Копнежът „Книгите, които ме промениха“ приемаше текстове от 24 април 2009 до 3 септември 2014. Условията му са описани тук.