Копнежът бе обявен на 1 март 2013 г. и приемаше предложения до 15 март 2013 г.

Резултатите от него се появиха заедно с излизането на самата антология.