бъдеща корица на „Песента на ханджията“

бъдеща корица на „Ех, магесническа му работа“

бъдеща корица на „Нощта на скорпиона“

алтернативна корица на „Нощта на скорпиона“

🙂