Нови години, Еропейски съюзи, чудеса, чудесии…

…какво ме разсейвате? Аз съм зает да чета (ли чета, ли чета)…

Кал:):):)н, рядко наситен (и сит)