…Заповядайте!

(Има и скрит въпрос някъде там. Вашите нескрити отговори оставете тук. ;))