За авторите

Къде ще бъдеш, когато магията се върне?

„Светлини сред сенките“ е екип от младежи, които вярват в силата на изкуството. Избрали са да пишат колективни романи с убедеността, че така гласът им ще е по-истински, а гледните точки – разнообразни и противоречиви. „В противоречията се раждат истини, които са светлинките надежда сред мрачните сенки на ежедневието.“

Към началото