Критерии

Критерии за оценяване на текстовете, получени за Копнежа за български фантастични разкази за чудо и показ

Важно: Тъй като литературата не е математика и не можем да я впишем в някакви обективни алгоритми, които ще доведат до еднакви резултати за различни оценяващи, изброените критерии не претендират за обективност. Единственото, което обещаваме като жури (и като човеци, които ценят това, което правят), е оценките, които всеки един от нас дава, да бъдат съпоставими помежду си – т.е. ако сме писали 5 на два текста в графа „динамика“, и двата да ни изкарват дъха в сходна степен (която е чувствително по-голяма от онези, на които сме писали 3).

Скалата за оценяване по всеки критерий е от 1 (ужасно) до 5 (прекрасно). За разкази, които натрапчиво се отличават от всичко останало, може да се появят и 0 или 6 – това е по усмотрение на индивидуалния член на журито.

Още по-важно: Долните критерии не са с еднаква тежест – всеки се умножава по определен коефициент, като всеки член на журито сам преценява стойностите на коефициентите за всеки критерий. Отсега например мога да ви кажа, че „правопис и граматика“ за повечето от нас ще е с коефициент 1, докато „оригиналност“ може да е 2, 3 или дори 4 (всеки от нас ще прецени сам) – понеже го считаме за доста по-важно качество на разказа. За да има съизмеримост между крайните ни оценки, общият сбор на коефициентите ще е еднакъв за всички журиращи (20); всеки ще има избор как да го разпредели между 9-те критерия.

Пример – Калин: За момента съм решил да разпределя моите коефициенти така:
Фантастичност: по 2
Оригиналност: по 3
Логика на повествованието: по 2
Емоционален заряд: по 2
Динамика: по 2
Структура: по 2
Стил: по 2
Правопис, граматика: по 1
Общо впечатление: по 4
Сборът им дава задължителното 20. Ако искам да увелича някой коефициент с единица, трябва да намаля друг с единица; и т.н.

Така максималната оценка за един текст (ако приемем, че не е получавал изключението 6) е 5 по 20 = 100 точки, а минималната (без оценки 0 и наказателни точки) е 1 по 20 = 20 точки.

Ето и кратки описания на самите критерии, които ползвам аз (Калин Ненов); отсега предупреждавам, че са малко грубиянски, ама да не ви стряскат – аз само така си говоря, иначе се отнасям с любов към словото. Даже чуждото, да ;):

1. Фантастичност: До каква степен фантастичното – най-общо, онова, което не ни се случва (в съзнателно състояние)/не се среща в света, който познаваме – присъства в и оформя разказа.

Оценки:
1 – фант. елементи (ако въобще ги има) са само за украса; те не оказват никакво влияние в/у развитието на историята или осн. идеи
5 – историята/идеите се градят изцяло в/у фантастични предпоставки; махнем ли ги, рухва всичко останало

2. Оригиналност: нови идеи, теми, подходи/погледи

Оценки:
1 – изцяло банален
5 – поне една голяма идея, която за първи път виждаме в текст,
ИЛИ множество малки,
ИЛИ тема, която не е докосвана до момента,
ИЛИ нов (изУмителен 🙂 ) поглед към позната тема

NB! засяга съдържание, а не форма – формата се оценява като оригиналност в „Структура“ и „Стил“

3. Логика на повествованието: до каква степен развръзката следва от завръзката; убедителни ли са постъпките на героите

Оценки:
1 = …тоя малоумник остана само да вкара и Deus ex Machina… олеле, познах 🙁
5 = Блестящо навързано! Водих си бележки през цялото време!

4. Емоционален заряд: до каква степен текстът те кара да преживяваш случващото се (обикновено точно този елемент е причината да помним, че сме чели един текст, даже и когато сме забравили подробностите му; в това отношение е _изключително_ важен)

Оценки:
1 = …прозяяяяв… похъъъъркв…
5 = Абе с какви цифри ме занимавате вие? Не виждате ли, че съм зает да си духам носа/бърша сълзите? (може и от смях – аз лично слагам хубавия хумор някъде в тая графа)

5. Динамика: какво се случва в текста, наситеност на повествованието. Често помага въпросът „можем ли да преразкажем историята?“

Оценки:
1 – преобладават чопленето в носа и есеистично-енциклопедичният подход (не са лоши занимания сами по себе си, но Копнежът е за разказ, не за есе или научна статия)
5 – на моменти ни се налага с усилие на волята да откъсваме поглед от текста и да регулираме сърдечната си дейност

6. Структура: начин, по който ни се представят историята и героите й

Оценки:
1 – преки описания а ла „тя беше висока, слаба и щедро надарена“ и „През Четвъртата епоха на Трансгалактическия кондоминиум човечеството навлиза в нов етап на…“; изобилие от директни авторови поучения; хаос поради неумение
5 – НАПРИМЕР: нестандартно поднасяне на повествованието (хронологично или дори графично); малки щрихи, които градят цялостна картина; авторът показва, не поучава; майсторски хаос (това последното ви стана ясно от раз, да? 🙂 сещам се за разкази на Зелазни, R.A. Lafferty и Lord Dunsany, които раждат усещане за чудо главно благодарение на хаоса, през който ни прекарват)

7. Стил: сочност и богатство на езика, избор на запомнящи се худ. средства, речник, който съответства на съдържанието

Оценки:
1 – досадаааа: излишни епитети и наречия, недодялани конструкции, (неоправдано 😉 многословие, неподходящи изрази за контекста („според последните научни открития строежът на атома е по-засукан, отколкото сме предполагали до момента“)
5 – Янчо Чолаков, Агоп Мелконян, Николай Светлев (…което иде да покаже защо е нужно да четем и други автори освен любимите си 😀 )

8. Правопис, граматика: уважаваме ли труда на коректора.

Оценки:
1 – правописна грешка на всеки ред
5 – максимум 2-3 грешки (главно запетаи и членуване… тях ви ги прощаваме, понеже и ние не сме безгрешни 🙂 ) на страница

NB! Да не се наказват автори, при които нестандартният правопис/грам. е целенасочен, т.е. трябва да се запази.

9. Общо впечатление: Абсолютно субективен критерий, в който всеки от журиращите влага онова, което е най-важно за него като читател. Например: чувството, което ни е оставил разказът, когато свършим с него (прекрасно/отвратително);
ИЛИ морална оценка за посланието/подхода на автора;
ИЛИ доколко убедително/въздействащо ни се е сторило написаното;
ИЛИ …

Оценки:
1 – ъххх…
5 – аххх…

Наказателни точки: изваждат се от общия сбор точки от горните критерия. Главната им цел е да привикнат авторите да се съобразяват с условията на Копнежите (и да щадят журито), като подготовка за работата с чужди издателства, без направо да дисквалифицираме текстове.
(ЗАСЕГА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА: ограничението за брой думи е твърдо) ~ по 1 т. за всеки 250 думи/1 стр. над ограничението от 7000.
(ЗАСЕГА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА: няма фиксиран краен срок) ~ по 1 т. за всеки ден закъснение след крайния срок; гледа се пощ. клеймо или дата на имейла.
– до 5 т. – трудни за разчитане файлове (ръкописи и разпечатки НЕ СЕ приемат – целта ни е да общуваме с вас само в електронна форма + да щадим дърветата)
– до 20 т. – несъобразяване с условията на Копнежа; вгорчаване живота на журито по какъвто и да е начин

Към началото