Приятели 🙂

Днес се навършват четири месеца от публикацията на електронното “Слънце недосегаемо”.

През тях:

  • книгата си свалиха 27 човека
  • четирима от тях написаха отзив (+ Пламен Джонов)
  • платиха си я седмина

Е-“Слънцето” продължава да бъде достижимо онлайн, при същите условия; ние – да водим статистики (и да преценяваме по тях дали ще правим нещо подобно със следващите ни книги).

Всъщност…

Всъщност може директно да ни помогнете да вземем решение за следващите издания на “змейските” романи на Теллалов.

Имаме желание да пуснем в един хартиен том “Да пробудиш драконче”, “Царска заръка” и “Пълноземие”, трите истории, които предшестват “Слънцето”. “Царска заръка” и “Пълноземие” са в нова редакция, правена от Вихра Манова.

Докато съберем парите обаче, се чудим дали да не издадем трите книги в електронен вид – като PDF файлове, плюс други формати… стига да има достатъчно желаещи за такива.

Какво мислите?

В частност – коя цена би била справедлива за всяка от трите е-книги?