Както бе обявено на 1 януари, до вчера (7 януари) бяха приемани желаещи за участници в нова Човешка библиотека.
Бяха получени 22 кандидатури, които могат да бъдат разгледани тук.
По ред на записване:
 1. ermand
 2. Габче
 3. Калин
 4. telescope
 5. Наско
 6. Dante Lee Heat
 7. Ангел (vanbergen)
 8. Gilraen
 9. Dante
 10. Владимир
 11. Жасмина
 12. Naia
 13. Юрий
 14. Манол Дончев
 15. Вальо
 16. armydreamer
 17. Menian Lee Gray
 18. Вяра
 19. Марина
 20. Cliff_Burton
 21. Мери
 22. Светльо Александров
До 10 януари (включително) нека всеки от горните 22 желаещи гласува дали приема да съ-участва в една Човешка библиотека с всеки от другите желаещи, по отделно.
Гласуването е:
 • публично – извършва се под формата на отклик под тази вест; няма да се приемат гласове никъде другаде
 • с ДА или НЕ; аргументацията не е задължителна, но е позволена
Ако имате въпроси по някоя кандидатура, можете да ги зададете в отклика си. Човекът, към когото е насочен въпроса, може (но не е задължен) да отговори, отново с отклик тук.
Ако някой от желаещите не гласува до 10 януари, се подразбира, че е гласувал ДА за всичките останали желаещи.