Приятели (:

До 31 март тази година приемахме разкази за втория конкурс „Изгревът на следващото“, организиран от Дружество на българските фантасти „Тера Фантазия“ и Човешката библиотека. Получихме над 30 текста. Чете ги жури в състав: Атанас П. Славов, Валентин Д. Иванов, Георги Атанасов, Десислава Сивилова, Димитър Стефанов, Елена Павлова, Калин М. Ненов и Кристиана Петрова. И дойде време да обявим резултатите.

(Всички текстове надолу са изброени в реда на пристигането им.)

Трите награди от 200 лева присъждаме на:

  • „Експериментът „Гъливер“ – Димитър Желев
  • „Урокът“ – Калина Александрова
  • „Папъл, папъл и хайде в комина“ – Елена Петрова

В алманаха „ФантАstika 2019“ освен трите наградени разказа ще помолим за разрешение да публикуваме и:

  • „Миналото“ – Калоян Захариев
  • „Утре започва от днес“ – Радина Ангелова

Индивидуалните членове на журито връчват и следните специални отличия:

  • Елена Павлова – на „Изгревът на следващото“ от Ива Гаджева
  • Калин М. Ненов – на „Утре започва от днес“ от Радина Ангелова
  • Кристиана Петрова – на „Миналото“ от Калоян Захариев

Каним Ива, Радина и Калоян да си изберат по три заглавия от електронните издания на Човешката библиотека.

Честито на отличените – и много вдъхновение на всички! Дали и какво Следващо ще изгрее, зависи от всеки от нас.

Конкретното Следващо, което уточняваме в момента ние, е мястото и датата на награждаването. Веднага щом ги знаем, ще ви поканим на един общ празник. Да се запознаем, да обменим препоръки и наблюдения, да поговорим за какви бъдещета мечтаем и как виждаме пътя дотам…

В коментарите долу даваме думата на всеки член от журито, който желае да сподели лични впечатления.

БъДейте,
Кал, Криси и Дес, участници в журито