Грижа за личните данни

Грижа за данните, предоставени от Вас

Обща информация за „Човешката библиотека“

1. Защо събираме личните Ви данни

2. Какви данни събираме?

3. Как събираме личните Ви данни

4. За какво използваме личните Ви данни?

5. С кого споделяме личните Ви данни?

6. Деца

7. Как съхраняваме личните Ви данни и за какви срокове?

8. Вашите права

9. Обновяване

 

 

Обща информация – данни за контакт

Фондация „Човешката библиотека“ (в частна полза)

Булстат: 175352434
със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, ул. „Миджур“ №28
тел.: 0899 492010
електронна поща: poslednorog-в-gmail-точка-com (заместете -в- с @ и –точка- с .)

 

Обща информация за „Човешката библиотека“

Фондация „Човешката библиотека“ (наричана още „ЧоБи“) подбира, подготвя и издава художествени текстове, провежда конкурси и писателски работилници и търси всевъзможни начини да насърчава и разгласява качествената литература, в България и по света.

При събирането и обработването на личните Ви данни, ЧоБи се подчинява на законите, които определят как и за какви цели извършваме тези действия и какви мерки прилагаме, за да защитим личните Ви данни. Някои от законите, с които се съобразяваме, са Общият регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Законът за защита на личните данни и др.

С това Уведомление за поверителност описваме с разбираеми думи кои Ваши лични данни събира и обработва ЧоБи.

Можете да отправяте искания и да задавате въпроси относно защитата на личните Ви данни и упражняването на правата Ви, свързани с тях, като потърсите нашия Отговорник за личните данни (към май 2020-а това е Калин Ненов) на електронната ни поща: poslednorog-в-gmail-точка-com (заместете -в- с @ и -точка- с .)

1. Защо събираме личните Ви данни

Събираме личните Ви данни:

– за да можем да осъществяваме дейностите на ЧоБи;

– за да изпълняваме задълженията си пред закона;

– като част от отношенията, за които сме сключили договор с Вас;

– във връзка с участието Ви в организирани от нас Копнежи (конкурси), работилници и други инициативи;

– за да опазим наши или Ваши законни интереси, за които предварително ще Ви уведомим.

Извън случаите, в които събираме личните Ви данни заради определен закон, договор или за да защитим наши или Ваши законни интереси, ще поискаме изричното Ви съгласие, като опишем и целта, за която ни трябват данните Ви. Ако по-късно размислите, имате право да оттеглите съгласието си.

2. Какви данни събираме?

За да осъществяваме целите си, събираме и обработваме следните лични данни:

– Вашите имена, възраст, населено място, държава, електронен адрес, телефонен номер;

– данни за деца: при някои от Копнежите (конкурсите) си ЧоБи обработва и данни на деца, вкл. под 14-годишна възраст. Това са главно две имена и възраст; понякога и населено място, държава, телефон за контакт, учебно заведение;

– писма/имейли и друга кореспонденция с нас;

– сайтът ни https://choveshkata.net събира „бисквитки“. „Бисквитките“ са информация, съхранена във Вашия браузър. Те съдържат личните Ви настройки и позволяват на сайта ни да Ви „разпознава“, когато го ползвате. Ако не желаете това, можете да настроите Вашия браузър, като ограничите „бисквитките“. Имайте предвид обаче, че тогава сайтът ни може да не работи добре, когато го посещавате.

3. Как събираме личните Ви данни

В общия случай събираме данните:

– директно от Вас – чрез формуляри, декларации, които Вие попълвате, имейли, които ни изпращате, телефонни разговори с Вас;

– чрез нашия сайт;

– понякога събираме Ваши данни и от публични източници, като спазваме правилата на тези източници.

Данните от публичните източници се ограничават до:

– данни за осъществяване на контакт с Вас;

– публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.

Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали лично от Вас.

4. За какво използваме личните Ви данни?

