Скъпи приятели,

Заради застаряващи проблеми на Човешката библиотека, молим за вашето съ-участие.

Ако успеете да откриете Йордан Табаков, (бивш?) собственик на книжарници “Буквите”, и да ни свържете с него, ще ви възнаградим с книга от Човешката по ваш избор.

Информация за любознателните:

От 24 декември до 6 януари са Поганските дни. Наоколо пъплят всякакви… поганци.

Ние в Човешката, бидейки човеци, също не сме лишени от поганско. Понякога, като се уморим да ни приемат като мъничко издателство (и да забравят, че сме едра група хора), поганското ни обладава – започва да преобладава – и погваме на свой ред.

Но вие не се тревожете за физическото здраве на Йордан Табаков. Нямаме намерение да му чупим нищо – не, не, и капачките на колената няма, – а само да си поговорим с него. За онова, дето ни свързва – всички човеци, които сме избрали да се занимаваме с книги, и късаме от дробовете си, за да ги сътворим. За как по-рядко да допускаме поганското да надделява над човешкото.

И да си вземем 120 книги, да.

Пррразници!