Най-несъстоялата се сеч на годината.

Но сме щастливи, Бела и аз. 🙂

(По някое време става дума и за “Песента на ханджията”, ако се чудите защо е тук.)