Събираме лични данни от Вас най-често за да знаем кои сте и как да се свържем с Вас, главно заради дейностите на ЧоБи (Копнежи, работилници и т.н.).

Използваме личните Ви данни и:

  • за да създадем и развием успешни сътрудничества;
  • за да Ви предоставим услуга, която Ви е необходима;
  • за дейности, които ни помагат да съществуваме – счетоводство, опазване на законните ни интереси и др.

5. С кого споделяме личните Ви данни?

Когато обявяваме резултатите от нашите Копнежи (конкурси), ги публикуваме в сайта ни, като посочваме двете имена на отличените участници и заглавията на творбите им. В сайта публикуваме и двете имена на нашите доброволци, известни като „Ядрото“ и „Сподвижниците“ на ЧоБи.

Ако все пак не желаете да публикуваме двете Ви имена, предупредете ни писмено. Кажете ни дали да обявим само малкото Ви име, или да Ви впишем като „анонимен участник“.

Някои от случаите, когато трети лица (хора, които не участват в ЧоБи) могат да имат достъп до Ваши лични данни, е, ако използваме куриер да доставим награда от конкурс до Вашия адрес; или ако законът ни задължава да предоставим определена информация на онези държавни органи, които имат право да я изискват.

Онези трети лица, които по закон имаме право да подберем самите ние, са нашите партньори или помощници, с които заедно осъществяваме дейностите си. Ние подбираме всеки от тях внимателно.

Не споделяме никакви Ваши данни освен необходимите. Отнасяме се грижливо към съхранението на данните Ви, като изискваме и очакваме същото и от всички наши партньори или помощници.

6. Деца

ЧоБи събира данни за деца, като полага всички необходими грижи за защитата им.

В случаите, когато сте ни дали съгласие да обработваме личните Ви данни и сте под 14 години, ние имаме право да ги обработим само ако получим съгласие и от Ваш родител, настойник или друг човек, който носи родителска отговорност.

Преди да публикуваме данни на деца, винаги искаме съгласието на техните родители или законни представители (ако детето е под 14 години). Ако детето е между 14 и 18 години, искаме съгласие и от самото дете.

7. Как съхраняваме личните Ви данни и за какви срокове?

Съхраняваме данните Ви, прилагайки подходящи технически и организационни мерки за защитата им.

Съхраняваме ги за строго ограничени срокове, които защитават Вашите и нашите интереси. За партньори и организации, с които работим заедно, или за организации, които подкрепяме, съхраняваме данните в срок, необходим за наша, Ваша защита и за защита на хората, които са ни се доверили.

Ако законите определят срокове за съхраняване на личните Ви данни, ние се съобразяваме с тях.

Иначе съхраняваме личните Ви данни за срокове, които сме определили за разумни. Те са съобразени с дейностите ни и взаимоотношенията ни с Вас. Освен това се стараем да намалим броя действия, които се изискват от Вас, ако е нужно отново да ни дадете данните си.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за описаните цели, ние ги унищожаваме по подходящ начин.

8. Вашите права

– Достъп до личните Ви данни.

– Поправяне на Ваши данни, които са грешни или остарели.

Освен това имате право да поискате:

– да изтрием личните Ви данни;

– да не обработваме личните Ви данни за определен период от време;

– да възразите срещу обработването;

– преносимост на данните.

Изброените права зависят от причините, по които обработваме личните Ви данни.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви (ако те не нарушават законите и ако съдържат реален проблем), както и да Ви дадем отговор в срока, определен от закона.

В някои случаи законът ни задължава да съхраняваме личните Ви данни. Тогава нямаме право да ги трием от системите ни дори ако Вие поискате това.

Освен всичко дотук имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

9. Обновяване

Ние редовно преглеждаме и обновяваме това Уведомление за поверителност, за да бъдем максимално ясни и точни. Стараем се то да отразява всички нови промени при нас (ако имат значение за него).

 

Дата на последно обновяване: 12.05.2020 г.

Към началото