Условия за превод и продуциране

За всеки от разказите, получен за Копнежа и одобрен (По-желан) от журито за превод на английски и разпространение до англоезични издания:

1. Преводаческо-редакторският екип на Фантазийската преводаческа школа взима поне 30% от всички бъдещи приходи от преведения разказ* (т.е. не само от първата му публикация). Ако авторът прецени, че заслужаваме повече, няма да се дърпаме 😉 ; при по-малко от 30% обаче няма да успеем да изплатим труда си.

2. Продуциращият екип (хората, които отговарят за реализацията на текстовете, вкл. кореспонденция с чужди издателства и списания, сключване на договори, уреждане на юридически въпроси и т.н.) взима 20% от всички бъдещи приходи от преведения разказ*.

3. Останалите 50% са за автора/авторите на разказа.

Забележки:

А. Ако авторът осигури собствен превод към английски на одобрения разказ (или направо ни го прати на английски), редакторският ни екип взима между 5 и 15% от всички бъдещи приходи от преведения разказ, в зависимост от количеството редакторска намеса. (Досега не сме получавали превод, който да не се е нуждаел от редакция.) Останалите 15-25% са за автора.

Запазваме си правото да не приемаме преводи, които ще трябва да пренаписваме изцяло.

Б. Ако авторът сам намери издание, което да купи преведения разказ, и поддържа връзка с него без наше участие, горните 20% за продуциране остават за него. Ако авторът свърши част от продуцентската работа (например насочи ни към издания, подходящи за типа разказ, с който участва), поделяме си с него евентуалните приходи с допълнителна уговорка, според количеството работа, свършена от него и от нас.

Особено активните в това отношение автори каним в екипа. 🙂

…Въпроси? Тук.


* (Не може без дребен шрифт, явно. 🙂 )

Под „приходи“ в случая се разбират хонорарите, получени от автора за даден текст, а не приходите на издателството или списанието, което е сключило договор за публикуване на текста.

Към началото