Алманахът “ФантАstika” си има собствено крило в Човешката библиотека.

Посещавали ли сте го вече? 🙂