През 2016 г. го обявихме на 1 април. Приемахме номинации до 30 април. Известихме резултатите на 4 декември.

През 2015 г. го обявихме на 25 март. Приемахме номинации до 30 април. Публикувахме резултатите на 21 декември.

През 2014 г. го обявихме на 17 март. Приемахме номинации до 30 април. Публикувахме резултатите на 18 декември.