Приятели:

Писателката и наша приятелка Величка Настрадинова има нужда от помощ. Напоследък здравето ѝ се е влошило и се е наложило да бъде настанена в дом за възрастни хора (където за нея се грижат чудесно). За престоя там и за лекарствата ѝ са нужни средства. Ето няколко начина да ѝ помогнем:

1. Поръчайте от нас (на имейла ни poslednorog -в- gmail -точка- com) електронното издание на книгата ѝ „За змейовете и вампирите, за Марта, за потомството“. Всички средства, които ни пратите по някой от тези начини, ще предадем директно на авторката.

Събрани до момента (28 юни): 2049 лв.
Пратени към Величка: 2049 лв.

2. Подпишете петицията, пусната от Пловдивското дружество на писателите, в подкрепа на идеята да ѝ бъде отпусната пенсия за заслуги към държавата.

3. Разпространявайте вестта сред приятелите и познатите си.

4. Предлагайте други начини да подкрепим Величка като личност и творец.

5. Следете тази публикация. Ще я обновяваме своевременно с всички актуални кампании.

Няколко лични думи от Кал:

В анотацията на „За змейовете и вампирите…“ написах: „Величка Настрадинова е мъдрец – от Далечния Изток; или магьосница – от друг свят (от бъдещето на нашия?)“. Изтокът винаги се е отнасял с уважение и грижа към мъдреците си. Това му е позволявало да им се радва до дълбоки старини; и да насища старините им с радост. То позволява на нашия свят – целия ни – да има бъдеще.

Величка няма биологични деца. Само духовни: мен и всеки от нас, който усеща отпечатъка на нейните истории (на нейната Марта 🙂 ) в ъгълчето на усмивката си, когато дойде време да взема важни решения или да види света от нов ъгъл. Величка няма дете – и същевременно има толкова много… 

Сърдечно благодарим на Красимира Стоева, която ни разказа за състоянието на Величка. Благодарим и на всички вас, с които още веднъж доказваме, че ЧоБи значи „заедно“.

Ръка за ръка,
Кал, Дес и екипът ни