На 25 декември 2008 Човешката библиотека беше разпусната.

До 7 януари 2009 ще бъдат приемани желаещи за участници в нова Човешка библиотека.

За да се кандидатирате, оставете отклик под тази вест (в полето за текст под “ОТКЛИКНИ”), в който описвате:

А) защо искате да бъдете част от Човешката библиотека;

Б) с каква помощ искате да се включите (може да си помагате със списъка от дела тук – паролата е pomo6t);

В) по колко часа на седмица искате да отделяте за дела на Човешката библиотека.

Кандидатури се приемат само тук.