Книгите в случая са „Нощта на скорпиона“ от Мария Гюзелева, „Ех, магесническа му работа“ от Калоян Захариев и „Песента на ханджията“ от Питър С. Бийгъл. Обявихме Копнежа на 24 февруари 2014. Приемахме предложения до 22 април 2014. Показахме По-желаните в началото на май.