На 10 януари (вчера) приключи гласуването за избор на участници в новата Човешка библиотека.

С пълно единодушие, това са:

 • Александър Василев
 • Ангел Петров
 • Ангел Славчев
 • Атанас Славов
 • Валентин Иванов
 • Валентина Димова
 • Владимир Венков
 • Владимир Полеганов
 • Вяра Крушкова
 • Габриела Петрова
 • Димитър Манолов
 • Димитър Панайотов
 • Димитър Стефанов
 • Жасмина Ранкова
 • Калин Ненов
 • Манол Дончев
 • Марина Драганова
 • Нели Иванова
 • Светла Йосифова
 • Светослав Александров
 • Юрий Илков
 • Ясен Василев

Дейностите, за които всеки участник отговаря, са отбелязани в тайната стая на библиотеката. Ако някой има възражения/допълнения, нека остави отклик под тази вест.

Ако желаете да се включите в Човешката библиотека оттук насетне, отговорете на трите въпроса от 1 януари, само че под тази вест. В рамките на 72 часа след публикуването на отклика ви, вече записалите се участници гласуват кандидатурата ви с ДА или НЕ (както досега); резултатите се обобщават и ако са положителни, името ви се вписва в екипа.

На добър път!