right along Harry Potter on their bookshelves. The language is vibrant, vivid, rich; it brings joy to young and mature readers alike.
Last edited by Кал on Fri Mar 14, 2008 4:10 pm, edited 1 time in total.
Reason: музиканти, не танцьори ;)
User avatar
Кал
Първопроходец
 
Posts: 12506
Joined: Thu Jan 03, 2008 11:59 am
Location: Рамо до рамо. Искаш ли?
Has thanked: 9816 times
Has been thanked: 7731 times

Re: Проект "Приказки за младите в Европа" - търсим партньори

Postby Кал » Fri Mar 14, 2008 4:15 pm

I. "Über Smeyen und Vampire, über Marta, über die Nachwelt" - Welitschka Nastradinowa
 
Alle Welt kennt Marta Matewa als Diva der Oper, und nur ein klitzekleiner Teil kennt sie als ihre gelegentliche Retterin und verspielte Aufheitererin. Marta hilft temporäre Risse zu flicken; bringt chorteleks (frag uns bloß nicht ... nur eine Marta weiß was das ist) dorthin wo sie hin gehören; rettet Alexander S., den Revoluntionär, aus den Dschungeln Lateinamerikas; und letztlich bringt sie die Menschheit einen Schritt näher an tatsächliche Menschlichkeit heran (wovon Barmherzigkeit nur ein Bruchteil ist). All das vollfürht sie - uns bezaubernd, erheiternd und bestürzend - mit ihrer Mischung aus Leichtigkeit und Sorge für Gottes Schöpfung.
 
Authorin Welitschka Nastradinowa, eine professionelle Cellistin und bekannte Romanschreiberin,  tränkt ihre Worte mit Melodik und Harmonie. Die widersprüchliche Mischung aus Natürlichkeit und Raffinesse ihrer Dialoge hat schon viele klaffende Münder und Lachanfälle verursacht. Ihre unorthodoxe, fröhliche Weisheit mit einem nahöstlichen Geschmack sind der Kit, den unsere zersplitterte Welt so nötig hat. Ebenso wie ihre Marta, hilft Frau Nastradinowa der Welt gesund und ganz zu werden.  

    
II. "Ich, der sündige Iwan" - Nikolai Swetlew
 
Der Heilige Iwan Rilski (Johannes von Rila, 876 - ca. 946) ist der Schutzheilige Bulgariens, ein Wundertäter, dessen weiser Rat von Adligen und Bauern gleichermassen gesucht wurde. Der Roman von Nikolai Swetlew beschreibt alle bekannten Apokrypha und Lebensgeschichten des Heiligen, passt sie unseren modernen Interessen und Perspektiven an und verwandelt Iwans Leben in eine stilistische Meisterleistung. Die ausdrucksvolle Sprache, die bewegte Erzählweise und der zeitgenössische Bezug sind insbesondere an das junge Publikum gerichtet: Teenager und junge Erwachsene; der Roman bildet Brücken zwischen den lang verflossenen und den gerade frisch erblühenden Generationen. 

Die weltliche, emotionale und spirituelle Reifung des Protagonisten dreht sich um die zentralen traditionellen bulgarischen Werte (wie Beharrlichkeit, Glaube und Barmherzigkeit), welche dabei erläutert  werden. Auf diese Weise bietet der Text dem Leser eine Einführung in die Welt der bulgarischen Geschichte und Sitten. 
Die Stärke und die Lebhaftigkeit des Romans haben keine Parallelen in der bulgarischen Literatur außer Anton Dontschews Klassiker "Schwur unter dem Halbmond" (1969 in der DDR erschienen)/"Manol und seine Hundert Brüder" (1969 in der BRD erschienen). Die bulgarischen Science-Fiction Leser ernannten "Ich, der sündige Iwan" zum "Fantasy Roman des Jahres 2006" (da es als alternative Geschichtsdarstellung gewertet werden kann).
 
Das vorliegende Buch ist Nikolai Swetlews dritter Roman. Sein erster, All Evil's Glory ("Die Pracht alles Bösen"; 1996 auf Englisch erschienen), beschreibt eine finstere und groteske Perspektive der Apokalypse und der gegenwärtigen geopolitischen Machverhältnisse, und wurde von amerikanischen Lesern für seine bildliche und unerschrockene Darstellung alles "Bösen" anerkannt.


