… за български фантастични разкази за чудо и показ

Копнежът бе обявен на 16 декември 2007, започна да приема разкази на 1 януари 2008 г. и приключи на 13 юли. Резултатите бяха обявени на 5 декември.

Получени разкази: 65
Участвали автори: 42
Оценени разкази: 56
Одобрени (По-желани 😉 ) разкази: 5
Оттеглени (от авторите им): 7
Дисквалифицирани: 2

Критерии за оценяване (само на онези Копнеещи/журиращи, които желаят да ги огласят)

Условия за превод и продуциране на По-желаните разкази

Писателска работилница: за свободно обсъждане на разказите от авторите им

Към началото