Копнежът бе обявен на 6 февруари 2014 г. и приемаше предложения до 18 октомври 2014 г. Получените илюстрации показахме на 20 октомври. А По-желаните от тях включихме в новото издание на „За спасяването на света“ на 4 декември.