III. “Die Münze” - Klub "Lichter unter Schatten", Kazanlak
 
“Die Münze” ist in jeder Hinsicht ein Vorreiter. Das Buch is der erste bulgarische 'New Weird' Roman - eine Mischung aus Fantasy- und Science-Fiction-Literatur, welche beide Genres durch seine Betonung auf persönliche Entwicklung und Interaktion befruchtet. Es ist auch der erste bulgarische Kollektiv-Roman, der von sieben Autoren geschrieben wurde, die alle gleichermaßen zum endgültigen zusammenhängenden Text beigetragen haben. Solche Zusammenarbeit kennt keine Parallelen in der bulgarischen Literaturwelt und wurde vom Stadtrat Kasanlaks als Hauptbeitrag zum Kulturleben der Stadt anerkannt. Im Buch bringt sie einen abwechslungsreichen, authentischen Dialog hervor, in dem jeder Charakter mit der einzigartigen Stimme und Einstellung seines zuständigen Autors spricht.
 
Es ist weiterhin merk-wuerdig, dass sechs von den sieben Autoren während ihrer Mitarbeit am Buch noch in der Oberschule waren. Also bringt “Die Münze” die Probleme der Jugend in deren eigener Sprache zum Ausdruck. Die fließende, knappe Sprache ist deswegen noch auffallend, weil sie das Produkt eines Jahres kontinuierlicher Arbeit darstellt.
 
Obwohl die “Die Münze” von Elven und Zepellinen bevölkert wird, beschäftigt sich das Buch mit unverwechselbar menschlichen Angelegenheiten, z. B. damit, Verantwortung für andere zu übernehmen, mit dem Frust, Anweisungen zu befolgen, die den eigenen innersten Empfindung widersprechen, mit den Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens umgeben vom unglaublich schnellen Wandel: fast wie in unserer Welt. Gesehen durch die Augen von sechs Jugendlichen nimmt jedes Thema eine neue Bedeutung an und fordert neue Antworten, die in unseren turbulenten Zeiten nicht nur in Bulgarien oder Europa, sondern überall in der Welt, so nötig sind.


IV. "Mina, die Zauberei, und die Weisse Ampulle" - Wessela Nikolowa Flamburari
 
In einer Schule für Hochbegabte an der Küste des Schwarzen Meeres, hat die elf-jährige Mina ein Problem: ihre einzige Begabung ist es Geschichten zu erfinden. Sogar ihre zwei besten Freunde,die Zwillinge Yanil und Kitan, sind berühmte Müsiker.

All das wird jedoch anders als ein mysteriöser Korb auftaucht, der die drei Kinder in eine zauberhafte Welt enführt. Diese entpuppt sich als das Hochland der Bulgarischen Folklore: Rückzugsgebiet der Geister und Nymphen, des Kastanienzauberers Kastinn, der Blackumen und des Alten mit dem langen Bart...Mina und ihre Freunde erfahren das das Gleichgewicht gestört wurde als der Blackumen König die Weisse Ampulle zerbrach und das ganz normale Leute nun plötzlich neidisch und mistrauisch gegenüber ihren Nachbarn sind. Auch haben sie ihren Respekt vor der Natur und ihren Gesetzen verloren und versuchen stattdessen nur ihre eigenen Gesetze durchzusetzen. Bevor sie ihre Bestimmung erfüllen können, müssen die Kinder noch viel lernen: über Magie, die Sagen der Natur, und am Wichtigsten über Anteilnahme - für Andere, fuer ihre neuen Freunde (und Feinde), für alles Land was sie umgibt.
 
"Mina, die Zauberei, und die Weisse Ampulle" ist ein lebendiger, lustiger, und manchmal überraschend scharfsinniger Bildungsroman, der seinen jungen Lesern nicht einmal einen Verdacht über seine wahren Intentionen gibt. Der Roman umgeht ungeniert die Fallen der Belehrung - was vielleicht ein Grund ist warum er bei manchen unserer jungen Freunde gleich neben "Harry Potter" auf dem Regal steht. Die Sprache ist lebendig, pulsierend und kraftvoll; sie ist ein Genuss für junge wie auch für reifere Leser.

С благодарности на Тобиас, Моника и Петър.
User avatar
Кал
Първопроходец
 
Posts: 12506
Joined: Thu Jan 03, 2008 11:59 am
Location: Рамо до рамо. Искаш ли?
Has thanked: 9816 times
Has been thanked: 7731 times


Return to Фантазийска преводаческа школа

Who is online

Users browsing this forum: CCBot and 0 guests