Бе обявен на 15 декември 2008 и приключва на 20 декември с.г.

…Бързайте! 😀