Бе обявен на първи април 2007-а и приемаше предложения до средата на юни.

И ето кои грабнаха сърцата ни.