Видеорубрики

Тук събираме видеоклипове за нашата организация и библиотечна поредица, както и отделни текстове от нея. Целите, стремежите и книгите ни оживяват с лицата и гласовете на Чобитите – заповядайте да се запознаем!

Разнообразни опити да се побере Човешката библиотека в (кратък) видеоматериал. Доколко изобщо е възможно, преценете сами. 🙂

Поредица от онлайн и живи събития, в които ще споделяме любими откъси в любими заведения, за да намерят книгите ни нови читатели, а читателите ни – нови уютни местенца!

Ежеседмична рубрика, в която представяме приказки или откъси от по-дълги наши издания, подходящи за най-малките читатели, в десетминутни клипчета.

… и още, още? 🙂

Към началото