Обявихме Копнежа на 22 февруари 2015. Приемахме предложения до 5 април 2015. Ето какви получихме.